Avaluació i indicadors

Master of Science in Management

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2012-2013)

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MSCMGT

Indicadors:

Accés i matrícula 2011-2012 2012-2013 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 20 80 80 60 70
# total estudiants matriculats 32 14 35 51 44 46 31 35
# matriculats de nou ingrés 32 14 35 51 44 46 31 33
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60 60 60 60 60,77
                 
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2011-2012 2012-2013 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
UPF 2 0 0 0 3 2 0 3
Altres universitats catalanes 2 2 4 2 3 6 3 7
Altres universitats espanyoles 0 0 1 1 2 1 2 0
Universitats estrangeres i d'altres 28 12 30 48 36 37 26 25
                 
Mobilitat 2011-2012 2012-2013 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0% 3/0 4/0 3/0 8/0
                 
Satisfacció 2011-2012 2012-2013 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% resposta 70,0% 69,2% 88,6% 80,4% 77,3% 85,7% 69,4% 77,8%
Intenció de repetir estudis (EIL) 57,1% 77,8% 58,1% 73,2% 76,5% 83,3% 92% 71,4%
Professorat (bé + excel·lent) - 78% 77% 90% 85% 88% 100% 86%
                 
Resultats acadèmics 2011-2012 2012-2013 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment 89% 95% 100% 98% 98% 100% 99,6% -
Taxa d'abandonament 12,5% 7% 0% 2% 0% 0% 0% -
Taxa de graduació en t 88% 93% 100% 98% 98% 100% 94,44% -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
Durada mitjana dels estudis 1 1 1 1 1 1 1 -
                 
Inserció laboral 2011-2012 2012-2013 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa d'ocupació (EIL) - - - 92% 100% 82% 75% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) - - - 92% 100% 82% 100% -
.