Descomptes

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables a l'import de la matrícula del teu programa. Recorda que els descomptes no són compatibles entre ells ni tampoc amb cap altre ajut que es pugui oferir des del mateix programa o les Beques Talent. En tot cas, prevaldrà el descompte que sigui més beneficiós per a l'estudiant.

 • Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes
  • Exalumne de la UPF Barcelona School of Management o de l'UPF-IDEC: Si has estudiat anteriorment a la UPF Barcelona School of Management o al UPF-IDEC en un programa de més de 15 crèdits pots gaudir d'un descompte del 20% sobre el preu de matrícula dels futurs programes que desitgis cursar. Per això, es requereix estar registrat com a exalumne a la xarxa Alumni de la UPF Barcelona School of Management. Aquest descompte no s'aplicarà per cursos i postgraus que formin part del mateix itinerari.
  • Exalumne UPF: Si tens una titulació de grau, màster o doctorat de la Universitat Pompeu Fabra pots gaudir d'un descompte del 15% sobre el preu de matrícula de la programació de màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS que comencin a partir del 01/01/2019.
  • Exalumne ESCI-UPF i Tecnocampus: Si tens una titulació de grau o màster de ESCI-UPF o Tecnocampus, pots gaudir d'un descompte del 15% sobre el preu de matrícula de la programació de Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS.
 • Si ets exalumne de les nostres universitats partner
  • Universitats Partner UPF de Llatinoamèrica: els participants d'aquestes universitats gaudiran d'un 10% de descompte sobre el preu de matrícula de la programació de Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS.
 • Si ets membre o familiar d'un empleat del Grup UPF
  • Personal d'administració i serveis (PAS) de la Universitat Pompeu Fabra.Descompte del 35% sobre el preu de la matrícula en la programació oberta amb la comunicació prèvia del Rectorat i/o de la Gerència de la UPF.
  • Personal d'administració i serveis (PAS) del Grup UPF i personal docent i investigador (PDI) del Grup UPF. Descompte del 20% sobre el preu de la matrícula en la programació oberta.
  • Familiars de fins a segon grau del PAS (personal d'administració i serveis) i del PDI (personal docent i investigador) de la UPF i de la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra. Descompte del 20% sobre el preu de la matrícula en la programació oberta.
 • Si pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management
  Si treballes a alguna de les empreses del patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua o a qualsevol de les empreses pertanyents als nostres consells, et podràs beneficiar d'un descompte del 20% sobre el preu de la matrícula dels nostres programes de programació oberta.
 • Descompte per inscripció avançada:
  S'aplicarà un descompte del 10% sobre el preu de la matrícula a les candidatures presentades fins a la ronda 6 (data límit 23/02/21) sempre que abonin la reserva de plaça (25% de l'import de matrícula) com a màxim en la data indicada en la resolució de l’admissió. Descompte únicament aplicable als programes de Màster que explícitament ho especifiquin en la seva pàgina web i no acumulable a altres descomptes.
.