Màster Universitari Online en Direcció Financera i Comptable (especialitat en Finances Corporatives)

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals per les que et capacita el Màster poden ser:

  • Director de departament comptable/financer
  • Assessor empreses en temes comptables, financers i de gestió
  • Consultor d’empreses
  • Analista de riscos en departament financer
  • Auditor intern
  • Staff/comandament intermedi en departament financer de multinacional

L'experiència dels estudiants

Marc Vázquez
2015-2017
Auditor Sènior, OCPS Auditors i Consultors

“Vaig optar per aquest màster ofert per una de les escoles de negoci amb més prestigi, a fi d’adquirir una major especialització en l’àmbit comptable i financer, conscient de la necessitat que impera de seguir formant-se en un món laboral competitiu, en el qual les empreses exigeixen professionals cada dia més preparats.

Qualificaria la meva experiència d’intensa, per la dedicació constant que requereix el seguiment del màster, però al mateix temps molt enriquidora, donada l’elevada qualitat del material didàctic i l’enfocament pràctic de les activitats proposades.

El fet que aquest programa s’ofereixi en la modalitat online, m’ha permès conciliar més fàcilment els estudis amb la vida laboral i familiar, sense haver de renunciar a un ensenyament de qualitat, gràcies a un tracte proper i constant dels docents.

A nivell professional m’ha permès consolidar els coneixements comptables i financers,  posar-me al dia dels canvis normatius i dotar-me de noves tècniques i eines d’anàlisi i gestió. Així mateix, s’ha traduït en noves oportunitats de desenvolupament professional.   

Considero que el punt fort d’aquest màster és la seva metodologia de treball que combina l’adquisició de coneixements teòrics i la seva posada en pràctica mitjançant la resolució de casos aplicables al món laboral. Així mateix, destacaria la disponibilitat de l’equip docent per resoldre amb la màxima brevetat qualsevol dubte que sorgeixi en el seguiment de les assignatures”.   

.