Ajuts d'altres organismes

Un gran nombre d'entitats i institucions externes a la UPF Barcelona School of Management ofereix ajuts econòmics a estudiants que vulguin matricular-se als nostres màsters i postgraus. Si vols sol·licitar algun d'aquests ajuts, hauràs de gestionar-ho directament amb l'organisme que les concedeix. Aquest tipus d'ajuts no són compatibles amb la Beca Talent o amb la Beca Universitats Partner però sí amb els altres ajuts específics que ofereixi el teu màster o postgrau.

Ajuts públics per a màsters universitaris

 • Beques de Caràcter General del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: La convocatòria té com a objectiu oferir ajuts per la matrícula i diferents conceptes als estudiants que es matriculin a estudis postobligatoris.
   
  Destinataris i ajuts:
  • Estudiants de màsters universitaris oficials: No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis d'especialització ni títols propis.
  • Ajuts: la quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'import de beca matricula corresponent que serà retornat directament pel centre adscrit a l'estudiant un cop finalitzada la convocatòria de beques.

  Requisits: Els estudiants hauran d'acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics que marqui la convocatòria.
   
  Quantia dels ajuts: La Beca General es divideix en quadre tipus de quanties i en funció del llindar de renda en el que et trobis en rebràs més o menys.

  • Beca de matrícula: La quantia de la beca corresponent als centres adscrits, com es el cas de la UPF Barcelona School of Management, serà l'establert d'acord amb els termes previstos per la disposició estatal que estableixi els llindars de renda i patrimoni familiar de les beques i ajuts a l'estudi per al curs 2020-2021 (art. 10.2 del Decret de preus de la Generalitat de Catalunya).
  • Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant.
  • Quantia fixa lligada a la excel·lència en el rendiment acadèmic.
  • Quantia variable lligada a la ponderació del rendiment acadèmic i la renda.
    
   Recorda que, si a més d'aquesta beca et resulta aplicable alguna exempció (es descriuen més avall), hauràs de renunciar a alguna de les dues, ja que són incompatibles. Per fer efectiva la renúncia, t'has de posar en contacte amb el nostre departament d'administració a admin@bsm.upf.edu.

  Sol·licitud i documentació: La presentació és exclusivament telemàtica. El formulari de sol·licitud de beca es fa mitjançant la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD). Iniciat el procés de sol·licitud, el formulari us indicarà en quins casos haureu d'aportar documentació addicional (temes econòmics) que s'haurà de presentar a l'AGAUR.
   
  El termini de presentació de sol·licituds de beca finalitza el dia 15 d'octubre.
   
  La documentació acadèmica que has d'aportar per tramitar la sol·licitud de beca (certificació de la titulació que dona accés al màster, en el qual constin les assignatures cursades, nombre de crèdits i qualificació final amb escala 0 a 10), l'hauràs de lliurar en format digital al correu admin@bsm.upf.edu amb l'assumpte "Sol·licitud Beca Ministeri" abans del 15 de novembre.
   
  Consulta el resultat de la teva sol·licitud: A la web de l'AGAUR al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Caldrà que accediu des de l'apartat Estat de les meves gestions. Trobareu les instruccions per identificar-vos a l'apartat de la web de l'AGAUR "Pas 2- Rebre la resposta de l'Administració".
   

 • Exempcions: Sempre que compleixis els requisits que s'estipulen al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya et podràs beneficiar d'alguna de les exempcions següents:
  • Exempció per família nombrosa.
  • Exempció per discapacitat.
  • Exempció per a víctimes d'actes terroristes.
  • Exempció per a víctimes de la violència de gènere.

  Quan sol·licitis una exempció pública has de tenir en compte que la UPF Barcelona School of Management-Universitat Pompeu Fabra és un centre adscrit a la UPF. Com que es tracta d'un centre privat, per calcular l'import de l'exempció has de fer el càlcul següent: preu del crèdit (31,42 euros) x nombre de crèdits matriculats del màster x 50% o 100% (segons la teva situació) x 33% (arts. 9 i següents en relació amb el 2.3. del Decret de preus de la Generalitat de Catalunya). Recorda que, si a més d'obtenir una exempció sol·licites una beca de l'Estat espanyol i se't concedeixen totes dues, hauràs de renunciar a alguna de les dues, ja que són incompatibles. Per fer efectiva la renúncia, has de posar-te en contacte amb el nostre departament d'administració a admin@bsm.upf.edu.

 • Beques del País Basc: El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports confereix anualment una partida pressupostària al Govern basc per gestionar beques d'educació. Aquest tipus de beques s'adrecen a estudiants bascos que vulguin fer estudis de postgrau en qualsevol comunitat autònoma.

Ajuts externs

 • Beques MAEC-AECID: Beques per a ciutadans espanyols i estrangers per fer estudis a Espanya (i a l'exterior).
 • Becas Santander: Més de 30.000 beques, ajuts a l'estudi i pràctiques professionals per a estudiants d'Alemanya, Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Estats Units, Espanya, Mèxic, Portugal, el Regne Unit i Uruguai.
 • Beques Fulbright: El Programa Fulbright és un programa competitiu d'ajuts d'estudi que fomenta l'intercanvi de titulats superiors dels Estats Units i d'altres països membres del programa amb l'objectiu d'investigar, estudiar o impartir docència.
 • Beques UNESCO: Estades de curta durada perquè els beneficiaris s'especialitzin en un postgrau.
 • Obra Social "la Caixa": Beques per a estudis de màsters universitaris a Espanya.
 • Portal Ploteus: Beques de la Unió Europea per a estudiants de nacionalitat no europea per fer estudis a Europa.
 • Portal Universia: Portal d'universitats espanyoles i llatinoamericanes amb informació sobre beques.
 • Préstec Màster Erasmus+

Ajuts per país

.