Màster Online en Gestió Esportiva

Metodologia

El model de treball online combina diferents metodologies actives:

 1. Treball a través del eCampus,a partir de l'estudi de materials docents, activitats pràctiques, fòrums de debat, i exercicis d'autoavaluació per a cadascuna de les assignatures.
 2. Tutorització i resolució individualitzada de qüestions.
 3. Sessions en streaming amb experts

El programa s'estructura en unitats didàctiques, amb les que els participants adquiriran competències instrumentals, actitudinals i conceptuals, per mitjà d'activitats diverses vinculades directament a les funcions de direcció y gestió de persones.

Durant la realització del programa l'estudiant comptarà amb el supor del:

 • Tutor/a expert: que l'orientarà al llarg de cada unitat didàctica i ajudarà en las consultes pròpies de la seva matèria.
 • Mentor/a: encarregat d'assessorar i supervisar el desenvolupament del projecte individual.
 • Gestor/a del programa: que acompanyarà durant el curs en el seguiment i funcionament general del programa. 
 • Els recursos de comunicació i materials seran els que permetran assolir les competències clau a través de la interacció entre l'equip acadèmic i cada participant: 
 • Fòrums de debat: es plantejaran temes de debat per part del tutor i es tractaran consultes de contingut acadèmic.
 • Fòrum de consultes i avisos: espai on s'enviaran comunicacions de seguiment del programa.
 • Email del tutor i mentor: para consultes individualitzades.
 • Material didàctic interactiu: material treballat per professionals, actualitzat i seguint sempre una pauta específica per aconseguir un aprenentatge significatiu.

Avaluació:

L'avaluació del programa es realitzarà online en base a:

 • Resolució de casos pràctics orientats a la realitat empresarial
 • Proves de coneixement per a cada assignatura
 • Participació proactiva en fòrums i debats  
 • Realització i presentació d'un projecte final

Les activitats i les dates d'avaluació de cada una de las assignatures del programa es detallaran a l'inici d'aquesta.

Les proves avaluatives del programa seran establertes i corretgides sota els criteris de qualitat exigits en tots els programes de la UPF - Barcelona School of Management, que garantitzen el seu valor acadèmic i reconeixement.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.