Documents per a la matriculació

Un cop admès hauràs de presentar els següents documents acadèmics a Gestió Acadèmica presencialment o per correu postal:

Estudiants amb titulació universitària de la Unió Europea:

  • Fotocòpia compulsada de la teva titulació universitària
  • Fotocòpia compulsada del teu expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • Traduccions jurades oficials al castellà, el català o l'anglès dels documents exposats anteriorment, si escau (1)

(1) Si el teu títol universitari i expedient acadèmic estan redactats en un idioma diferent del català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, hauràs d'acompanyar-los d'una traducció jurada oficial al català, castellà o anglès. Les traducció jurades es trameten a través d'un traductor jurat autoritzat i inscrit a Espanya, a través de qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat Espanyol a l'estranger o, finalment, a través de la representació consular o diplomàtica a Espanya del teu país d'origen. Pots consultar una llista de traductors jurats a l'Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya.

Estudiants amb titulació universitària de fora de la Unió Europea:

  • Fotocòpia compulsada de la teva titulació universitària legalitzada.
  • Fotocòpia compulsada del teu expedient acadèmic legalitzada. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • Traduccions jurades oficials al castellà, el català o l'anglès dels documents exposats anteriorment, si escau (1).
  • Sol·licitud d'autorització per a cursar estudis de postgrau.

La legalització per via diplomàtica és un tràmit que hauràs de fer al teu país d'origen i consisteix a segellar el teu títol universitari d'acord amb els convenis internacionals que el teu país tingui amb Espanya. Has de fer aquest tràmit al país on vas obtenir la teva titulació universitària. Et recomanem consultar el web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació o el web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport:

  • Per als països subscrits al Conveni de L'Haia, cal obtenir el segell de la Postil·la de L'Haia.
  • Per als països subscrits al Conveni Andrés Bello o per als països que no estiguin subscrits a cap conveni, la legalització per via diplomàtica necessita tres segells: el del Ministeri d'Educació del país emissor del títol, el del Ministeri d'Afers Estrangers del país en qüestió i el de la representació consular espanyola al país emissor del títol.

(1) Si el teu títol universitari i expedient acadèmic estan redactats en un idioma diferent del català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, hauràs d'acompanyar-los d'una traducció jurada oficial al català, castellà o anglès. Les traducció jurades es trameten a través d'un traductor jurat autoritzat i inscrit a Espanya, a través de qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat Espanyol a l'estranger o, finalment, a través de la representació consular o diplomàtica a Espanya del teu país d'origen. Pots consultar una llista de traductors jurats a l'Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya.

.