Màster Online en Direcció i Gestió Esportiva

Metodologia

El Màster Online en Direcció i Gestió de l'Esport modalitat online s'imparteix totalment a través d'Internet fet que permet una interacció contínua entre alumne i professor.

El mètode didàctic situa el participant al centre del procés d'aprenentatge. Ell és qui, a partir dels recursos que es posen al seu abast, marca el ritme d'estudis i construeix el seu propi coneixement.

Per tal que això sigui possible, el programa es regeix per 3 premisses fonamentals:

  • La facilitat d'accés a la informació.
  • L'establiment d'un diàleg didàctic guiat.
  • Un procés d'avaluació continu i personalitzat.

 

CAMPUS GLOBAL

El campus virtual de la Barcelona School of Management és el Campus Global. Aquest espai d'interrelació, d'ús senzill i intuïtiu, serà accessible a través d'Internet, sent la porta d'entrada als materials i recursos didàctics i a les eines de comunicació que permetran estar en contacte a tutors i companys. A través d'aquesta eina els participants gaudiran també de serveis de la UPF com l'accés a la Biblioteca.

 

MATERIALS PER A L'AUTOAPRENENTATGE

Un cuidat i rigorós tractament didàctic dels continguts en facilitarà l'ús i la comprensió. Els materials per a l'autoaprenentatge permetran adquirir nous coneixements, analitzar i relacionar els coneixements adquirits, transferir aquests coneixements a la pràctica professional i animarà al participant a continua avançant.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.