Advanced Management Program

Sortides professionals

Tenint en compte la capacitació que l'alumnat adquireix durant la realització d'aquest programa d'estudis, a la finalització del mateix, tindrà com a sortida professional l'exercici de la funció d'administració i Direcció General d'empreses i altres organitzacions de qualsevol índole.

Així mateix, podrà optar a llocs directius en qualsevol de les àrees funcionals usualment identificades en l'empresa (màrqueting, finances, recursos humans, producció, etc.).

.