Avaluació d'Inversions Nivell Superior

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
16 desembre 2020
Fi de programa:
19 gener 2021
Crèdits ECTS:
3
Modalitat:
Online
Preu:
300€

Domines les tècniques d'avaluació d'inversions més eficients?

Per poder prendre millors decisions d'inversió és necessari tenir certes nocions de matemàtica financera. Aquesta base matemàtica ajuda a veure el valor dels diners en el temps amb actualització de rendes futures o amb capitalització cap al futur de rendes actuals.

El mercat necessita perfils capaços d'utilitzar i interpretar les diferents variables estàtiques (ràtios) i dinàmiques (VAN, TIR, Payback) per a determinar la rendibilitat i valor de qualsevol projecte d'inversió.

Què t’aportarà?

  • Tenir coneixements bàsics de matemàtica financera per a poder tenir sempre en compte el valor dels diners en el temps i poder actualitzar futures o capitalitzar actuals.
  • Saber avaluar un projecte d'inversió i interpretar les diferents variables (VAN, TIR, Payback) per a prendre una decisió sobre la base d'elles.
  • Obtenir un material molt útil per a la seva posterior consulta durant la teva carrera professional.
  • El curs dóna dret a convalidar una assignatura de 3 ECTS del Màster en Direcció Financera i Comptable o del Postgrau en Comptabilitat Financera de la UPF-BSM.

Continguts

  1. Relacions entre la política d'inversions i el finançament de l'empresa.
  2. Alternatives per a suplir les deficiències dels diferents mètodes.
  3. Elecció dels mètodes d'avaluació d'inversions més adequats tenint en compte aspectes qualitatius, fiscals i organitzacionals i per a optimitzar les decisions d'inversió-finançament.

Metodologia

Digital i amb un enfocament teoricopràctic. Posarem a la teva disposició material didàctic, eBooks de referència, vídeos específics elaborats per professors UPF i altres materials complementaris: articles, notícies, etc.

L'avaluació es realitza mitjançant test final i activitats avaluatives (cas i test).

A qui va dirigit?

Professionals interessats en la presa de decisions davant qualsevol opció d'inversió.

Directors financers, inversors, consultors, analistes de risc, etc.

Direcció Acadèmica

Quico Marin, Doctor en Economia i Empresa per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra en el Departament d'Economia i Empresa, i professor d'UPF Barcelona School of Management.

>
.