Rànquings

La Universitat Pompeu Fabra presenta una posició destacada en els principals rankings internacionals. Com a universitat pública, internaional i intensiva en recerca ha estat distingida pel Ministeri d'Educació com a Campus d'Excel·lència Internacional (CEI).

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Rànquing Times Higher Education (2020): 1a universitat espanyola. Posició 60 a escala europea i 143 del món. 46a a escala mundial en Economia i Negocis: 1a espanyola i 13a d'Europa.

Rànquing THE under 50 (2019): 11a millor universitat del món entre les de menys de 50 anys: 1a espanyola i 6a europea.

U-Multirank (2019-20): 2a universitat espanyola i 23a. europea.
U-Ranking (Fundació BBVA i Ivie, 2019): 1a. universitat espanyola des de 2013.
Shanghai Ranking Rànquing de la Universitat de Xangai (2019): Entre les 400 millors del món.
.