Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul I. Programa de postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals.

 1. La política de personal com a factor estratègic.
  1. Els reptes derivats de la globalització i les noves tecnologies.
  2. L'adaptació als mercats de l'estructura humana.
  3. L'aportació estratègica de les persones.
  4. Internacionalització de l'àrea. Gestió d'expatriats.
  5. Perfil i rol de la "Direcció de Persones".
 2. Gestió del compromís, lideratge i treball en equip.
  1. Els directius realment poden motivar?
  2. Nous lideratges i els problemes que comporten.
  3. Els equips: la seva dinàmica i la seva força. Treball col·laboratiu.
  4. És necessari el conflicte per avançar?
 3. Comunicació interna, clima i cultura organitzacional.
  1. Comunicació interna en l'era digital al servei de l'estratègia.
  2. Del clima a la cultura organitzacional.
  3. Cultura organitzacional: potencial estratègic. Interculturalitat.
 4. Planificació, selecció, formació i desenvolupament en l'era digital. 
  1. Programes d'actuació dins de la planificació dels recursos humans.
  2. Política de selecció i fases del procés.
  3. La Formació a les organitzacions. Polítiques i Plans de formació.
  4. Diagnòstic de necessitats i pla d'accions formatives.
  5. Pla de promoció, successió i planificació de trajectòries professionals.
  6. Quadre de comandament integral com a guia de gestió.
 5. Avaluació de l'acompliment, valoració de llocs de treball i política retributiva.
  1. L'avaluació del personal com a funció directiva.
  2. Com optimitzar l'entrevista i com positivitzar-la.
  3. Política retributiva i valoració de llocs de treball.
  4. Optimització fiscal del "paquet retributiu".
 6. Gestió per competències.
  1. Les competències: un llenguatge comú per millorar resultats.
  2. Identificació i aplicació del model de competències.
 7. Actu alització legislativa.
  1. Fonts legals d'ordenació de les condicions de treball.
  2. La negociació col·lectiva: el paper i els continguts.
  3. Procediment laboral.
 8. Prevenció dels riscos laborals.
  1. Gestió de la prevenció.
  2. Responsabilitats empresarials.
 9. Relacions laborals.
  1. L'escenari actual de les relacions laborals.
  2. Anàlisi dels protagonistes i de la representativitat.
  3. Els acords generals i els sectorials.
  4. El conflicte i les seves manifestacions.
  5. Disseny i implantació d'estratègies laborals.
  6. Perspectives per a la nova situació econòmica i social.
 10. El repte de la innovació.
  1. Habilitats digitals del directiu de recursos humans
  2. Marca personal i social networker
  3. Entorns personals d'aprenentatge
  4. Big data: People analytics.

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.