Postgrau en Total Supply Chain Management

5 OCT 2021
Descompte per inscripció avançada

Anticipa't i opta a un descompte del 10% sol·licitant l'admissió ara.

La crisi de la Covid-19 ha evidenciat la importància que tenen les cadenes de subministrament i distribució en el marc de l'estratègia empresarial, consolidant-se com a un element d'avantatge competitiu. En aquest postgrau s'aborda la gestió integral dels processos de la Supply Chain des de cinc dimensions clau: tècnica, estratègia, tecnologia, lideratge i sostenibilitat.

 • Supply Chain
 • Cadena de subministrament
 • Logística
Pròxima edició
Inici classes
01 Març, 2022
Fi programa
21 Juny, 2022
Horari
Dimarts i dijous de 17:00 a 21:00
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial&Live
Crèdits ECTS
15
Preu
3000 €

El Postgrau en Total Supply Chain Management t'ofereix la possibilitat d'aprendre i revisar de manera tècnica, integrada i actualitzada els processos que conformen la cadena de subministrament: gestió, previsió de la demanda i presa de decisions, compra, aprovisionament, transport, emmagatzematge i customer service. Sobre aquests fonaments s'edifiquen les claus estratègiques que permeten construir una Supply Chain molt eficient en costos, però que sigui capaç de satisfer les necessitats de clients, treballadors, proveïdors i la societat.

Al llarg del curs es durà a terme una aplicació pràctica dels avenços tecnològics que poden aportar valor real a la cadena de subministrament, focalitzant en camps com el Big Data, la Intel·ligència Artificial i la Robòtica. Tot i que la tecnologia és important, les persones ho són més, per això aprendràs habilitats per liderar equips amb un alt nivell d'implicació, motivació i exigència. També es facilitaran eines de direcció i gestió per establir objectius de control, construir organitzacions àgils i desenvolupar projectes de millora de processos logístics (Project Management).

El postgrau aborda també els reptes de la cadena de subministrament respecte a la sostenibilitat mediambiental, tenint en compte els aprenentatges que ens ha deixat la crisi del coronavirus, i dedica un capítol especial a les solucions logístiques que requereix l'eclosió definitiva de l'entorn digital i el comerç electrònic.

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a una professió amb gran demanda

El postgrau ofereix una visió integral de la cadena de subministrament i de la supply chain management, abordant totes les claus de direcció i gestió per aconseguir l'excel·lència en els diferents processos que la integren: des de la planificació de la demanda fins a l'última milla, passant per l'aprovisionament, el transport o l'emmagatzematge en múltiples sistemes de comerç.

02

Aconsegueix una visió integral de la cadena de subministrament

El postgrau ofereix una visió integral de la cadena de subministrament i de la supply chain management, abordant totes les claus de direcció i gestió per aconseguir l'excel·lència en els diferents processos que la integren: des de la planificació de la demanda fins a l'última milla, passant per l'aprovisionament, el transport o l'emmagatzematge en múltiples sistemes de comerç.

03

Coneix solucions pràctiques per afrontar reptes reals

El curs proposa als alumnes una modalitat basada en estratègies pràctiques, que podran ser utilitzades a l'hora d'afrontar reptes professionals tan immediats com la transformació tecnològica, la reducció de l'impacte ambiental o la necessitat de captar talent en diferents punts de la supply chain management.

04

Aprèn d'experiències reals amb directius

El postgrau compta amb professors que combinen coneixements teòrics amb una àmplia trajectòria professional en logística i en la Supply Chain. A més, cada assignatura incorpora l'experiència de classes magistrals de directius d'empreses rellevants com DANONE, BASF o MECALUX. Tot per aprendre dels encerts i errors reals més freqüents en la cadena de subministraments.

A qui està dirigit

 

El curs de postgrau s'adreça a professionals i estudiants del sector de les operacions, la direcció, el transport o la logística que desitgin especialitzar-se en l'anàlisi i gestió de la cadena de subministrament o en la supply chain management. El curs també ofereix als professionals una actualització de coneixements en el camp de la cadena de subministrament i del comerç, ja que en els últims anys s'han vist afectats per canvis tan rellevants com l'entorn digital, les tendències internacionals, la omnicanalitat o la sostenibilitat.

El postgrau té en compte la diversitat d'experiències professionals i formació de cada estudiant. El curs està dissenyat per adaptar-se a el grau de familiaritat prèvia que tingui cada alumne amb les matèries i sistemes entorn a la supply chain que s'imparteixen.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El postgrau sobre la cadena de subministraments consta de 5 assignatures que engloben les dimensions clau de la Supply Chain. Cadascuna comptarà amb una part teòrica, l'exposició de casos reals sobre la gestió i logística d'un comerç i la experiència d'una masterclass impartida per un alt directiu del sector.

Supply Chain Fundamentals

Revisió tècnica, integrada i actualitzada dels processos que conformen la cadena de subministrament i la supply chain management: sistemes d'organització, compra, aprovisionament, transport, emmagatzematge i última milla.

Supply Chain Strategy

Claus estratègiques i d'administració per dissenyar i coordinar una cadena de subministrament que sigui capaç de satisfer simultàniament les necessitats dels agents implicats en diferents tipus de negocis internacionals: clients, treballadors, proveïdors, societat i inversors.

Supply Chain Technology

Aplicació pràctica i digital dels avenços tecnològics que poden aportar valor real a la cadena de subministrament i a la supply chain management, focalitzant en sistemes com les Big Data, la Intel·ligència Artificial i la Robòtica.

Supply Chain Leadership

Habilitats personals per a la direcció d'equips amb un alt nivell d'implicació, motivació i exigència. També es faciliten eines per establir objectius de control en la cadena de subministraments, construir organitzacions àgils i internacionals i desenvolupar projectes de millora en l'administració de processos (Project Management).

Supply Chain Sustainability

Reptes i solucions de logística de la cadena de subministrament pel que fa a l'equilibri de les tres àrees de sostenibilitat en negocis (econòmica, mediambiental i social) tenint en compte els aprenentatges i l'experiència que ens ha deixat la crisi del coronavirus.

Real Cases
 • Danone
 • Ikea
 • Inditex
 • Mecalux

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Total Supply Chain Management, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent del Postgrau Online en Total Supply Chain Management està format per professors i professionals experts en l'àmbit de les operacions, la gestió de la cadena de subministrament.

Direcció acadèmica

Oriol Montanyà Vilalta

Senior Lecturer BSM

Professorat

Oriol Montanyà Vilalta

Senior Lecturer BSM

Ernest Solé Udina

Senior Lecturer BSM

 • Carles Navarro
  Director General de BASF Española
 • Núria Piñol
  Customer Service Manager de Nestlé
 • Victor Rovira
  Director of Global Logistics de Loewe
 • Enric Bergonyó
  Fundador y CEO de Spika Coaching i Bergonyó i Durall.
 • Rafael Richart
  Procurement & Operations Manager de Danone.
 • Albert Vidal
  Director General d'Element Logic Spain

Metodologia

La metodologia del Postgrau en Total Supply Chain combina tres elements pedagògics que garanteixen una formació completa i atractiva: l'exposició de continguts teòrics, l'anàlisi de casos reals i la participació de directius reconeguts.

01.

Sessions teòriques

L'exposició de continguts teòrics del Postgrau en Total Supply Chain Management permet als alumnes obtenir una base de coneixement necessària per comprendre la cadena de subministrament en la seva totalitat, des de cadascuna de les diferents perspectives que ofereix el curs.

02.

Anàlisi de casos reals

Mitjançant l'anàlisi de casos reals, els estudiants podran conèixer diferents problemàtiques i situacions logístiques, i la forma en què s'han solucionat. La participació i interacció dels alumnes serà clau en aquestes sessions.

03.

Experiències reals amb directius d'empreses

Al llarg del curs, experts professionals de diferents sectors compartiran amb els alumnes la seva experiència i els principals reptes professionals als quals s'han enfrontat, compartint així la seva visió per a la correcta gestió i direcció de la cadena de subministrament.

Avaluació

El Postgrau en Total Supply Chain Management té un sistema d'avaluació contínua. Cadascuna de les cinc assignatures del programa incorpora tres elements que ajuden els alumnes a interioritzar els conceptes, alhora que permeten al professor valorar la seva evolució:

 • Participació en les dinàmiques de classe.
 • Realització de treball individual o grupal.
 • Examen final tipus test.

Es requerirà als alumnes una assistència mínima al 80% de les classes, siguin presencials, siguin en remot (si s'activa aquesta modalitat de seguiment).

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

La gestió de la cadena de subministrament o supply chain management, entesa com l'evolució quantitativa i qualitativa dels tradicionals processos logístics, s'està convertint en una de les tasques més demandades del mercat laboral professional. Al llarg del curs, els alumnes adquiriran els coneixements i eines necessàries per afrontar amb èxit la gestió dels nous reptes i escenaris de la cadena de subministrament, així com l'administració i gestió del comerç.

Perfil dels estudiants

El postgrau reuneix professionals i alumnes del sector de les operacions logístiques que desitgin especialitzar-se en l'anàlisi i gestió de la cadena de subministrament, així com aquells professionals amb experiència que busquen una actualització de coneixements en el camp del transport i la cadena de subministrament.

Sortides professionals

Aquest programa et forma en un dels perfils professionals amb més demanda del mercat actual, el de Supply Chain Manager, que pot ocupar-se de la direcció i presa de decisions d'una cadena de subministraments completa o de qualssevol de les parts del negoci que la integren.


 • Supply Chain Manager
 • Operations Manager
 • Customer Service Manager
 • Responsable d'Última Milla
 • Demand Planner
 • Director de transports
 • Direcció de magatzem i distribució
 • Direccció de planificació
 • Gestor de compres
 • Direccció d'aprovisionament

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics o professionals.

Aquells alumnes que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3343.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Total Supply Chain Management
Modalitat: Presencial&Live
Idioma: Castellà
Preu: 3000
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Total Supply Chain Management