• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

La pandèmia digital

13 Julio - 2021
Desconnexió digital

Sílvia Cóppulo Martínez
Directora de l'Observatori de Lideratge en l'Empresa

Erola Palau Pinyana
Investigadora del Dept. d'Operacions, Tecnologia i Ciència

 

Tu, la teva companyia, la parella, els veïns i nosaltres mateixos, tots i totes, atenem correus electrònics, whatsapps o trucades fora dels horaris de feina (94,6%) malgrat saber que és perjudicial per a la nostra salut. 

Des de l'Observatori de Lideratge en l'Empresa de la UPF Barcelona School of Management hem dut a terme la recerca La desconnexió digital, un dret imprescindible per a la salut. Hem enquestat 608 persones –amb paritat de gènere– de tots els nivells i responsabilitats, de 93 empreses (entre públiques i privades) pertanyents a 40 sectors diferents de Catalunya. Els resultats ens ofereixen una radiografia clara de com en aquesta època de pandèmia el teletreball ha desdibuixat els límits de l'espai (treballem a casa) i de temps (en horaris flexibles), de manera que la connectivitat digital ha crescut fins a nivells de comportament addictius que perjudiquen la nostra salut

El WhatsApp, la rentadora i l'insomni

Preparem el sopar mentre contestem un detall insignificant que el nostre cap ens pregunta per WhatsApp, engeguem la rentadora seguidament i correm a l'ordinador a reenviar-li un document que ara diu que no troba en el maremàgnum de la carpeta d'entrada dels e-mails. Li cal per demà, no per avui, però el farem sortir ara mateix. 

És de nit i continuem mirant la pantalla del mòbil. És la primera cosa i l'última que fem cada dia (tal com indiquen el 76,8% dels sondejats). Ens sentim més ben informats (89,1%), però cada vegada més aïllats emocionalment (46,7%). La llum blava que desprèn el dispositiu té una freqüència d'ona que sobreestimula el còrtex, enganya el nostre cervell i no li permet generar la melatonina que cal per dormir bé. El so dels missatges provoca respostes hormonals amb l'augment de l'adrenalina. 

La productivitat de l'empresa no augmenta per estar tot el dia connectats digitalment, però les persones se senten empeses a estar connectades a tota hora pel compromís amb l'organització 

Les alteracions regulars del son estan associades amb l'obesitat, la diabetis, les malalties cardíaques, el càncer, certs trastorns psíquics, una major sinistralitat i un menor rendiment a la feina. Les persones necessiten desconnectar i descansar. 

En la recerca constatem que la majoria dels enquestats treballen més de 40 hores setmanals (55,7%), estan estressats a causa de la situació que comporta la pandèmia (65,6%), senten fatiga digital (54,3%) i molts no descansen bé set o vuit hores diàries (41,9%). Saben que la productivitat de l'empresa no augmenta per estar tot el dia –festius inclosos– connectats digitalment, però, malgrat això, les persones se senten empeses a estar connectades a tota hora pel compromís amb l'organització. 

Desconnectar digitalment és un dret humà

El fonament del dret de desconnexió digital es basa en el dret al descans. Es tracta d'un dret bàsic que ha ressorgit amb la utilització extensa de les noves tecnologies. 

El gener del 2021, l'Organització Internacional del Treball (OIT) reclamava als governs que establissin mesures específiques per contrarestar els riscos psicosocials de les persones que treballen a casa. Constatava l'informe que els treballadors tenen unes condicions laborals pitjors. També a començament d'aquest any, el Parlament Europeu reclamava a la Comissió Europea una legislació que garanteixi als treballadors el dret a desconnectar-se digitalment sense por a patir represàlies. 

Trobem els antecedents de la regulació del dret a la desconnexió laboral a França. El 2017 s'aprova la Llei El Khomri, on s'especifica el dret a la desconnexió digital amb similituds amb els Drets Humans, internacionalment reconeguts. 

A falta d'una legislació detallada, la negociació col·lectiva o l'acord amb la representació del personal esdevé l'únic instrument per dotar de concreció la desconnexió digital

El dret a la desconnexió digital s'introdueix a l'Estat el desembre de 2018 amb la Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que es reforça el setembre del 2020 (en plena pandèmia de covid-19) amb un nou decret sobre la feina a distància. 

Però, a falta d'una legislació detallada, la negociació col·lectiva o l'acord amb la representació del personal esdevé l'únic instrument per dotar de més concreció la normativa de l'exercici del dret a la desconnexió digital. 

Formació, informació, conscienciació, regulació i bones pràctiques

La percepció que la mostra enquestada té de la seva sobreconnectivitat digital en l'àmbit de l'empresa ens porta a fer 10 recomanacions: 

 1. Formar, informar i conscienciar sobre la necessitat de desconnectar-se digitalment, tant pel que fa a la salut com en termes d'eficàcia empresarial, per part de companyies, organitzacions empresarials, agents socials, centres de formació i universitats amb el suport de les administracions. 
 2. Establir dinàmiques de treball en les empreses que incorporin la gestió del temps, tant en la modalitat de treball presencial com en el teletreball, en horaris fixos o flexibles. 
 3. Desenvolupar la legislació vigent sobre desconnexió digital per part de les administracions competents, ja que actualment es trasllada aquesta responsabilitat als agents socials i a les empreses a través de la negociació col·lectiva i les polítiques empresarials. 
 4. Afegir en els convenis i en els contractes personals els punts referits al dret a la desconnexió digital. 
 5. Crear una política interna d'actuació a pactar amb els treballadors. 
 6. Dur a terme campanyes informatives adreçades a tota la població, que incrementin el grau de coneixement, formació i de conscienciació dels hàbits saludable en relació amb l'ús dels dispositius mòbils. 
 7. Com a mesura preventiva, formar sobre els patrons de comportament (especialment la pèrdua de control sobre el temps de consum) que esdevenen conductes addictives a Internet. 
 8. Establir mecanismes de regulació en la configuració dels dispositius mòbils que els desconnectin a partir d'un horari voluntàriament predeterminat. 
 9. Incrementar la percepció que cal disposar de temps per dur a terme la vida personal i la vida professional de manera conciliada i diferenciada alhora. 
 10. En períodes de vacances o fora de la jornada laboral, configurar un correu electrònic i un missatge per a WhatsApp que indiqui la no disponibilitat.

 

Els resultats de l'estudi es presentaran demà a PIMEC

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic