Observatori de Lideratge en l’empresa

Presentació

L’Observatori de Lideratge en l’Empresa és un projecte per crear coneixement sobre el lideratge i generar palanques de canvi en el món del treball. L'objectiu és facilitar que tant les persones directives com les que treballen sota el seu comandament arribin a un nivell més alt de satisfacció personal i de consecució d’objectius empresarials.

Aquesta transferència de coneixement es vol fer arribar no solament a les empreses grans, sinó a les petites i mitjanes que conformen el teixit productiu de Catalunya, i que sovint no disposen d'aquest coneixement o de les eines que permetin aplicar-lo.

Objectius

L’Observatori de Lideratge en l’Empresa es planteja com a objectiu global convertir-se en entitat prescriptora i puntera, enfocada a la innovació i la creativitat en el seu àmbit. Això implica treballar en tres vessants:

  • El desenvolupament d'estudis acadèmics
  • La divulgació de coneixement al món del treball i agents socials
  • L'impuls de palanques de canvi social

Es busca que l’Observatori concreti, gesti, produeixi i ofereixi eines -tant teòriques com pràctiques- per a transformar la nostra societat cap a un nivell més alt de sostenibilitat i justícia, amb perspectiva de gènere, a través d'organitzacions i dirigents amb voluntat i capacitat de lideratge ètic i socialment compromès.

Directora de l'Observatori de Lideratge en l'Empresa

Sílvia Cóppulo
Llicenciada en Psicologia, doctora en Comunicació, professora d’Habilitats Directives i Gestió de Crisi en el Màster de Direcció i Gestió de Persones de la UPF-BSM.

Activitats previstes curs 2020/2021

Realització de tres estudis:

  • "Anàlisi del Lideratge en temps de la crisi de la Covid-19 en treball presencial i en remot."
  • Efectes de la no desconnexió digital en l’àmbit laboral
  • "Habilitats directives de les Directives"

Amb la col·laboració

Logo Generalitat de Catalunya