Postgrau en Comunicació Corporativa

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

1. Màrqueting i tècniques d’investigació

 • Polítiques de màrqueting i branding.
 • Anàlisi de l’entorn: canvi i incertesa
 • Procés del branding empresarial a l’economia digital
 • Gestió de la publicitat
 • Tècniques de recerca en comunicació corporativa.

2. Pla de comunicació

 • El context de la comunicació corporativa
 • Innovació i comunicació
 • Metodologia i procés d’elaboració.
 • Strategic Communication Canvas.
 • Agenda estratègica.
 • Mesura dels resultats: KPI (Key Performance Indicator).

3. Estratègia i creació de continguts

 • Grups d’interès, públics i missatges.
 • La projecció als mitjans de comunicació.
 • Construcció de relat: Storytelling.
 • Màrqueting de Continguts, Branded Content i Brand Journalism.
 • Difusió i viralització.

4. Comunicació interna

 • Comunicació descendent, ascendent, horitzontal i informal.
 • Components i instruments de la comunicació interna.
 • El pla de comunicació interna.

5. Comunicació de crisi

 • Percepcions, realitats i crisi.
 • Vulnerabilitats, característiques de les crisis i públics.
 • Estratègia, tàctica i metodologia per afrontar una crisi.
 • El pla i el manual de crisi.
 • El portaveu en situacions de crisi.
 • El rol dels mitjans de comunicació.
 • Les crisis online.

6. Estratègies i eines digitals

 • El nou paradigma digital de la comunicació.
 • Les xarxes socials des de les corporacions.
 • El Social Media Plan.
 • Xarxes multimèdia i xarxes professionals.
 • De les mètriques als indicadors.

7. Compromís social i ètica

 • L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • L’RSC en l’organització.
 • Iniciatives i estàndards per a la comunicació en RSC.
 • L’ètica en la comunicació corporativa.
 • Reputació, credibilitat i llicència social.

8. Esdeveniments i protocol

 • Organització i gestió d’esdeveniments.
 • Claus per innovar i impactar amb esdeveniments.
 • Imatge personal i imatge d’empresa.
 • Normes de protocol i cerimonial.

9. Presentacions públiques d'impacte

 • Tècniques de veu i expressió oral.
 • Característiques i funcions del portaveu. Recursos de qui parla en públic.
 • El portaveu en els mitjans audiovisuals.
 • Comunicació verbal, vocal (parallenguatge) i no verbal
 • Metodologia de presentació d’informació.
 • Recursos gràfics i de suport per a les presentacions.
 • Claus i principis per a presentacions d’impacte.

10. Treball de Fi de Postgrau

MÒDUL UPF Barcelona School of Management INSIDE

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 • Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.

 • CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Comunicació Corporativa, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Per obtenir els títols és indispensable assistir a classe, superar les proves corresponents i presentar els treballs sol·licitats.

.