Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Animació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Annex

Autoinforme

AQU MUAN

Indicadors:

Accés i matrícula 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
Nombre de places ofertes de nou accés 25 25 30 30
# total estudiants matriculats 11 24 26 24
# matriculats de nou ingrés 11 23 25 23
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 95,83% 96,15% 95,83%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 85,27 88,08 86,85 92,96
         
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
UPF 0 1 2 0
Altres universitats catalanes 6 4 4 7
Altres universitats espanyoles 3 10 7 4
Universitats estrangeres i d'altres 2 9 13 13
         
Mobilitat 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0%
         
Satisfacció 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
% resposta 90,9% 78% 77% -
Intenció de repetir estudis (EIL) 70% 79% 75% -
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% 100% -
         
Resultats acadèmics 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
Taxa de rendiment 100% 96,6% 99,1% -
Taxa d'abandonament 0% 4,2% 0% -
Taxa de graduació en t 100% 95,8% 96,2% -
Taxa de graduació en t+1 100% 95,8% - -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% -
Durada mitjana dels estudis 1,5 1,5 1,56 -
         
Inserció laboral 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 80% - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 80% - -
.