Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2014-2015)

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MUDF

Indicadors:

Accés i matrícula   2014-2015     2015-2016     2016-2017  
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
Nombre de places ofertes de nou accés 35 20 10 70 40 25 78 47 30
# total estudiants matriculats 55 40 22 74 42 26 76 47 30
# matriculats de nou ingrés 55 40 22 74 41 26 75 47 29
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 97,6% 100% 98,7% 100% 96,7%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 59,4 60 60 59,1 60 59,3 60

60,6

                   
Accés i matrícula   2017-2018     2018-2019        
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online      
Nombre de places ofertes de nou accés 70 60 25 70 60 25      
# total estudiants matriculats 77 59 30 64 54 30      
# matriculats de nou ingrés 77 59 29 64 53 29      
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 96,7% 100% 98,1% 96,7%      
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 59,6 60,2 60 59,33 61      
                   
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés   2014-2015     2015-2016     2016-2017  
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
UPF 8 9 1 0 10 0 7 10 0
Altres universitats catalanes 28 25 7 47 24 9 37 30 6
Altres universitats espanyoles 9 5 11 11 5 9 14 4 12
Universitats estrangeres i d'altres 10 1 3 16 3 8 17 5 12
                   
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés   2017-2018     2018-2019        
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online      
UPF 10 11 3 8 7 3      
Altres universitats catalanes 29 33 5 21 37 3      
Altres universitats espanyoles 9 10 10 11 5 11      
Universitats estrangeres i d'altres 29 5 12 24 5 13      
                   
Mobilitat   2014-2015     2015-2016     2016-2017  
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
# estudiants en programes de mobilitat (incoming / outgoing) 0% 0% 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
                   
Mobilitat   2017-2018     2018-2019        
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online      
# estudiants en programes de mobilitat (incoming / outgoing) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0      
                   
Satisfacció   2014-2015     2015-2016     2016-2017  
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
% resposta 94,3% 97,3% 90,5% 91,9% 100% 38,5% 60,5% 86,4% 27,6%
Intenció de repetir estudis (EIL) 100% 97,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Professorat (bé + excel·lent) 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
                   
Satisfacció   2017-2018     2018-2019        
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online      
% resposta 87% 91,3% - 78,1% 74,1% -      
Intenció de repetir estudis (EIL) 99% 100% - 100% 95% -      
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% - 100% 100% -      
                   
Resultats acadèmics   2014-2015     2015-2016     2016-2017  
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
Taxa de rendiment 100% 97,5% 98,6% 99% 100% 98,8% 100% 95,5% 94,2%
Taxa d'abandonament 0% 2,5% 4,5% 2,5% 0% 7,7% 0% 4,1% 6,7%
Taxa de graduació en t+1 100% 97,5% 95,5% 97,2% 100% 96,2% 100%

93,8%

86,7%
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,9% 100% 100%
Durada mitjana dels estudis 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1
                   
Resultats acadèmics   2017-2018     2018-2019        
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online      
Taxa de rendiment 99,4% 99,7% - - - -      
Taxa d'abandonament 0% 0% - - - -      
Taxa de graduació en t+1 97,4% 98,3% - - - -      
Taxa d'eficiència en t 100% 99,7% - - - -      
Durada mitjana dels estudis 1,01 1,01 - - - -      
                   
Inserció laboral   2014-2015     2015-2016     2016-2017  
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online presencial semipresencial online
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 80% 100% 94% 100% 94% 80% 83,3% 100%
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 80% 100% 94% 100% 94% 80% 83,3% 81,3%
                   
Inserció laboral   2017-2018     2018-2019        
  presencial semipresencial online presencial semipresencial online      
Taxa d'ocupació (EIL) 88,6% 94,7% - - - -      
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 82,9% 84,2% - - - -      
.