Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat està formada per representants de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit de gestió i compta amb la participació d'estudiants i antics alumnes de la UPF-BSM. Les principals funcions són revisar i aprovar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC), elaborar la política de qualitat, fer seguiment de les titulacions, analitzar els indicadors i impulsar plans de millora contínua a nivell de centre.

Comissió de Qualitat

 • Oriol Amat: Degà de la UPF-BSM, Director General en funcions UPF-BSM i President de la Comissió de Qualitat
 • Pilar Soldevila: Gerent de la UPF-BSM
 • Carolina Luis Bassa: Directora acadèmica del Màster Universitari en Marketing, Professora Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Cristina Torralbo: Directora de Programació de la UPF-BSM
 • Clara Kirchner: Directora de Relacions Institucionals i Corporatives de la UPF-BSM i representant del nou comitè d'antics alumnes i empreses
 • Edith Castellarnau: Directora de Serveis a l'estudiant de la UPF-BSM i representat del ocupadors
 • Edgar de los Santos: Cap de Qualitat de la UPF-BSM i Coordinador de la Comissió de Qualitat
 • Elsa Bellmunt: Directora de Secretaria Acadèmica i General de la UPF-BSM
 • Ernest Solé: Cap d'estudis de la UPF-BSM
 • Jordi de Falguera: Director acadèmic del MBA, Professor Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Jordi Perramon: Director acadèmic del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa, Professor Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Jordi Rey: Director de Relacions Internacionals i acreditacions de la UPF-BSM i representant de l'activitat internacional de l'escola (programes, professorat, estudiants…)
 • Kari Pettersson: Alumni del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa de la UPF-BSM i representant dels antics alumnes
 • Lucia Crosas: Directora de Recursos i Persones de la UPF-BSM i representant del personal de gestió
 • Salvador Estapé: Vicedegà de professorat de la UPF-BSM
.