• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Apostar per l'eficiència energètica desgrava en l'IRPF

26 Abril - 2022
Panells solars

Marc Oliveras
Professor del Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable
Professor del Departament de Finances, Comptabilitat i Control
__

 

En plena campanya de declaració de la renda, enguany podem trobar una de les novetats més rellevants pel que fa a habitatge i medi ambient. En línia amb les polítiques públiques pensades per promocionar la reducció de la contaminació i l'aposta per la sostenibilitat, el Reial decret llei 19/2021 s'ha impulsat amb l'objectiu que les persones puguin deduir-se entre un 20% i  un 60% per obres de millora energètica dutes a terme en l'habitatge habitual dels contribuents.

Tanmateix, tot i semblar una mesura molt beneficiosa per a la ciutadania, hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte. És important entendre que la finalitat principal és afavorir la transformació de les llars actuals cap a habitatges més eficients en termes energètics.

La campanya de la renda d'enguany permetrà deduir entre un 20% i un 60% per obres de millora energètica en l'habitatge

Un dels principals esculls és el fet que totes les categories de deduccions hauran d'anar acompanyades d'un certificat energètic previ i posterior, amb una separació temporal màxima de dos anys, Això implica que les persones interessades en el tràmit hauran de ser coneixedores de la normativa amb anterioritat per poder preparar la paperassa. A més, només el cost del certificat oscil·la entre els 50 i els 120 euros, segons els metres quadrats de l'habitatge. 

Categories deduïbles en matèria d'eficiència energètica

Abans d'entrar a detallar cadascuna de les categories de deduccions, cal apuntar que són incompatibles les unes amb les altres. És a dir, la ciutadania només es podrà acollir a una d'elles tot i que en compleixin més d'una.

  • Deducció per obres per reduir la demanda de calefacció i refrigeració

La primera categoria, la més senzilla d'assolir, és la deducció per obres per reduir la demanda de calefacció i refrigeració, que suposa un 20% de deducció i un màxim de 5.000 euros. Per obtenir-la, cal que les obres de rehabilitació s'hagin dut a terme en la llar habitual del sol·licitant o en un habitatge arrendat pel seu ús com a tal abans del 31 de desembre de 2022. Ara bé, si l'ús de la propietat (total o parcial) es destina a activitats comercials, garatge, parcs o jardins, no es podrà deduir l'obra. Per poder-ho fer, caldrà justificar mitjançant el certificat d'eficiència energètica una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de, com a mínim, el 7%.

  • Deducció per obres de millora en el consum d'energia primària no renovable

La segona categoria, la deducció per obres de millora en el consum d'energia primària no renovable, té com a objecte de deducció els mateixos condicionants d'habitatge que la categoria anterior. No obstant això, en aquest cas, cal justificar, com a mínim, un 30% de reducció en l'indicador de consum d'energia primària no renovable obtenir una qualificació de classe A o B en el certificat energètic. Aquesta opció, però, ofereix una deducció més elevada, de fins al 40%, i amb un màxim de 7.500 euros.

El contribuent només podrà acollir-se a una de les tres categories deduïbles, encara que compleixi amb els requisits de més d'una

  • Deducció per obres de rehabilitació energètica

La darrera categoria ofereix un percentatge més alt de deducció, assolint fins al 60%, però amb un màxim de 5.000 euros. Ara bé, inclou una variant pel que fa a l'objecte de les obres, ja que també es poden deduir obres en pàrquings i trasters. Per aconseguir-la cal, com en la segona categoria, justificar un mínim d'un 30% de reducció en l'indicador de consum d'energia primària no renovable una qualificació de classe A o B en el certificat energètic. Mentre que el cos principal d'aquesta categoria és molt similar a l'anterior, hi ha certes especificacions que marquen la diferència. D'una banda, el període de realització de les obres, que mentre en els casos de la primera i la segona categoria es concentren del 6 d'octubre de 2021 al 31 de desembre de 2022, en la tercera s'allarga fins a l'últim dia del 2023. Però la diferència més important és que, tot i tenir un màxim de 5.000 euros de base, aquesta limitació és anual i, per tant, durant els quatre anys següents també es podrà deduir aquesta xifra fins a un màxim acumulat de 15.000 euros. 

En aquest sentit, analitzades les diferents categories de deducció, es pot afirmar que apostar per l'eficiència energètica en les llars desgrava. Tanmateix, no és tan senzill com sembla, sinó que cal ser molt curosos amb els terminis i les sol·licituds dels diferents certificats per poder acreditar de manera correcta la despesa a deduir. 

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic