Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Informe de seguiment (2017-2019)

Annex

AQU MUGPALOL

Indicadors:

Accés i matrícula 2016-2018 2017-2019 2018-2020
Nombre de places ofertes de nou accés 65 65 65
# total estudiants matriculats 31 34 31
# matriculats de nou ingrés 31 34 31
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 90 90 90
       
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2016-2018 2017-2019 2018-2020
UPF 0 0 0
Altres universitats catalanes 0 0 0
Altres universitats espanyoles 1 0 1
Universitats estrangeres i d'altres 30 34 29
       
Mobilitat 2016-2018 2017-2019 2018-2020
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0/28 0/34 0/30
       
Satisfacció 2016-2018 2017-2019 2018-2020
% resposta 70% 35,3% -
Intenció de repetir estudis (EIL) 90,5% 100% -
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% -
       
Resultats acadèmics 2016-2018 2017-2019 2018-2020
Taxa de rendiment 96,2% - -
Taxa d'abandonament 10% - -
Taxa de graduació en t 90,3% - -
Taxa d'eficiència en t 100% - -
Durada mitjana dels estudis - - -
       
Inserció laboral 2016-2018 2017-2019 2018-2020
Taxa d'ocupació (EIL) 100% - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% - -
.