Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Màrqueting

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2014-2015)

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MUMARQ

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 40 50 50 30 30
# total estudiants matriculats 36 35 43 32 29
# matriculats de nou ingrés 36 35 42 32 29
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 97,7% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 58,7 60 60
           

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
UPF 3 7 7 3 3
Altres universitats catalanes 24 9 13 9 7
Altres universitats espanyoles 1 2 4 1 2
Universitats estrangeres i d'altres 8 17 19 19 17
           

Mobilitat

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0/0 0/0 0/0
           

Satisfacció

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% resposta 66,7% 71,4% 81,4% 84,4% 96,6%
Intenció de repetir estudis (EIL) 41,7% 88% 100% 89% 96%
Professorat (bé + excel·lent) 66,7% 100% 100% 93% 96%
           

Resultats acadèmics

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment 100% 99,7% 99,8% 99,1% -
Taxa d'abandonament 0% 2,9% 2% 3% -

Taxa de graduació en t

100% 97,1% 97,7% 96,9% -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% -
Durada mitjana dels estudis 1 1 1,01 1 -
           

Inserció laboral

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 100% 100% 80,0% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% 100% 100% -
.