Finançar la renovació energètica d'edificis: una oportunitat per a la banca sostenible

Panel solar

Marcos Eguiguren
Associate Provost for Strategic Projects
Director de la Càtedra Internacional de Finances Sostenibles
__

 

Els que em coneixen bé saben el poc afecte que tinc a les regulacions i a la burocràcia. Per sort o per desgràcia, en el camp en què he desenvolupat la meva activitat professional en els últims prop de vint-i-cinc anys, les finances sostenibles, estem assistint -en especial, en els últims tres o quatre anys a escala europea-, a un desembarcament normatiu i regulador de gran rellevància. 

No obstant això, tot aquest desembarcament és sempre necessàriament parcial. No afecta totes les dimensions del negoci financer i, per descomptat, no pretén incentivar el que veritablement generaria un canvi fonamental de paradigma: una reflexió sobre el propòsit de les entitats financeres, quelcom que correspon als seus accionistes, als seus òrgans de govern i als seus principals executius, no als legisladors ni als reguladors. 

Entitats financeres amb propòsit serien capaces d'accelerar la transició ecològica, imprescindible per a l'equilibri ecològic del planeta i per l'autonomia energètica de les democràcies liberals

El sector financer ha de reflexionar sobre el propòsit de la seva activitat, sobre la missió que ha de perseguir i sobre el paper necessari -però secundari- que ha de tenir la rendibilitat a conseqüència de què necessita la societat, així com fer-ho bé i de manera eficient. 

Banca sostenible, acceleradora de la transició ecològica

Entitats financeres amb propòsit serien capaces de trobar més nínxols de negoci rendibles, amb independència del marc regulador. Entitats financeres amb propòsit serien capaces d'accelerar la transició ecològica que, en aquests mesos de guerra salvatge a Ucraïna, no només s'està mostrant imprescindible des del punt de vista del manteniment necessari de l'equilibri ecològic del nostre planeta, sinó també des de la cerca d'autonomia energètica que les democràcies liberals necessitem per millorar la nostra posició geopolítica i per tenir, així, més pes en els equilibris mundials. 

Un exemple que evidencia l'existència de múltiples de nínxols  de negoci en el camp del finançament sostenible és el fet que el 36% de les emissions de carboni de la Unió Europea (UE), es genera als edificis. Per tant, una onada massiva de renovació energètica d'habitatges i edificis, no només seria molt important per assolir els objectius climàtics europeus, sinó que seria una operació molt rendible tant per a propietaris com per a arrendadors o finançadors

El 36% de les emissions de carboni de la UE es genera als edificis. Una onada massiva de renovació energètica d'habitatges seria molt important per assolir els objectius climàtics europeus

En efecte, els propietaris o arrendadors que afrontessin una renovació energètica en profunditat dels seus edificis, aconseguirien valuosos estalvis energètics que contribuirien al repagament de la inversió duta a terme per abordar la renovació mateixa. D'altra banda, els bancs que s'impliquessin en el finançament d'aquestes operacions, no només estarien contribuint decisivament a millorar el perfil de sostenibilitat de les seves carteres, sinó que, utilitzant tipus d'interès preferents, veurien com milloraria la rendibilitat de la seva cartera de préstecs podent utilitzar recursos ociosos -amb retribució negativa actualment- i, a més, amb una previsible baixada de la taxa de morositat.

La campanya Unlock, amb el suport de Positive Money Europe, va en aquesta direcció. Aconseguir firmes per donar suport a la pressió sobre el Banc Central Europeu (BCE) perquè cerqui maneres d'incentivar a la banca del continent perquè ofereixi préstecs a preus preferents per la renovació d'edificis. 

L'esforç financer d'institucions i entitats bancàries es cobraria a llarg termini per la via de l'estalvi energètic i per la conversió de cada edifici europeu en un generador d'energia

És cert que seria relativament senzill per al BCE trobar aquestes vies per incentivar la banca, però, encara que no existissin, les entitats financeres europees han de lluir compromís i propòsit i llançar les seves pròpies iniciatives de finançament per la renovació energètica d'edificis. Com hem dit més amunt, és un excel·lent negoci, molt segur, contribuent a la prosperitat col·lectiva des de molts diversos punts de vista i l'esforç financer a llarg termini s'acabaria pagant per la via d'estalvi energètic i per la possibilitat de convertir cada edifici europeu, encara que sigui de manera parcial, en un generador d'energia. 

No cal esperar a reguladors, a incentius o a legisladors per fer el que és correcte, rendible i té sentit.