Ajuts per programa

Determinats programes de la UPF Barcelona School of Management ofereixen als seus futurs estudiants ajuts específics. Actualment, pots beneficiar-te d'aquests ajuts per als màsters següents:

Executive MBA

L'Executive MBA de la UPF Barcelona School of Management posa a disposició dels estudiants amb menys recursos uns ajuts del 20% sobre el preu total de la matrícula del màster. Hi ha 4 categories d'ajuts: a la mobilitat, al millor projecte emprenedor, als sectors estratègics i al canvi de trajectoria professional. Un cop hagis estat admès al màster podràs sol·licitar aquests ajuts a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.

Màster Universitari en Advocacia

La Fundació Institut d'Educació Contínua, centre privat d'ensenyament superior titular del centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra anomenat UPF Barcelona School of Management, convoca beques per cursar el Màster Universitari en Advocacia. L'import de cadascuna de les beques pot cobrir entre el 10% i el 60% de l'import de la matrícula del Màster Universitari en Advocacia. Podràs sol·licitar la beca un cop hagis estat admès al Màster. La sol·licitud de la beca es farà a través de la eSecretaría. Pots consultar les bases de la beca al DOG 8083 del 12/03/2020.

Màster Universitari en Advocacia +:
• Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance
• Màster en Dret de Danys i Assegurances
• Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

La Fundació Institut d'Educació Contínua, centre privat d'ensenyament superior titular del centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra anomenat UPF Barcelona School of Management, convoca beques per cursar el Màster Universitari en Advocacia. L'import de cadascuna de les beques pot cobrir entre el 10% i el 60% de l'import de la matrícula del Màster Universitari en Advocacia. La beca és ampliable fins a un 10% addicional si els candidats es matriculen en algun dels programes de doble titulació (Màster en Dret de Danys i assegurances, Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance, i Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social). Podràs sol·licitar la beca un cop hagis estat admès al Màster. La sol·licitud de la beca es farà a través de la eSecretaría. Pots consultar les bases de la beca al DOGC 7805 del 07/02/2019.

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament (en castellà i anglès)

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament de la UPF Barcelona School of Management posa a disposició ajuts del 20% sobre el preu total de la matrícula per facilitar l'accés al màster als estudiants amb menys recursos. Un cop hagis estat admès al màster podràs sol·licitar aquest ajut a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.
Màster en Edició

El Màster en Edició ofereix 2 beques "Claudio López Lamadrid" atorgades per la UPF-BSM amb l'auspici de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUP EDITORIAL, cadascuna d'elles corresponen al 80% de l'import de la matrícula. Pots consultar les bases de les beques.

Postgrau Online en Salut Pública

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ofereix tres beques del 50% de l'import de la matrícula i està especialment dirigida als estudiants vinculats amb la ASPB. En cas que no haguessin estudiants que reunissin aquesta condició quedaria oberta a la resta d'estudiants. El Consorci de Salut i Social de Catalunya ofereix una beca pel 66% de l'import de la matrícula. Podran optar a aquestes beques els estudiants que no estiguin rebent cap ajuda total o parcial per cursar el DSPOL. Els criteris de valoració de les sol·licituds inclouen una carta de motivació, el CV i una declaració responsable de la situació econòmica del candidat.

 

Recorda que si a més d'un d'aquests ajuts decideixes sol·licitar també la Beca Talent o la Beca Universitats Partner, en cas que se't concedeixin tots dos només et podràs beneficiar d'un.

.