Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ

Aprèn a planificar, desenvolupar i implementar estratègies de comunicació eficaces per a empreses privades, institucions públiques i organitzacions no governamentals, amb una especial atenció a les relacions comercials entre països asiàtics i països de parla hispana.

 • Corporate communications
 • Xarxes socials
 • Relacions comercials

Pròxima edició

Inici classes: 26 Setembre, 2023

Fi classes: 14 Juliol, 2024 (Per confirmar)

Fi programa: 15 Setembre, 2024 (Per confirmar)

Modalitat

Presencial

Idioma

Castellà

Crèdits ECTS

60

Horari

Programa full-time. Classes de dilluns a divendres. L’horari específic s’entregarà abans de l’inici de classes.

Preu

13250 €

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials és un programa que proporciona els coneixements, eines i habilitats necessàries per planificar, desenvolupar i implementar estratègies de comunicació, i de relacions comercials, adaptades a diversos entorns culturals i sociopolítics, focalitzades principalment en els països asiàtics i els de parla hispana.

Al llarg del màster aprendràs els conceptes, teories i mètodes fonamentals relacionats amb el camp professional de la comunicació, amb una clara orientació internacional, mitjançant la combinació de les bases teòriques i les habilitats pràctiques. Al mateix temps, aprofundiràs en el coneixement dels nous formats i tendències de la comunicació corporativa i digital. L'objectiu del màster és preparar els participants per treballar en un sector que evoluciona de manera ràpida i constant.

S'analitzaran casos reals de comunicació en empreses o institucions, aprenent a utilitzar metodologies de recollida, anàlisi i interpretació de dades per a una eficaç presa de decisions. En el màster també t'exercitaràs en la reflexió i mesurament dels efectes de la comunicació en els públics i audiències per tal d'adaptar les estratègies a un major rendiment a mig i llarg termini.

Tot això sota el guiatge d'una excel·lent plantilla de professorat que procedeix principalment del departament de Comunicació de la UPF, professors de la UPF-BSM, juntament amb la participació de destacats experts de l'àmbit de la comunicació, branding, màrqueting, negocis i relacions comercials.

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials compta amb l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, 1a universitat espanyola i 15a millor universitat del món (de les de menys de 50 anys d'història), segons el rànquing Times Higher Education. Al seu torn, la UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global.

Programa ofert juntament amb:

Logo Departament de Comunicació UPF

Per què triar aquest programa

01

Professorat excel·lent

Et formaràs amb una excel·lent plantilla de professorat que procedeix principalment del departament de Comunicació de la UPF, que es troba entre els 150 millors del món segons el rànquing QS, juntament amb professors de la UPF-BSM i la participació d'experts del sector que desenvolupen la seva tasca en companyies i institucions internacionals.

02

Adaptat a les teves necessitats

El pla d'estudis del màster està dissenyat per oferir-te una sòlida formació en la gestió de la comunicació, la comunicació corporativa i digital i les relacions comercials. Podràs adequar els continguts a les teves necessitats cursant crèdits d'assignatures optatives.

03

Visió multicultural i internacional

Adquiriràs una visió internacional tant pels continguts del programa com per l'entorn multicultural en què estudiaràs: compartiràs aula amb alumnes que procedeixen de diferents països i disciplines que busquen formar-se en una ciutat igualment internacional com Barcelona.

04

Connexió amb el món professional

El màster inclou l'opció de realitzar una pràctica curricular o extracurricular en empreses, perquè puguis posar en pràctica els coneixements adquirits.

05

Forma’t en una escola acreditada

Forma't en una escola acreditada per EQUIS, distinció internacional que avala la qualitat de la nostra institució i ens converteix en la 1a escola de management vinculada a una universitat pública amb aquesta acreditació al nostre país.

A qui està dirigit

El Màster Universitari en Gestió de la Comunicació i Relacions Comercials s'adreça a recents graduats i professionals joves de formació diversa que vulguin especialitzar-se en les àrees de comunicació corporativa, comercial i digital, amb un especial enfocament en les relacions entre països asiàtics i països de parla hispana.

Admissió i matrícula

Acreditacions

La UPF Barcelona School of Management és l’escola de management de la Universitat Pompeu Fabra, la 1a universitat iberoamericana i la 16a universitat del món, de les de menys de 50 anys d’història, segons el rànquing Times Higher Education.

La UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global, que la situa a l’elit de les escoles de negoci.

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials és un màster oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) també ha acreditat institucionalment la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d’acord amb els criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

EQUIS-Accredited
AQU-MACOMM-CA
close
1/2

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials s'organitza en tres trimestres.

Durant els dos primers trimestres, els participants combinen assignatures obligatòries juntament amb assignatures optatives de la seva elecció. Durant el tercer trimestre s'hauran de cursar les optatives restants.

Els participants poden escollir entre realitzar 7 assignatures optatives o bé 5 assignatures optatives més unes pràctiques curriculars. Tots els participants hauran d'escollir, com a mínim, 3 assignatures optatives de la matèria Relacions Comercials, específica d'aquest programa.

És obligatòria la realització d'una tesi o Treball Final de Màster (TFM), que es treballa al llarg dels tres trimestres del màster.  
 

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster podrà realitzar-se seguint una de les dues modalitats següents:

 • Una investigació original duta a terme pel candidat, conduent a l'execució d'un projecte d'investigació acadèmica en l'àmbit de la comunicació
 • Un projecte amb un enfocament aplicat i pràctic, en què el candidat realitza una anàlisi o auditoria comunicativa organitzacional, un estudi de cas o la creació d'un pla de comunicació corporativa per a una empresa o organització. Aquesta segona opció pot desenvolupar-se en el si d'una organització o empresa concreta amb la qual, a través d'un conveni, s'hagi arribat a un acord per a l'elaboració del treball. En aquest cas els estudiants comptaran, a més d'amb un tutor acadèmic, amb un tutor professional en l'empresa que els guiï i assessori en la realització del projecte.
   

El tutor del TFM haurà de ser un professor del màster.

Descarrega PDF

Pràctiques professionals (optatives)

Pràctiques professionals

Les tasques assignades seran consensuades entre l'organització o empresa que rep l'estudiant i la direcció del màster, sempre amb l'objectiu de respondre a una necessitat real d'aquesta institució o empresa. La direcció del màster supervisarà que les tasques assignades siguin rellevants i relacionades amb la gestió de la comunicació. En les pràctiques en empreses s'hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del programa.

Els 8 ECTS corresponents a les pràctiques professionals són intercanviables per dues assignatures optatives de 4 ECTS cadascuna.

També hi ha la possibilitat del reconeixement per experiència professional.

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica. 

Activitats complementàries

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • Complements formatius: Curs de preparació inicial per als participants que tinguin la necessitat de cursar-los depenent de la seva formació prèvia. Es porta a terme prèviament a la incorporació al programa.
 • Programa de Carreres Professionals: Sessions de preparació per a la iniciació en el món laboral i el desenvolupament d'habilitats professionals.
 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Titulació que s'obté

Un cop els estudiants finalitzin el curs, obtindran el títol de Màster Universitari en Gestió de la Comunicació/ Master of Arts in Communication Management - Máster Universitario en Gestión de la Comunicación / Master of Arts in Communication Management, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Addicionalment, els participants rebran un certificat commerotatiu atorgat per la UPF Barcelona School of Management conforme han completat el Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials.

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol. 

Nota: La informació recollida és a títol informatiu i pot patir modificacions en les adaptacions de cada curs acadèmic. La guia definitiva de cada assignatura estarà a disposició dels participants matriculats en l'entorn virtual abans de l'inici de cadascuna d'elles.

Professorat

L'equip docent del Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials està format principalment per professors del departament de Comunicació de la UPF, professors de la UPF-BSM i amb la participació de destacats experts del sector, amb gran experiència, que desenvolupen la seva tasca en companyies i institucions internacionals.

Direcció acadèmica

José Fernández Cavia
José Fernández Cavia

Associate Professor UPF

Carles Roca Cuberes
Carles Roca Cuberes

Associate Professor UPF

Coordinador/a

Rafael Ventura Álvarez
Rafael Ventura Álvarez

Lecturer UPF-BSM

Professorat

José Luis Marín Arandia

Lecturer UPF-BSM

Rafael Ventura Álvarez

Lecturer UPF-BSM

José Fernández Cavia

Associate Professor UPF

Monika Jiménez Morales

Associate Professor UPF

Carolina Luis Bassa

Senior Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Carles Roca Cuberes

Associate Professor UPF

Enrique Schonberg-Schwarz Letzen

Lecturer UPF-BSM

Christopher Tulloch

Associate Professor UPF

Metodologia

El màster es desenvolupa a temps complet i de manera presencial, per adquirir les competències i coneixements necessàries per desenvolupar-te com a professional de la comunicació. Un dels elements clau és el Treball Final de Màster, un projecte individual estructurat en diverses etapes i supervisat per un tutor.

01.

Metodologia interactiva d'aprenentatge

Es durà a terme una combinació de diverses metodologies d'aprenentatge, amb seminaris, classes teòriques, casos pràctics, presentacions, activitats de grup i simulacions, per crear una experiència docent interactiva i orientada a la pràctica. Es complementarà amb tasques més acadèmiques com la lectura d'articles, llibres, informes, anàlisis escrites i exàmens.

02.

Treball Final de Màster

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials inclou un projecte individual que l'alumne haurà de començar a definir des del començament del curs, per treballar-hi al llarg de tot el programa. Pot consistir en una investigació original o en un projecte aplicat a una organització específica. Serà l'alumne el responsable d'escollir el repte que desitja abordar.

03.

Seguiment del mentor

Com a part central del seu model docent, el màster compta amb una figura cabdal: el mentor. El mentor serà assignat pels directors acadèmics del màster en funció de les característiques i necessitats dels projectes. Exercirà com a guia del projecte i estimularà els processos d'ideació i planificació de l'alumne, alhora que ajudarà a identificar eines, recursos i materials que contribueixin al desenvolupament del projecte.

04.

Habilitats de desenvolupament professional

Juntament amb els continguts de les diferents assignatures, s'estimularà el perfeccionament de les habilitats comunicatives dels alumnes. Les capacitats següents es treballaran de manera específica i integrada: comunicació interpersonal, comunicació escrita, presentacions d'alt impacte, negociació, identitat digital i metodologies d'ideació.

Avaluació

L'avaluació es basarà en exàmens teòrics, presentacions orals, assaigs individuals, projectes de grup, debats i participació a l'aula i la valoració de l'informe escrit i la defensa oral del Treball Final de Màster.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de Final de Màster (TFM) o Postgrau (TFP) per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu treball final (TFM o TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

Al llarg del programa els participants aprendran a planificar, desenvolupar i implementar estratègies vinculades a la comunicació corporativa i digital i a les relacions comercials per a tot tipus d'empreses i institucions. En el Treball Final de Màster, els alumnes posaran en pràctica tots els coneixements adquirits. També és possible realitzar pràctiques curriculars, convalidades com a 2 assignatures optatives.

A l'acabar el Màster, els participants podran incorporar-se al mercat laboral en posicions relacionades amb l'àmbit de la comunicació, màrqueting, branding i les relacions institucionals i comercials.

Perfil dels estudiants

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials reuneix recents graduats i joves professionals de formació diversa que desitgin especialitzar-se en les àrees de comunicació corporativa, comercial i digital a la ciutat de Barcelona, una ciutat vibrant, cosmopolita i internacional, que és un pol d'atracció per a empreses internacionals, agències de comunicació, així com organitzacions, fundacions i institucions.

22

Mitjana d'edat

Sortides professionals

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials prepara els recents graduats i joves professionals per incorporar-se al món professional en agències de comunicació, empreses multinacionals, start-ups, organitzacions governamentals, etc., tant a la ciutat de Barcelona com en qualsevol altra ubicació.

El programa ofereix, a més, la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars i proporcionar als estudiants una experiència professional en empreses, convalidades com a 2 assignatures optatives.

 • Un nombre limitat d'oportunitats de pràctiques seran ofertes pel Servei de Carreres Professionals de la UPF Barcelona School of Management.
 • Els participants han de tenir una actitud proactiva en la recerca de pràctiques. S'oferiran recursos i assistència a càrrec del coordinador de pràctiques i del Servei de Carreres Professionals.
 • El Servei de Carreres Professionals posarà a disposició dels participants un assessor per supervisar la documentació requerida i gestionar el conveni de pràctiques.
 • L'escola no intervé en el procés de selecció. Recorda que el responsable últim del procés de selecció són les pròpies empreses i organitzacions. Per a més informació, si us plau, consulta la nostra normativa de pràctiques.

 

 • Brand Manager
 • Especialista en Màrqueting i Comunicació
 • Especialista en Màrqueting Digital
 • Consultor (de marca, estratègia, comunicació...)
 • Responsable de premsa
 • Especialista en publicitat
 • Responsable de Relacions Públiques i Relacions Institucionals
 • Investigador de mercats
 • Posicions relacionades amb la gestió i la comunicació corporativa a empreses o organitzacions públiques
 • Departament de negocis internacionals d'una empresa multinacional
 • Institucions públiques i consultories privades en l'àmbit d'internacionalització empreses
 • Equips comercials i de vendes internacionals

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Els interessats a presentar la sol·licitud d'admissió al Màster Universitari en Comunicació i Relacions Internacionals hauran de ser titulats superiors universitaris (Grau, Llicenciatura o equivalent) d'una universitat acreditada i reconeguda en el sistema universitari oficial del seu país d'origen.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència) acreditat per una institució acreditada o, alternativament superar amb fluïdesa l'entrevista personal. En cas contrari, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.

Per al desenvolupament del període lectiu del màster, es recomana tenir un nivell d'anglès que permeti seguir les activitats amb facilitat.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
1114/06/202329/06/2023
1222/06/202307/07/2023
1329/06/2023 13/07/2023

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • En cas de tenir una titulació estrangera, t’indicarem a la carta d’admissió les instruccions detallades de la documentació requerida.
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1568.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ