Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials

Aprèn a planificar, desenvolupar i implementar estratègies de comunicació eficaces per a empreses privades, institucions públiques i organitzacions no governamentals, amb una especial atenció a les relacions comercials entre països asiàtics i països de parla hispana.

 • Comunicació
 • Comunicació corporativa
 • Comunicació digital
Pròxima edició
Inici classes
27 Setembre, 2021
Fi classes
03 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
15 Setembre, 2022 (Per confirmar)
Horari
Full-time de dilluns a divendres. Les classes s'impartiran entre les 10 i les 17h. L'horari podrà variar en funció de les assignatures optatives escollides.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60
Preu
12500 €
Últimes places disponibles per l'edició de setembre 2021.

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials és un programa que proporciona els coneixements, eines i habilitats necessàries per planificar, desenvolupar i implementar estratègies de comunicació, i de relacions comercials, adaptades a diversos entorns culturals i sociopolítics, focalitzades principalment en els països asiàtics i els de parla hispana.

Al llarg del màster aprendràs els conceptes, teories i mètodes fonamentals relacionats amb el camp professional de la comunicació, amb una clara orientació internacional, mitjançant la combinació de les bases teòriques i les habilitats pràctiques. Al mateix temps, aprofundiràs en el coneixement dels nous formats i tendències de la comunicació corporativa i digital. L'objectiu del màster és preparar els participants per treballar en un sector que evoluciona de manera ràpida i constant.

S'analitzaran casos reals de comunicació en empreses o institucions, aprenent a utilitzar metodologies de recollida, anàlisi i interpretació de dades per a una eficaç presa de decisions. En el màster també t'exercitaràs en la reflexió i mesurament dels efectes de la comunicació en els públics i audiències per tal d'adaptar les estratègies a un major rendiment a mig i llarg termini.

Tot això sota el guiatge d'una excel·lent plantilla de professorat que procedeix principalment del departament de Comunicació de la UPF, juntament amb la participació de destacats experts de l'àmbit de la comunicació, branding, màrqueting, negocis i relacions comercials.

Programa ofert juntament amb:

Logo Departament de Comunicació UPF

Per què triar aquest programa

01

Professorat excel·lent

Et formaràs amb una excel·lent plantilla de professorat que procedeix principalment del departament de Comunicació de la UPF, que es troba entre els 150 millors del món segons el rànquing QS, juntament amb la participació d'experts del sector que desenvolupen la seva tasca en companyies i institucions internacionals.

02

Adaptat a les teves necessitats

El pla d'estudis del màster està dissenyat per oferir-te una sòlida formació en la gestió de la comunicació, la comunicació corporativa i digital i les relacions comercials. Podràs adequar els continguts a les teves necessitats cursant crèdits d'assignatures optatives.

03

Visió multicultural i internacional

Adquiriràs una visió internacional tant pels continguts del programa com per l'entorn multicultural en què estudiaràs: compartiràs aula amb alumnes que procedeixen de diferents països i disciplines que busquen formar-se en una ciutat igualment internacional com Barcelona.

04

Connexió amb el món professional

El màster inclou l'opció de realitzar una pràctica curricular o extracurricular en empreses, perquè puguis posar en pràctica els coneixements adquirits.

A qui està dirigit

El Màster Universitari en Gestió de la Comunicació i Relacions Comercials s'adreça a recents graduats i professionals joves de formació diversa que vulguin especialitzar-se en les àrees de comunicació corporativa, comercial i digital, amb un especial enfocament en les relacions entre països asiàtics i països de parla hispana.

Admissió i matrícula

Acreditacions

Aquest màster és oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat institucionalment a la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d'acord amb els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

AQU-14222-CA

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials s'organitza en tres trimestres.

Durant els dos primers trimestres, els participants combinen assignatures obligatòries juntament amb assignatures optatives de la seva elecció. Durant el tercer trimestre s'hauran de cursar les optatives restants.

Els participants poden escollir entre realitzar 7 assignatures optatives o bé 5 assignatures optatives més unes pràctiques curriculars. Tots els participants hauran d'escollir, com a mínim, 3 assignatures optatives de la matèria Relacions Comercials, específica d'aquest programa.

És obligatòria la realització d'una tesi o Treball Final de Màster (TFM), que es treballa al llarg dels tres trimestres del màster.  
 

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster podrà realitzar-se seguint una de les dues modalitats següents:

 • Una investigació original duta a terme pel candidat, conduent a l'execució d'un projecte d'investigació acadèmica en l'àmbit de la comunicació
 • Un projecte amb un enfocament aplicat i pràctic, en què el candidat realitza una anàlisi o auditoria comunicativa organitzacional, un estudi de cas o la creació d'un pla de comunicació corporativa per a una empresa o organització. Aquesta segona opció pot desenvolupar-se en el si d'una organització o empresa concreta amb la qual, a través d'un conveni, s'hagi arribat a un acord per a l'elaboració del treball. En aquest cas els estudiants comptaran, a més d'amb un tutor acadèmic, amb un tutor professional en l'empresa que els guiï i assessori en la realització del projecte.
   

El tutor del TFM haurà de ser un professor del màster.

Pràctiques professionals (optatives)

Pràctiques professionals

Les tasques assignades seran consensuades entre l'organització o empresa que rep l'estudiant i la direcció del màster, sempre amb l'objectiu de respondre a una necessitat real d'aquesta institució o empresa. La direcció del màster supervisarà que les tasques assignades siguin rellevants i relacionades amb la gestió de la comunicació. En les pràctiques en empreses s'hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del programa.

Els 8 ECTS corresponents a les pràctiques professionals són intercanviables per dues assignatures optatives de 4 ECTS cadascuna.

També hi ha la possibilitat del reconeixement per experiència professional.

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica. 

Activitats complementàries

Els estudiants del màster tenen la possibilitat d'assistir a activitats de formació paral·leles i complementàries als seus estudis, de manera gratuïta, com aquestes:

 • Complements formatius: Curs de preparació inicial per als participants que tinguin la necessitat de cursar-los depenent de la seva formació prèvia. Es porta a terme prèviament a la incorporació al programa.
 • Programa de Carreres Professionals: Sessions de preparació per a la iniciació en el món laboral i el desenvolupament d'habilitats professionals.

Titulació que s'obté

Un cop els estudiants finalitzin el curs, obtindran el títol de Màster Universitari en Gestió de la Comunicació / Master of Arts in Communication Management, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Addicionalment, els participants rebran un certificat commerotatiu atorgat per la UPF Barcelona School of Management conforme han completat el Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials.

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol. 

Nota: La informació recollida és a títol informatiu i pot patir modificacions en les adaptacions de cada curs acadèmic. La guia definitiva de cada assignatura estarà a disposició dels participants matriculats en l'entorn virtual abans de l'inici de cadascuna d'elles.

Professorat

L'equip docent del Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials està format principalment per professors del departament de Comunicació de la UPF, juntament amb la participació de destacats experts del sector, amb gran experiència, que desenvolupen la seva tasca en companyies i institucions internacionals.

Direcció acadèmica

José Fernández Cavia

Associate Professor UPF

Carles Roca Cuberes

Associate Professor UPF

Professorat

José Fernández Cavia

Associate Professor UPF

Monika Jiménez Morales

Associate Professor UPF

Nicole Kalemba

Lecturer BSM

Carolina Luis Bassa

Senior Lecturer BSM

Carles Roca Cuberes

Associate Professor UPF

Christopher Tulloch

Associate Professor UPF

 • Elisenda Estanyol Casals
  Professora de Comunicació i Relacions Públiques de la Universitat Oberta de Catalunya
  Ha treballat durant més de 10 anys en consultories de comunicació i relacions públiques (Llorente & Cuenca, Hill + Knowlton Strategies) així com en departaments de comunicació corporativa (CAATEEB, DiR). És professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, a la UPF Barcelona School of Management, a la Universitat Autònoma de Barcelona i al Istituto Europeo di Design (IED). Els seus interessos i línies de recerca es centren en les relacions públiques, la creativitat, els social media i la gamification amb articles publicats a Public Relations Review, Emerald, Peter Lang, Sphera Publica, Revista International de Relaciones Públicas, El Profesional de la Información i Trípodos, entre d'altres.
 • Frederic Guerrero Solé
  Professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
  És Doctor en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciat en Física Teòrica i en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona. És professor de sociologia de la comunicació, comunicació intercultural i métodes quantitatius. Les seves principals línies de recerca són la sociologia de la comunicació, els efectes dels mitjans i les xarxes socials.
 • Olatz Larrea Estefanía
  Professora col·laboradora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
  Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra. És llicenciada en Periodisme per la Universitat de Navarra. Les seves classes i recerca es centren en la ràdio, l'estudi de la veu i la parla en públic.
 • Montserrat Sanahuja Rubí

  Professora associada del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
  És Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra, i té un Postgrau en Direcció de Marketing per la Universitat Oberta de Catalunya i en Anàlisi i Comunicació Política per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té més de 10 anys d'experiència com a consultora de comunicació i com a formadora de portaveus en diverses consultores i agències de comunicació com Edelman, Public Affairs Experts o Both, entre d'altres. També és professora al Grau en Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya i del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 • Enrique Schonberg-Schwarz
  Professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
  Consultor d'empreses especialitzat en estratègia i internacionalització. PPD per IESE Business School. Doctorand.
 • Juan Rafael Ventura Álvarez
  Professor i investigador del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
  És llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i té un Master in International Peace, Conflict and Development Studies de la Universitat Jaume I. Actualment està finalitzant la seva tesi doctoral a la Universitat Pompeu Fabra. És professor de teoríes de la comunicació, media industries i tendències de públics i audiències i ha publicat en les àrees de comunicació de gènere, LGTB/Queer, teories de la comunicació i comunicació social.

Metodologia

El màster es desenvolupa a temps complet i de manera presencial. Els participants adquiriran les competències i coneixements necessàries per desenvolupar-se com a professionals de la comunicació. Un dels elements clau és el Treball Final de Màster, un projecte individual estructurat en diverses etapes i supervisat per un tutor.

01.

Metodologia interactiva d'aprenentatge

Es durà a terme una combinació de diverses metodologies d'aprenentatge, amb seminaris, classes teòriques, casos pràctics, presentacions, activitats de grup i simulacions, per crear una experiència docent interactiva i orientada a la pràctica. Es complementarà amb tasques més acadèmiques com la lectura d'articles, llibres, informes, anàlisis escrites i exàmens.

02.

El Treball Final de Màster

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials inclou un projecte individual que l'alumne haurà de començar a definir des del començament del curs, per treballar-hi al llarg de tot el programa. Pot consistir en una investigació original o en un projecte aplicat a una organització específica. Serà l'alumne el responsable d'escollir el repte que desitja abordar.

03.

Seguiment del mentor

Com a part central del seu model docent, el màster compta amb una figura cabdal: el mentor. El mentor serà assignat pels directors acadèmics del màster en funció de les característiques i necessitats dels projectes. Exercirà com a guia del projecte i estimularà els processos d'ideació i planificació de l'alumne, alhora que ajudarà a identificar eines, recursos i materials que contribueixin al desenvolupament del projecte.

04.

Habilitats de desenvolupament professional

Juntament amb els continguts de les diferents assignatures, s'estimularà el perfeccionament de les habilitats comunicatives dels alumnes. Les capacitats següents es treballaran de manera específica i integrada: comunicació interpersonal, comunicació escrita, presentacions d'alt impacte, negociació, identitat digital i metodologies d'ideació.

Avaluació

L'avaluació es basarà en exàmens teòrics, presentacions orals, assaigs individuals, projectes de grup, debats i participació a l'aula i la valoració de l'informe escrit i la defensa oral del Treball Final de Màster.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

Al llarg del programa els participants aprendran a planificar, desenvolupar i implementar estratègies vinculades a la comunicació corporativa i digital i a les relacions comercials per a tot tipus d'empreses i institucions. En el Treball Final de Màster, els alumnes posaran en pràctica tots els coneixements adquirits. També és possible realitzar pràctiques curriculars, convalidades com a 2 assignatures optatives.

A l'acabar el Màster, els participants podran incorporar-se al mercat laboral en posicions relacionades amb l'àmbit de la comunicació, màrqueting, branding i les relacions institucionals i comercials.

Perfil dels estudiants

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials reuneix recents graduats i joves professionals de formació diversa que desitgin especialitzar-se en les àrees de comunicació corporativa, comercial i digital a la ciutat de Barcelona, una ciutat vibrant, cosmopolita i internacional, que és un pol d'atracció per a empreses internacionals, agències de comunicació, així com organitzacions, fundacions i institucions.

Sortides professionals

El Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials prepara els recents graduats i joves professionals per incorporar-se al món professional en agències de comunicació, empreses multinacionals, start-ups, organitzacions governamentals, etc., tant a la ciutat de Barcelona com en qualsevol altra ubicació.

El programa ofereix, a més, la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars i proporcionar als estudiants una experiència professional en empreses, convalidades com a 2 assignatures optatives.

 • Un nombre limitat d'oportunitats de pràctiques seran ofertes pel Servei de Carreres Professionals de la UPF Barcelona School of Management.
 • Els participants han de tenir una actitud proactiva en la recerca de pràctiques. S'oferiran recursos i assistència a càrrec del coordinador de pràctiques i del Servei de Carreres Professionals.
 • El Servei de Carreres Professionals posarà a disposició dels participants un assessor per supervisar la documentació requerida i gestionar el conveni de pràctiques.
 • L'escola no intervé en el procés de selecció. Recorda que el responsable últim del procés de selecció són les pròpies empreses i organitzacions. Per a més informació, si us plau, consulta la nostra normativa de pràctiques.

 

 • Brand Manager
 • Especialista en Màrqueting i Comunicació
 • Especialista en Màrqueting Digital
 • Consultor (de marca, estratègia, comunicació...)
 • Responsable de premsa
 • Especialista en publicitat
 • Responsable de Relacions Públiques i Relacions Institucionals
 • Investigador de mercats
 • Posicions relacionades amb la gestió i la comunicació corporativa a empreses o organitzacions públiques
 • Departament de negocis internacionals d'una empresa multinacional
 • Institucions públiques i consultories privades en l'àmbit d'internacionalització empreses
 • Equips comercials i de vendes internacionals

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Els interessats a presentar la sol·licitud d'admissió al Màster Universitari en Comunicació i Relacions Internacionals hauran de ser titulats superiors universitaris (Grau, Llicenciatura o equivalent) d'una universitat acreditada i reconeguda en el sistema universitari oficial del seu país d'origen.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència) acreditat per una institució acreditada o, alternativament superar amb fluïdesa l'entrevista personal. En cas contrari, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.

Per al desenvolupament del període lectiu del màster, es recomana tenir un nivell d'anglès que permeti seguir les activitats amb facilitat.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

* En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
** L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • En cas de tenir una titulació estrangera, t’indicarem a la carta d’admissió les instruccions detallades de la documentació requerida.
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1568.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 12500
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Màster Universitari en Comunicació i Relacions Comercials