Postgrau Online en Direcció Financera

Metodologia

En aquesta modalitat el participant és el centre de l'aprenentatge i, per tant, és qui marca el ritme d'estudi. El campus virtual d'aprenentatge facilita l'accés a la informació (material d'autoaprenentatge), la participació, la tutoria a distància i l'avaluació continuada i personalitzada. El participant treballa en un context de diàleg didàctic guiat. En aquesta modalitat no hi ha cap sessió presencial.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.