Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles

El Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles s'adreça a directius i executius d'organitzacions, la responsabilitat dels quals sigui generar valor en l'entorn de la transició verda, així com a professionals interessats en el desenvolupament de negocis sostenibles o la gestió ambiental.

 • desenvolupament sostenible
 • Desenvolupament directiu
 • Agenda 2030
 • ODS
Pròxima edició
Inici classes
18 Novembre, 2021
Fi programa
25 Febrer, 2022
Horari
Dos dies a la setmana (en horari de tarda)
Idioma
Castellà
Modalitat
Semipresencial
Crèdits ECTS
16
Preu
3800 €

L'objectiu del postgrau és formar els líders de la transició verda sota el guiatge d'experts de la UPF Barcelona School of Management i de l’Escola de l’Aigua d’Agbar, i fer-ho a través d'un programa de desenvolupament directiu que combina continguts tècnics amb habilitats transversals per a la direcció i gestió d'empreses o departaments relacionats amb el sector ambiental, tant des de la perspectiva estratègica, com de la financera i l'organitzativa.

El postgrau et prepararà per gestionar adequadament els reptes econòmics i socials en l'escenari ambiental aportant, des d'una visió estratègica, solucions empresarials i organitzatives innovadores per impulsar el desenvolupament sostenible en el teu sector. Aprendràs sobre l'emprenedoria o intraprenedoria verda i sobre la importància de desenvolupar activitats innovadores enfocades a la mitigació, reducció o eliminació de problemàtiques ambientals, en la mesura que avancen els canvis en els patrons de producció i consum. 

Per a això, obtindràs les eines d'anàlisi per definir la visió estratègica general de l'organització i orientar-la a la implementació de polítiques i processos alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb l'Agenda 2030. A nivell tècnic, el programa et prepararà per identificar i relacionar informació rellevant de l'entorn mediambiental amb possible influència en l'organització a curt, mitjà o llarg termini. A més, coneixeràs el marc regulador ambiental europeu i el seu desplegament normatiu, així com els reptes del canvi climàtic 2030, per tal d'incloure o potenciar la comunicació verda i el desenvolupament sostenible dins de l'estratègia de l'organització i alinear-la amb la seva política de comunicació externa. 

El programa fa especial èmfasi en l'enfortiment de les funcions directives i executives, de fons i forma, a través de sessions de mentoring, la resolució de problemes mediambientals en entorns nous o poc coneguts, la presa de decisions en matèria de desenvolupament sostenible a partir d'una informació limitada, la gestió del temps, el lideratge i la comunicació de conclusions de manera efectiva.  

Amb el postgrau reflexionaràs sobre el potencial de la transformació digital lligada a la sostenibilitat i obtindràs les claus per integrar la transició verda com a palanca d'innovació i estímul per a la transformació de la teva organització a través de la creativitat. Al llarg del programa posaràs en pràctica la detecció d'oportunitats de negoci a través de casos empresarials.

El format de modalitat híbrida que ofereix el programa combina classes síncrones setmanals amb treball online individualitzat, cosa que t'aportarà la flexibilitat necessària per compatibilitzar la formació amb el teu rol professional directiu o executiu, i alhora connectar en directe amb professors experts i altres participants. Fomentarem un aprenentatge personalitzat, participatiu i col·laboratiu perquè puguis ampliar la teva xarxa de contactes, conèixer experiències reals d'altres empreses i sectors i establir connexions amb professors experts que et guiaran i t'acompanyaran en el desenvolupament del teu perfil directiu.

Per què triar aquest programa

01

Et formaràs amb experts professionals

El rigor i la qualitat acadèmica de la UPF Barcelona School of Management s'ofereixen sota el guiatge de professors d'universitat experts en desenvolupament directiu amb més de 27 anys d'experiència en la formació de gestors, líders i executius, juntament amb l'Escola de l'Aigua d’Agbar, experts i referents en medi ambient, desenvolupament sostenible, gestió ambiental i transició verda.

02

Continguts actuals en matèria de sostenibilitat

Obtindràs un coneixement profund de les macrotendències i fonaments d'anàlisi estratègica per implementar models de negoci i repensar l'empresa en l'entorn de la transició verda actual. Entendràs la sostenibilitat com a component integrat en l'economia i l'estratègia del sector empresarial i la seva responsabilitat social.

03

Pla de mentoring individual

Treballaràs un pla de desenvolupament directiu de manera individual i personalitzada acompanyat per un mentor, que t'ajudarà a través de 4 sessions de mentoria individual en la transferència dels objectius i les competències del programa al teu rol professional.

04

Eines per implementar l'Agenda 2030

Tindràs la possibilitat de revisar els conceptes de missió i visió de l'organització davant el canvi de paradigma, i aprofundiràs en les implicacions que té la normativa ambiental per comprendre el moment actual en relació amb la sostenibilitat, la gestió ambiental, els ODS i l'Agenda 2030.

05

Ens adaptem a tu

T'oferim una formació en remot síncrona d'altíssima qualitat, totalment compatible amb les teves responsabilitats laborals o familiars, a la qual podràs connectar-te en directe amb professors i altres participants. També podràs avançar de manera online les lectures i activitats pautades dins del programa.

A qui està dirigit

El Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles està orientat a directius d'empreses relacionades amb el medi ambient; a directius d'organitzacions (petites, mitjanes i grans), la responsabilitat dels quals sigui generar valor en l'entorn de la transició verda; a directius que tinguin responsabilitat sobre activitats d'impacte i gestió ambiental o activitats empresarials de consum intensiu de recursos naturals (aigua, residus, energia...); a professionals que tinguin com a missió o visió desenvolupar nous productes o serveis en l'entorn de la transició verda, i a qualsevol professional interessat en desenvolupament sostenible i gestió ambiental.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles consta de 4 assignatures amb un valor de 4 crèdits ECTS cadascuna, fent un total de 16 crèdits ECTS.

Entorn actual

És un tema rellevant perquè el directiu de l'empresa necessita entendre l'entorn des d'una perspectiva holística, que li permeti contextualitzar de forma adequada qualsevol acció o decisió, ja sigui estratègica, política o de procés en l'àmbit de la seva organització.
L'objectiu de l'assignatura és transferir a l'alumne les característiques globals de l'entorn, les característiques específiques relacionades amb el canvi climàtic i els objectius de desenvolupament sostenible per tal que pugui realitzar una anàlisi coherent que l'ajudi a prendre decisions en l'àmbit de les seves funcions, ja siguin de caràcter estratègic o operatiu.
El participant incorporarà perspectives d'enfocament que l'ajudaran en aquestes decisions i comprendrà la necessitat urgent d'actuar i la responsabilitat dels directius davant dels desafiaments actuals.

Es treballaran els continguts següents:

- Entorn global i entorn econòmic
- Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
- Marc regulador del sector ambiental europeu
- Canvi climàtic
- Capital natural i gestió de recursos naturals
- Economia circular

Projecció Estratègica

La projecció estratègica és rellevant, un cop analitzat l'entorn com a factor extern a l'organització, a l'efecte d'implementar-la.
En aquesta assignatura, l'objectiu és que l'alumne sàpiga conceptualitzar i ubicar l'estratègia en l'escenari més global, que inclou la governança de l'organització des del punt de vista de l'alta direcció.
Aprendrà les principals matrius d'anàlisi estratègica com a instruments de diagnòstic i farà un recorregut per les alternatives estratègiques més factibles en l'àmbit mediambiental.
El participant aprofundirà en les bases d'una innovació orientada a la sostenibilitat i a la generació de solucions radicals noves, i adquirirà coneixements que li permetran definir nous models de negoci que conciliïn el creixement i la protecció dels recursos naturals.

Es treballaran els continguts següents:

-    Visió estratègica
-    Models d'anàlisi estratègica
-    Innovació orientada a la sostenibilitat
-    Desenvolupament d'aliances – Valor social
-    Negocis sostenibles
-    Pla d'acció

Economia y Management

Aquesta assignatura és essencial per conèixer i relacionar l'anàlisi economicofinancera de l'empresa, les opcions de finançament de projectes relacionats amb infraestructures sostenibles i les oportunitats de la col·laboració publicoprivada.
Els objectius de l'assignatura són adquirir eines de gestió en la comunicació mediambiental, conèixer el Project Finance com a instrument de finançament de projectes i saber interpretar la informació aportada pel balanç i el compte de resultats.
El participant aprendrà com la transformació digital aporta avantatges i solucions que redueixen la pressió sobre els recursos naturals escassos i el seu deteriorament (tecnologies de la informació aplicades a sistemes intel·ligents, gestió en temps real i optimització de consums).
Finalment, adquirirà coneixements que l'ajudin a comprendre i/o aplicar polítiques relacionades amb el finançament i la comunicació de màrqueting en l'entorn mediambiental.

Es treballaran els continguts següents:
- Anàlisi economicofinancera de l'empresa
- Finances sostenibles
- Introducció al Project Finance
- Màrqueting i comunicació verda
- Transformació digital en el sector ambiental

Lideratge

L'assignatura és essencial per desenvolupar habilitats directives i incorporar-les a la gestió d'equips des de la perspectiva del lideratge.

L'objectiu és que l'alumne adquireixi les claus que augmentin les seves opcions de ser líder per a les persones que gestiona, integrants del seu equip. Aprendrà a identificar les claus de la gestió de persones des d'una òptica directiva i les eines per millorar la seva comunicació personal.

Es treballaran els continguts següents:
- Lideratge 4.0
- Claus del management
- Habilitats directives
- Comunicació influent
- Oratòria
- Gestió d'equips en remot
- Data Science per a la sostenibilitat

Activitats complementàries

Pla de Mentoring:

Per personalitzar la teva experiència comptaràs amb el suport d'un mentor que et guiarà a través d'un Pla d'Acció de Desenvolupament Directiu. T'oferirem un acompanyament amb els coneixements, habilitats i eines necessàries per portar la teva carrera al següent nivell.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El programa està dirigit per professors de la Universitat Pompeu Fabra i de la UPF Barcelona School of Management, experts en desenvolupament directiu i estratègia empresarial, juntament amb experts en sostenibilitat i transició verda de l'Escola de l'Aigua d’Agbar.

Direcció acadèmica

Marcos Eguiguren Huerta

Rector associat per a projectes estratègics
Senior Lecturer BSM

Mónica Pérez Clausen

Co-Directora del Postgrau de Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles. Directora acadèmica de l'Escola de l'Aigua de Agbar.

Jaume Batlle Segura

Consultor d'estratègia empresarial i desenvolupament directiu

Francesc Mayné

Co-Director del Postgrau de Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles de la UPF Barcelona School of Management i Docent de l'Escola de l'Aigua de Agbar.

Professorat

Joan Francesc Cánovas Tomàs

Lecturer BSM

Marcos Eguiguren Huerta

Rector associat per a projectes estratègics
Senior Lecturer BSM

Xavier Marcet Gisbert

Adjunct professor BSM.

 

Xavier Puig Pla

Senior Lecturer BSM

Antonio Valls Roig

Lecturer BSM

Oriol Montanyà Vilalta

Senior Lecturer BSM

Emma Rodero Antón

Professor UPF

Jaume Batlle Segura

Consultor d'estratègia empresarial i desenvolupament directiu

Nicole Kalemba

Lecturer BSM

Metodologia

El Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles, impartit conjuntament per la UPF-BSM i l'Escola de l'Aigua, t'ofereix la màxima flexibilitat per compatibilitzar-lo amb les teves responsabilitats professionals i personals.

La metodologia híbrida del programa combina sessions en modalitat síncrona per videoconferència (70%) i mòduls online (30%) que treballaràs de manera individual.

Cada assignatura està formada per diferents tipus de sessions (classes magistrals i seminaris en remot síncron impartits per experts i professionals del sector), metodologies actives (activitats pràctiques individuals i grupals, i accés personalitzat a mentories) i metodologies d'autoaprenentatge (lectura de continguts didàctics online, tests introductoris, activitats d'autoavaluació i altres complements de l'aprenentatge, com ara bibliografia complementària, articles relacionats i vídeos).

01.

Materials docents didàctics i interactius

Ens basem en materials de diversos formats per fer la teva experiència més motivadora i reptadora: vídeos, casos d'estudi, mapes de continguts i recursos descarregables. Aquests materials són dissenyats i actualitzats periòdicament pel professorat i per professionals experts en la matèria. 

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els experts i la resta dels participants del programa són essencials i enriquidores per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Per a això, tindràs a la teva disposició l'aula virtual del curs a través de la qual podràs seguir les sessions en remot, accedir als continguts online, realitzar l'avaluació acadèmica i tenir accés a les eines de comunicació i aprenentatge col·laboratiu amb la resta dels participants.

03.

Sessions streaming amb experts

Les sessions lectives del programa es realitzaran en remot síncron a través de l'aula virtual, cosa que et permetrà compartir l'experiència d'aprenentatge com si estiguessis en una sessió de modalitat presencial: consultar dubtes als experts, discutir sobre els teus aprenentatges i realitzar un aprenentatge col·laboratiu en temps real amb la resta dels participants del programa.

04.

Pla de mentoring

Per personalitzar la teva experiència comptaràs amb el suport d'un mentor que et guiarà a través d'un Pla d'Acció de Desenvolupament Directiu. T'oferirem un acompanyament amb els coneixements, habilitats i eines necessàries per portar la teva carrera al següent nivell.

Avaluació

L'avaluació serà contínua a través de:

 • Qüestionaris d'opció múltiple.
 • Lliurament de ressenyes sobre els continguts del programa i sobre els dos llibres de lectura obligatòria.
 • Activitats d'aplicació pràctica.
 • Pla Personal de Millora Individual.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles et proporcionarà formació especialitzada i les eines d'anàlisi que t'aportin una visió global del desenvolupament sostenible i de la gestió ambiental a l'efecte d'orientar l'organització i implementar polítiques i processos de sostenibilitat en l'àmbit de la seva responsabilitat social.

En el context econòmic i social actual fan falta directius capaços de gestionar adequadament els canvis i els reptes que aquest context ofereix, aportant, des d'una visió estratègica, solucions empresarials i organitzatives innovadores. Per a això, el programa t'ensenyarà a relacionar la gestió, els processos, les polítiques i l'estratègia de l'organització amb el desenvolupament sostenible, els ODS i l'Agenda 2030.

L'escenari mediambiental ja és motor de canvis en l'entorn; és més, en els propers anys impulsarà una transformació social que no només afectarà les empreses, sinó la forma de viure, produir, comerciar i relacionar-nos. Per això, el programa s'enfoca en formar els líders de la transició verda a través de l'aplicació pràctica de les funcions directives, de fons i forma, en el marc de la sostenibilitat.

Perfil dels estudiants

El programa reuneix directius i middle managers d'empreses del sector ambiental i d'empreses petites, mitjanes i grans, l'interès de les quals sigui generar valor en l'entorn de la transició verda i del desenvolupament de negocis sostenibles.

Com és una formació de modalitat híbrida, es pot seguir des de qualsevol part de món, de manera que és una opció adequada per a directius i executius de tot el país o ubicats a l'estranger.

Sortides professionals

Mitjançant el suport dels professors, el postgrau treballa totes les àrees que permeten afrontar professionalment la direcció de negocis sostenibles.


 • CEO, consell d'administració o direcció general d'empreses i organitzacions de qualsevol índole
 • Manager en sostenibilitat
 • Consultor de sostenibilitat
 • Manager/Consultor d'ESG (Environmental, Social and Governance) 
 • Sustainable Finance Manager 
 • Quality and Sustainability Manager 
 • Sustainable Business Development Manager 
 • Manager de la cartera d'inversions d'impacte
 • Emprenedor verd o intraprenedor 

Admissió i matrícula

El procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per part de la universitat per tal de preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Cal estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau (graduat, llicenciat, advocat o diplomat) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits) o d'un títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament superior, que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals o del rol professional que desenvolupin. Al superar el programa, rebran un certificat de superació emès per la UPF Barcelona School of Management.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3354.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Curs de Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles
Modalitat: Semipresencial
Idioma: Castellà
Preu: 3800
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles