Gestió Avançada del Circulant

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
03 novembre 2021
Fi de programa:
07 desembre 2021
Crèdits ECTS:
3
Modalitat:
Online
Preu:
300€

Quines són les claus per a una gestió estratègica i operativa del circulant?

És necessari conèixer totes les eines disponibles per a dur a terme una gestió eficient del motor de l'empresa: la tresoreria. Tot això dominant l'operativa diària i els riscos, tant operatius com de crèdit, que es poden ocasionar en moments puntuals. D'aquesta manera, som capaces d'anticipar tant oportunitats amb superàvits futurs com situacions crítiques per falta de liquiditat.

¿Què t’aportarà?

  • Dominar les tècniques i productes de crèdit a clients i proveïdors per a la gestió diària i estratègica de la tresoreria.
  • Conèixer la gestió de risc i cobertures.
  • Obtenir un material molt útil per a la seva posterior consulta durant la teva carrera professional.
  • El curs dóna dret a convalidar una assignatura de 3 ECTS del Màster en Direcció Financera i Comptable o del Postgrau en Comptabilitat Financera de la UPF-BSM.

Continguts

  1. Estudi de bones pràctiques en matèria de gestió de tresoreria. Cash pooling, centres d'excel·lència, etc.
  2. Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de gestió de la tresoreria (cash management) i de la gestió del crèdit (credit management).

Metodologia

Digital i amb un enfocament teoricopràctic. Es farà èmfasi en les eines disponibles i la interpretació de la informació que està a l'abast del responsable de tresoreria. Posarem a la teva disposició material didàctic, eBooks de referència, vídeos específics elaborats per professors UPF i altres materials complementaris: articles, notícies, etc.

L'avaluació es realitza mitjançant test final i activitats avaluatives (cas i test).

A qui va dirigit?

Professionals interessats a la gestió específica de la tresoreria i a fer més eficient tant els superàvits com dèficits en moments puntuals i a llarg termini.

Directors financers, comptables, consultors, auditors, analistes de risc, etc.

Direcció Acadèmica

Quico Marin, Doctor en Economia i Empresa per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra en el Departament d'Economia i Empresa, i professor d'UPF Barcelona School of Management.

>
.