Màster Universitari Online en Negocis Internacionals

Requisits d'admissió

Els interessats en presentar la sol·licitud d'admissió al Màster Universitari en Negocis Internacionals hauràn de ser titulats superiors universitaris, especialment de les àrees d'administració d'empreses, economia, dret o enginyeria, que tinguin un mínim de dos anys d'experiència professional rellevant.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Europeu Comú de Referència) acreditat per una institució certificada, així com superar amb fluïdesa, en els casos en els quals sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica. En cas de no mostrar fluïdesa en la comprensió oral, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:
   Rondes d'admissió
   Ronda Data limit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça (25% de la matrícula)
   1 07/11/2018 del 20 al 23 de novembre 2018 05/12/2018
   2 03/12/2018 del 17 al 21 de desembre 2018 28/12/2018
   3 15/01/2019 del 29 de gener a l'01 de febrer 2019 14/02/2019
   4 19/02/2019 del 05 al 08 de març 2019 21/03/2019
   5 19/03/2019 del 02 al 05 d'abril 2019 18/04/2019
   6 24/04/2019 del 07 al 10 de maig 2019 23/05/2019
   7 21/05/2019 de l'11 al 14 de juny 2019 01/07/2019
   8 12/06/2019 de l'01 al 05 de juliol 2019 17/07/2019
   9 02/07/2019 del 15 al 19 de juliol 2019 24/07/2019
   10 16/07/2019 del 25 al 31 de juliol 2019 09/08/2019
   11 03/09/2019 del 16 al 20 de setembre 2019 24/09/2019
   12 17/09/2019 del 25 al 30 de setembre 2019 07/10/2019
   13 08/10/2019 del 21 al 25 d'octubre 2019 02/11/2019
   • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
   • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
   • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
   • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
   • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa
  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es deduirà de l'import de la matrícula si ets admès i se't retornarà en cas que no ho siguis.
  • Prepara la documentació necessària* perquè el Comitè d'Admissions pugui valorar la teva adequació al programa. Podràs lliurar-la a través d'una plataforma online a la qual et donarem accés al cap de 24 a 48 hores mitjançant un correu electrònic:
   • Currículum
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   • Carta o vídeo de presentació
   • Còpia escanejada dels següents documents:
    • Títol universitari o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
    • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
    • DNI o passaport

   *En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.

 2. Admissió

  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió
 3. Matriculació

  • Realitza el pagament de la reserva de plaça (25% de la matrícula) en la data indicada a la carta d'admissió, requisit indispensable per tal d'assegurar-te la plaça al programa. Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {idcurso}..
  • Presenta la documentació original següent abans de l'inici de les classes:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
   • Fotocòpia de l'expedient acadèmic compulsat i/o legalitzat. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).

   Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, a més, les indicacions per a estudiants internacionals.

  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.