Beques Talent

La UPF Barcelona School of Management, a través de la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, concedeix anualment beques per finançar els estudis de màster a aquelles persones que acreditin tenir talent i motivació. Les Beques Talent cobreixen des d'un 25 % fins a un 50 % del preu total de la matrícula i són ampliables fins a un 75 % si acredites una situació econòmica difícil.

Quins requisits he de complir?

 • Haver acabat una titulació universitària.
 • Haver obtingut en els teus estudis de grau una mitjana ponderada d'un mínim de 8 sobre 10, o un GPA (Grade Point Average) de 3,0 sobre 4,0 (en determinats casos es podran establir altres valors equivalents per tal d'adaptar-se als sistemes de ponderació de cada país). Pots consultar la teva equivalència de notes dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers al següent enllaç.
 • Sol·licitar l'admissió a un dels màsters que ofereix la UPF Barcelona School of Management (excepte el Màster Universitari en Advocacia o aquells màsters en què el procés d'inscripció sigui extern a la UPF Barcelona School of Management).

Tingues en compte que la teva sol·licitud haurà de complir tots els requisits tant pel que fa a la documentació com als terminis de presentació. En cas contrari no podrà ser avaluada.

Com les sol·licito?

 1. Presenta la teva sol·licitud a la Beca Talent a través del formulari de "Sol·licitud d'admissió" del programa que t'interessa.
 2. Presenta la documentació que detallem a continuació a través de la secció "Beques i ajudes" de la plataforma de gestió de la teva admissió a la qual se't donarà accés:
  • Carta de motivació. Indica'ns en la teva carta perquè sol.licites la Beca Talent i perquè creus ser un bon candidat o una bona candidata per a que et sigui atorgada.
  • Llistat de mèrits contrastables. Descarregat el nostre model de document. Recorda aportar la informació que els acredita.
  • Expedient acadèmic tancat dels estudis de grau finalitzats amb la nota mitjana ponderada (en el cas que es presenti un expedient estranger, s'haurà de presentar un certificat emès per la universitat que hagi expedit el títol amb l'escala corresponent al sistema educatiu del país de la titulació que inclogui la nota mínima de superació).

Tots els documents llevat de l'expedient acadèmic s'han de presentar en un d'aquests tres idiomes: català, castellà o anglès. Pel que fa a l'expedient acadèmic, es pot presentar en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès. Si està en un altre idioma, cal acompanyar-lo de la traducció jurada oficial al català o el castellà.

Si vols optar a l'ampliació de la beca per situació econòmica, hauràs de sol·licitar-ho expressament i aportar la documentació addicional requerida.

En determinats casos és possible que es demani als candidats que facin una entrevista personal presencial, per telèfon o mitjançant Skype. Ens posarem en contacte amb tu per programar-la.

La Beca Talent no és compatible amb els descomptes que ofereixen els programes Alumni de la UPF, i de la UPF Barcelona School of Management.

Quan les sol·licito?

Les Beques Talent se sol·liciten i concedeixen d'acord amb les dates estipulades tot seguit. Els fons disponibles a cadascuna de les convocatòries disminueixen a mesura que aquestes avancen.

Programes del curs acadèmic 2019-2020 i 2020-2021

Ronda Data límit sol·licitud de beca Concessió de la beca
Ronda 13(*) 08/10/2019 06/11/2019
Ronda 14 (*) / 1 05/11/2019 setmana del 02/12/2019
Ronda 2 03/12/2019 setmana del 13/01/2020
Ronda 3 14/01/2020 setmana del 10/02/2020
Ronda 4 18/02/2020 setmana del 16/03/2020
Ronda 5 17/03/2020 setmana del 13/04/2020
Ronda 6 21/04/2020 setmana del 18/05/2020
Ronda 7 19/05/2020 setmana del 22/06/2020
Ronda 8 16/06/2020 setmana del 13/07/2020
Ronda 9 07/07/2020 setmana del 27/07/2020
Ronda 10 20/07/2020 setmana del 27/07/2020
Ronda 11 02/09/2020 setmana del 28/09/2020
Ronda 12 15/09/2020 setmana del 12/10/2020
Ronda 13 06/10/2020 setmana del 02/11/2020
* Aquesta ronda només està oberta pels programes que comencen al mes de gener/febrer 2020

Aquest total de rondes queden subjectes als fons disponibles que no s'hagin esgotat en rondes anteriors.
El Comitè de Beques Talent es reserva el dret de transferir fons d'una convocatòria a una altra si aquests no han estat assignats.

Recorda que has de presentar la sol·licitud de la beca en el moment d'omplir el formulari de sol·licitud d'admissió al programa que t'interessa i sempre abans que comenci el curs. La Beca Talent no pot ser tramitada per a un màster que ja s'estigui cursant.

Igualment, no s'admeten sol·licituds presentades fora de la data límit, tot i que el màster encara no hagi començat.

Més informació?

Si tens qualsevol pregunta sobre com sol·licitar les Beques Talent, pots posar-te en contacte amb la nostra secretaria de beques a través de l'adreça de correu secretaria.beques@bsm.upf.edu. També podràs consultar les nostres bases al DOGC Núm. 7518 del 18.12.2017. Podràs trobar informació sobre la tributació de la Beca Talent a les FAQS.

.