Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió

Adquireix els coneixements i les habilitats necessàries per dirigir el departament comptable de qualsevol empresa o institució. Un programa especialitzat per enfocar la teva carrera professional en aquest àmbit, estudiant en un format semipresencial.

 • Direcció comptable
 • Control de Gestió
 • controlling
Pròxima edició
Inici classes
05 Novembre, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
08 Abril, 2023 (Per confirmar)
Horari
Un dissabte al mes de 10:00 a 14:00.
Idioma
Castellà
Modalitat
Semipresencial
Crèdits ECTS
15
Preu
2900 €

El Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió t'ensenyarà a analitzar l'estat econòmic i financer d'una empresa d'una manera analítica i estratègica.

Mitjançant exercicis majoritàriament pràctics, abordaràs tots els continguts des d'una perspectiva de direcció. Et convertiràs en un professional de la comptabilitat capaç de dirigir un departament comptable en tots els seus vessants, així com d'exercir funcions de controlling i d'auditoria interna.

En acabar, sabràs diagnosticar la situació i evolució econòmica i financera de qualsevol empresa, dominaràs els sistemes de càlcul de costos i els sistemes de comptabilitat analítica més actuals, elaboraràs pressupostos implantant sistemes de control pressupostari i analitzant desviacions i sabràs dissenyar un sistema de control de gestió des d'una perspectiva de direcció.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Aprèn d'un prestigiós equip docent

Et formaràs amb professors de l'àrea d'Economia i Empresa de la UPF i també amb reconeguts professionals en actiu que t'aportaran el seu coneixement i experiència per aplicar la teoria a la pràctica.

02

Ens adaptem a tu

Oferim el mateix programa, continguts i titulació acadèmica en 3 modalitats diferents: presencial, semipresencial i online. Així, ens adaptem a la teva situació personal i professional.

03

Amplia la teva formació

Si a l'acabar el postgrau vols seguir ampliant la teva formació, podràs cursar el Màster en Direcció Financera i Comptable de la UPF-BSM, reconeixent els crèdits obtinguts.

A qui està dirigit

El Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió s'adreça a graduats universitaris, preferiblement en l'àmbit de l'administració i gestió d'empreses, economia, comptabilitat i finances, que vulguin especialitzar-se en el sector i a professionals amb experiència i coneixements comptables que vulguin o necessitin actualitzar-los, ampliar-los o aprofundir-los.

El postgrau desenvolupa el continguts des d'un nivell de base i amb un enfocament generalista, de manera que s'adreça també a professionals d'altres disciplines que acreditin coneixements previs en aquest àmbit, sigui a través de formació acadèmica, sigui amb experiència laboral prèvia.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió consta de 3 assignatures principals i es complementa amb el Treball Final de Postgrau, que englobarà els continguts adquirits al llarg del programa.

Anàlisi d'empreses I
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'estats financers.
 • Anàlisi patrimonial i financer. Anàlisi discriminant. Models unidimensionals i multidimensionals.
 • Anàlisi del fons de maniobra. La relació entre les necessitats de fons de maniobra i el fons de maniobra real. Últimes tendències en gestió del fons de maniobra.
 • Anàlisi integral.
 • Anàlisi de la capacitat per generar beneficis, valor i creixement.
 • Diagnòstic integral de l'empresa. Anàlisi de sensibilitat.

 

Gestió estratègica de costos
 • Relacions entre comptabilitat de costos i comptabilitat financera.
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de costos, amb especial èmfasi en els diferents sistemes de costos utilitzats per les empreses en el context actual.
 • Gestió de costos basada en les activitats.
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
 • Gestió estratègica de costos.
 • Noves tendències en matèria de comptabilitat de costos.
 • Últimes investigacions acadèmiques sobre la matèria.
 • Models de costos de les empreses d'alt creixement.
 • Nous enfocaments per a la reducció de costos. El model low-cost, costos de qualitat i de no qualitat. Costos mediambientals.
 • Conseqüències dels enfocaments de reducció de costos en l'empresa.
Gestió pressupostària i control
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
 • Costos estàndards i models d'anàlisi de desviacions.
 • Implantació pràctica de models de control pressupostari.
 • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control pressupostari i gestió més enllà dels pressupostos.
 • Models de gestió pressupostària de les empreses d'alt creixement per sectors.
 • Vinculació entre l'estratègia i el sistema de control.
 • Selecció d'indicadors monetaris i no monetaris.
 • Disseny de quadres de comandament (quadre de comandament integral).
 • Aspectes humans del control de gestió.
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
 • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control de gestió i evolució previsible del control en les organitzacions.
 • Models de control de gestió en empreses d'alt creixement.
 • Disseny de sistemes de control que minimitzen els efectes perversos del control de gestió.
 • Estudi de casos d'empreses exitoses i empreses fracassades.
Treball Final de Postgrau (Habilitats Directives)

 

Amb el Treball Final de Postgrau es pretén que els alumnes integrin les diverses matèries del curs. També es tracta de fomentar les habilitats directives relacionades amb la presentació oral i escrita del treball realitzat. Això permetrà, d'una banda, aplicar els coneixements adquirits al món de l'empresa i, d'altra banda, enriquir la visió que té l'estudiant dels conceptes que està aprenent al llarg del programa.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent del Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió està format per professors de l'àrea d'Economia i Empresa de la UPF i per professionals del sector que garanteixen el rigor docent de la UPF-BSM i la seva capacitat professionalitzadora.

Direcció acadèmica

Jordi de Falguera Martinez Alarcon

Associate Professor UPF

Professorat

Ramon Bastida Vialcanet

Vicedegà de Transferència de Coneixement de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Jordi de Falguera Martinez Alarcon

Associate Professor UPF

Joan Anton Ros Guasch

Senior Lecturer BSM

Antonio Valls Roig

Lecturer BSM

Metodologia

L'enfocament del Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió és essencialment pràctic i professionalitzador. La metodologia semipresencial és altament participativa i combina sessions presencials amb la modalitat a distància.

A les sessions presencials:

 • Es realitzarà una sessió teoricopràctica de l'assignatura.
 • Es lliurarà el material que s'haurà de preparar per a la següent sessió.
 • Es realitzarà una prova, generalment de tipus test, amb l'objectiu de repassar els conceptes treballats a casa.
 • Es discutiran casos pràctics que s'han preparat amb antelació.
 • S'aclariran conceptes.
   

Entre una sessió presencial i la següent, l'equip acadèmic estarà disponible per acompanyar i facilitar el procés d'aprenentatge a l'estudiant.

01.

Un postgrau que s'adapta a tu

Compatible amb la teva vida professional i personal, classes presencials un dissabte al mes combinades amb el treball a distància.

02.

Connectat amb el món professional

Al llarg del curs es discutiran i presentaran casos pràctics reals i actuals, que et permetran aplicar els conceptes apresos i afrontar així les situacions que et trobaràs en la teva activitat professional.

03.

Team building

Els treballs en grup et permetran compartir visions, coneixements i opinions amb companys de procedència diversa, enriquint la teva experiència acadèmica i enfortint el teu networking.

Avaluació

L'avaluació del programa es realitzarà a partir de:

 • Casos pràctics i treballs orientats a la realitat empresarial
 • Exercicis de tipus test
 • Treball Final de Postgrau
 • Participació a classe
 • Assistència a classe (80% de les sessions presencials)

Eines

La combinació d'aprenentatge online i sessions presencials afavoreix l'equilibri entre teoria i pràctica en un procés d'aprenentatge flexible. Els diversos recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant el permeten d'adquirir coneixements de manera autoregulada i les sessions presencials busquen la seva posada en pràctica amb metodologies actives.

Comptaràs amb:

 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Sessions presencials amb metodologies actives per a un aprenentatge transferible
 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)

Sortides professionals

El Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió s'adreça a tots aquells professionals que vulguin créixer i desenvolupar-se en un departament comptable, tant si són joves graduats que volen iniciar la seva carrera, com professionals titulats que vulguin assumir nous reptes i responsabilitats en aquesta àrea d'importància vital en qualsevol empresa.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb professionals en actiu de background comú (àmbit Comptabilitat i Finances, Economia o Business Administration), de diferents punts del país, que busquen una formació de qualitat compatible amb la seva vida laboral i personal, amb el valor afegit de l'experiència presencial a l'aula.

A l'aula es trobaran els estudiants del Màster Universitari de Direcció Financera i Comptable i els estudiants del postgrau.

31

Mitjana d'edat

7

Mitjana d'experiència professional

Sortides professionals

El postgrau treballa totes les tècniques que requereix un controller amb l'objectiu de crear les bases que permetin afrontar professionalment un lloc de treball com aquest.


 • Business Controller
 • Cap de planificació i control
 • Auditor intern
 • Analista de riscos
 • Director de departament comptable/financer
 • Staff de departament comptable/financer

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris o graduats amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals i del lloc de treball que ocupin.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3043.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió
Modalitat: Semipresencial
Idioma: Castellà
Preu: 2900
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió