Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Negocis Internacionals

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2012-2013)

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MUIBAL

Indicadors:

Accés i matrícula 2012-2013 2012-2014 2013-2014 2013-2015 2014-2015 2014-2016 2015-2016 2015-2017 2016-2017 2016-2018
presencial online presencial online presencial online presencial online presencial online
Nombre de places ofertes de nou accés 30 25 30 25 30 25 30 30 30 30
# total estudiants matriculats 14 9 24 17 18 20 26 21 25 13
# matriculats de nou ingrés 14 9 24 17 18 19 26 17 25 11
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 81% 100% 85%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60 60 60,15 60 57,71 60 58,38
                     
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2012-2013 2012-2014 2013-2014 2013-2015 2014-2015 2014-2016 2015-2016 2015-2017 2016-2017 2016-2018
presencial online presencial online presencial online presencial online presencial online
UPF 0 0 2 2 3 3 3 4 1 1
Altres universitats catalanes 3 3 8 2 2 4 3 1 4 1
Altres universitats espanyoles 0 1 2 3 1 4 3 2 1 4
Universitats estrangeres i d'altres 11 5 12 10 12 9 17 14 19 7
                     
Mobilitat 2012-2013 2012-2014 2013-2014 2013-2015 2014-2015 2014-2016 2015-2016 2015-2017 2016-2017 2016-2018
presencial online presencial online presencial online presencial online presencial online
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
                     
Satisfacció 2012-2013 2012-2014 2013-2014 2013-2015 2014-2015 2014-2016 2015-2016 2015-2017 2016-2017 2016-2018
presencial online presencial online presencial online presencial online presencial online
% resposta 80% 55,6% 95,8% 58,8% 100% 65% 96% 83% 83,30% -
Intenció de repetir estudis (EIL) 68,8% 80% 56,5% 90% 72,2% 84,6% 58% 100% 95% -
Professorat (bé + excel·lent) 93,8% - 95,7% - 100% - 83% 90% 90% -
                     
Resultats acadèmics 2012-2013 2012-2014 2013-2014 2013-2015 2014-2015 2014-2016 2015-2016 2015-2017 2016-2017 2016-2018
presencial online presencial online presencial online presencial online presencial online
Taxa de rendiment 100% 95% 97,7% 100% 100% 98% 96% 92% 95% -
Taxa d'abandonament 0% 0% 4,2% 0% 0% 0% 3,9% 10% 4% -
Taxa de graduació en t 100% 88,9% 95,8% 100% 100% 80% 100% 90% 100% -
Taxa de graduació en t+1 100% 88,9% 95,8% 100% 100% 85% 96% - 88% -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 72% 100% -
Durada mitjana dels estudis 1 1 1 1 1 1,05 1 1,22 1 -
                     
Inserció laboral 2012-2013 2012-2014 2013-2014 2013-2015 2014-2015 2014-2016 2015-2016 2015-2017 2016-2017 2016-2018
presencial online presencial online presencial online presencial online presencial online
Taxa d'ocupació (EIL) 67% 100% 100% - 67% 75% 83% - - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 67% 100% 100% - 67% 75% 83% - - -
.