Màster Online en Gestió Esportiva

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Asignaturas troncales

ITINERARIOS

* L´alumne ha d´escollir 2 itineraris

MARKETING DEPORTIVO

Gestión Deportiva

Tecnología y Deporte

optativas

*Cada alumne ha d´escollir 2 optatives

TFM

BSM INSIDE

El BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinar, comú a tots els programes de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals.
Es tracta d’un mòdul que s’estén durant tot el curs acadèmic i que està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF Barcelona School of Management: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.
Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins el final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.

Titulació acadèmica

Màster en Gestió Esportiva, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.