Màster en Banca i Mercats Financers (EGADE - UPF-BSM)

Programa en finances en col·laboració amb EGADE Business School

 • Finances
 • Banca
 • Mercats financers
Pròxima edició
Inici classes
04 Setembre, 2021 (Per confirmar)
Fi programa
30 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Idioma
Castellà
Modalitat
Semipresencial
Crèdits ECTS
60
Preu
Per determinar

Programa en finances en col·laboració amb EGADE Business School

Per què triar aquest programa

A qui està dirigit

Pla d'estudis

Professorat

Metodologia

Eines

La combinació d'aprenentatge online i sessions presencials afavoreix l'equilibri entre teoria i pràctica en un procés d'aprenentatge flexible. Els diversos recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant el permeten d'adquirir coneixements de manera autoregulada i les sessions presencials busquen la seva posada en pràctica amb metodologies actives.

Comptaràs amb:

 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Sessions presencials amb metodologies actives per a un aprenentatge transferible
 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)

Sortides professionals

Admissió i matrícula

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa el futur participant haurà de llegir i acceptar les condicions generals de contractació, un cop que iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari d'admissió.

Com aplicar?

(Només disponible en castellà)

Para solicitar la admisión a este programa el alumno deberá leer y aceptar las Condiciones Generales de Contratación, una vez que inicie la solicitud de admisión a través del formulario de admisión.

Solicitud de admisión

Se valorarán las solicitudes de admisión en el momento que se completen los siguientes pasos:

 • Ser nominado por EGADE
 • Rellena el formulario de admisión online.
 • Envía la siguiente documentación requerida a través de la plataforma online e-secretaría a la que te daremos acceso:
  • Fotocopia del DNI o pasaporte
  • Una fotografía de tamaño carné (formato .jpg)
  • Carta de motivación u otros documentos específicos requeridos
  • Curriculum vitae
  • Fotocopia del original del título universitario (legalizada por vía diplomática en caso de ser titulación de fuera de la Unión Europea).
  • Fotocopia del original del expediente académico universitario (legalizada por vía diplomática en caso de ser titulación de fuera de la Unión Europea).
  • Solicitud de autorización para cursar estudios de postgrado con título extranjero no homologado.

Admisión

 • Se notificará por escrito la resolución de la admisión.

Matriculación

 • Una vez recibida la carta de aceptación al programa y antes de iniciarse la actividad académica tendrás que presentar la documentación original.
close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster en Banca i Mercats Financers (Tec Monterrey)
Modalitat: Semipresencial
Idioma: Castellà
0/3

Màster en Banca i Mercats Financers (EGADE - UPF-BSM)