Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Informació Digital

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2014-2015)

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MUID

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 40 90 80 60 60
# total estudiants matriculats 63 65 41 41 29
# matriculats de nou ingrés 63 59 39 39 24
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 90,8% 95,1% 95,1% 82,8%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 56 59 59 54
           

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
UPF 2 3 3 2 0
Altres universitats catalanes 26 20 13 9 9
Altres universitats espanyoles 28 25 15 17 6
Universitats estrangeres i d'altres 7 17 10 13 14
           

Mobilitat

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0/0 0/0 0/0 0/0
           

Satisfacció

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% resposta 45,6% 29,7% 37,5% 8,3% 23,8%
Intenció de repetir estudis (EIL) 96,2% 94,7% 93,3% 100% 100%
Professorat (bé + excel·lent) - 100% 93,3% 100% 100%
           

Resultats acadèmics

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment 90,5% 81,7% 73,4% 80,5% -
Taxa d'abandonament 7,9% 14,1% 22,5% 31,7% -

Taxa de graduació en t

87,3% 64,1% 65% 65,9% -
Taxa d'eficiència en t 100% 98,2% 96% 95,9% -
Durada mitjana dels estudis 1 1,2 1,3 1,2 -
           

Inserció laboral

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa d'ocupació (EIL) 79% 85% 100% 88,9% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 70% 75% 100% 100% -
.