Màster Online en Gestió Esportiva

Requisits d'admissió

Titulats superiors universitaris o graduats superior amb títol propi d'universitat. 

Els directors acadèmics precisen d´una carta de recomanació per a la valoració del candidat ( existeix la possibilitat d'adjuntar 2 cartes perquè es pugui tenir una major perspectiva acadèmica i professional del candidat). Aquestes cartes han d'estar signades o segellades per la persona o institució que les redacti.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Europeu Comú de Referència) acreditat per una institució certificada, així com superar amb fluïdesa, en els casos en els quals sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica. En cas de no mostrar fluïdesa en la comprensió oral, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

 1. Sol·licitud d'admissió
  Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:
  RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
  111/11/202026/11/2020
  203/12/202018/12/2020
  317/12/202031/12/2020
  412/01/202128/01/2021
  502/02/202117/02/2021
  623/02/202110/03/2021
  716/03/202131/03/2021
  808/04/202123/04/2021
  927/04/202112/05/2021
  1013/05/202128/05/2021
  1127/05/202111/06/2021
  1208/06/202123/06/2021
  1322/06/202107/07/2021
  1406/07/202121/07/2021
  1520/07/202130/07/2021
  1602/09/202117/09/2021
  1716/09/202101/10/2021
  1805/10/202120/10/2021
  1921/10/202105/11/2021

  Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:
  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
  • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
   • Carta o vídeo de presentació
   • Currículum
   • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
   • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
   • DNI o passaport
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
   L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.
 2. Admissió
  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.
 3. Matriculació
  • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
  • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
  • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
  • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
  • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1286}.
  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.