Postgrau en Coaching

El Postgrau en Coaching et proporciona els coneixements i recursos fonamentals i avançats del coaching professional des de les perspectives empresarial, executiva i personal. Mitjançant exercicis pràctics, aprendràs tècniques actitudinals i de motivació, com afrontar i superar un repte i com potenciar les teves habilitats personals en qualsevol terreny o situació sigui en l’àmbit professional a l’empresa o  a l’organització, o en l’ òrbita personal.

 • Coaching empresarial
 • Coaching personal
 • Recursos humans
Pròxima edició
Inici classes
15 Octubre, 2021
Fi programa
18 Maig, 2022
Horari
Dimecres i divendres de 18:00 a 21:00h i cinc dissabtes de 9:00 a 15:00h
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
30
Preu
4500 €

El Postgrau en Coaching et prepararà per exercir aquesta professió amb un doble enfocament: coaching per al creixement personal i per al desenvolupament dins de qualsevol empresa. El seu objectiu és proporcionar una sòlida base conceptual i pràctica avançada com a coach que et permeti incorporar una estructura eficaç per dur a terme processos de coaching professional.

A més dels coneixements teòrics necessaris, obtindràs experiència real com a coach, havent desenvolupat processos de coaching real sobre persones amb casos i inquietuds reals. A l'inici del curs es faciliten persones interessades a rebre un acompanyament de coaching, de manera que cada estudiant acompanya com a coach més de 5 coachees. Adquiriràs les principals eines de coaching mitjançant la realització de pràctiques i l'accés a feedback de qualitat per part d'experts en la matèria. També podràs aprofundir en dimensions clau de la persona i en el desenvolupament de les habilitats comunicatives, analítiques i emocionals.

Al llarg del programa es generarà una comunitat d'aprenentatge entre els participants, sostinguda en el temps, per tal de convertir-se en experts en coaching i creixement personal.

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a certificacions internacionals

És un dels pocs programes en l'àmbit europeu que incorpora la validació de dues associacions professionals de coaching a nivell nacional i internacional. És un Programa de Formació Aprovat (ACSTH) per ICF i per AECOP, de manera que un cop superat si és d’interès, es pot sol•licitar la certificació a ICF, o bé i fins i tot alhora, a l'associació professional AECOP. En tots els casos  i es reconeixen 168 hores de formació en aula.

02

Els nostres alumnes el recomanen

Té un alt grau de satisfacció entre els alumnes: el 98% el recomana.

03

Aconsegueix una titulació universitària reglada

Representa una de les poques formacions actuals en coaching que condueix a una titulació universitària reglada, avalada pel prestigi i la qualitat docent de la Universitat Pompeu Fabra.

04

Coneix dues disciplines del coaching

Tractaràs aspectes del coaching empresarial i també adquiriràs les bases per a convertir-te en un coach orientat al creixement personal.

05

Rep continguts actualitzats

Els seus continguts acadèmics es presenten de manera pràctica i s'adapten contínuament a les noves tendències i demandes d'aquesta disciplina en expansió.

A qui està dirigit

 

El Postgrau en Coaching s'adreça a llicenciats i diplomats universitaris de qualsevol branca acadèmica i laboral que vulguin especialitzar-se en aquest camp. Els perfils més afins al programa són: personal directiu i/o comandaments intermedis el focus dels quals sigui la gestió d'equips i que vulguin incorporar les habilitats del coaching per impulsar positivament el desenvolupament dels seus col·laboradors i del negoci;personal comercial o tècnic en empresa;  nous emprenedors de negoci o socials; professionals de l'educació i l'ensenyament i també de l’àmbit sanitari o esportiu; persones que vulguin convertir el coaching en la seva professió o ampliar l'oferta de serveis (consultors, terapeutes, etc.).

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El postgrau combina 2 blocs, Coaching fonamental i Coaching avançat, amb un programa de pràctiques i supervisió per dur a terme un procés de formació en coaching real.

Coaching Fonamental

Mètode i pautes del coaching
Mètode i procés del coaching executiu i personal
 • Mètode científic (CCSS), enfocament i objectiu: definició i protocols. Naturalesa del coaching. L'univers del coaching. Introducció i referències professionals d'interès. Escenaris i beneficis identificats. Avantatges.
 • Acotació i enfocament. Origen i evolució. Relació i diferència amb d'altres disciplines. Etimologia. Modalitats de coaching, perspectiva de les escoles de coaching i tipus d'aplicació.
 • Coaching personal i coaching a l'empresa.  
 • Anàlisi Transaccional (AT). Gestió del comportament humà: lideratge modern (personal i professional). Intervenció per al desenvolupament de la persona, l'organització i el negoci. Situacions de crisi i recerca de sentit i enfocament.
 • Checking de compentencies del Coach (1)
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades I.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades II.

 

Fonts, escoles i recursos
 • Fonts de recolzament i rescursos operacionals.
 • Comunicació, llenguatge i coaching: llenguatge, comunicació i models. Metacomunicació i competències conversacionals.
 • Models mentals. Pensament sistèmic. Mapes mentals. Dinàmica aplicada.
 • L'ontologia del llenguatge i el coaching: el coaching ontològic.
 • La Maièutica y el coaching. Habilitats emocionals: intel·ligència intra i interpersonal.
 • El coaching i la Programació Neurolingüística (PNL): teoria i aplicació del procés.
 • Checking competències del Coach (2)
Habilitats, competències i maqueta aplicada del coaching
 • Habilitats crítiques del coach. Disseny introductori de la conversa de coaching.
 • Habilitats crítiques del coach. Claus de l'èxit: actituds bàsiques i reptes del coach.
 • Comprovació de competències del coach, inventari, intervisió: aplicació a la disciplina.
 • Disseny introductori de la conversa de coaching: l'essència del procés i fases de la conversa en el coaching (maqueta i dinàmica). Perspectives del coaching: present i futur.
 • Ètica del coaching i els seus actors (I). El canvi personal: definició i desenvolupament.
 • Ètica del coaching i els seus actors (II): enfocament a valors i compromisos. La ICF i l'AECOP. Introducció a les competències de les associacions professionals de coaching.
 • Recursos i habilitats aplicades al procés: gestió del temps, gestió del canvi i contradicció. Resiliència i coaching. Perspectiva empresarial.
 • Recursos aplicats al procés: resolució de conflictes i millora de l'autoestima. Tractament de l'estrès i la frustració. Estratègies per a la conciliació.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades III.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades IV.
 • Procés de síntesi de l'aprenentatge i validació: memòria i treball aplicat (enfocament tesina  programa avançat). Pla d'acció individual.

Coaching avançat

Principis rectors i competencials. Procés, essència i variables
Procés (I). Conversa i maqueta del coaching executiu i personal
 • El procés de coaching i la seva aplicació: què, per a què, com.
 • Esquemes de procés: essència i variables (I). Emplaçament i positura. Descripció de l'objectiu. Alternatives i recursos.
 • La conversa de coaching: metodologia, objectiu i fases. Reptes i enfocament d'èxit: la clau. Aplicació dels principals recursos del coaching personal.
 • La maqueta del coaching i la seva dinàmica. Aplicació sistematitzada: principis, activitats, competències, procés de conversa, recursos i resultats. Acció i resultats. Avantatges i limitacions a la pràctica real.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades V.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades VI.
Procés (II). Esquemes de procés i variables del coaching executiu i personal
 • Actituds i rol del coach i del coachee. L'acord i el contracte de coaching.
 • Esquemes de procés i variables del coaching executiu i personal.
 • Esquemes de procés: essència i variables (II). Reaprenentatge i retroalimentació. Pla d'actuació. Seguiment i resultats: progressió i moviments regressius.
 • Eines i utillatges del coaching personal. Experiències d'èxit del professional del coaching.
 • Recursos addicionals vinculats i útils en els processos de coaching. La psicologia com a complement en el procés de coaching.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades V.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades VI.
Coaching avançat (coaching en l'organització i coaching d'equips)
 • Empresa i organització. Coaching a l'empresa. Coaching d'equips i sistemes.
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (I). Coaching intern vs. mentoring. Mentoring: procés, beneficis i fases.
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (II). Tipus d'organització. Sistema, grup i equip. Enfocament del coaching d'equips. Perspectiva sistèmica, evolució permanent. Predicció, transparència, confiança, regles, protocols i promeses, alineació i resultat.
 • Coaching en l'àmbit empresarial. Context . El món de l'empresa. Tipus, procés i aliança corporativa. Transparència com a valor: T-Coachs. Lloc de treball i competències (visió pràctica).
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (III). Aplicació a l’empresa y el negoci.
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (IV). Aplicació en el treball social: reptes i resultats.
Coaching avançat (coaching aplicat)
 • Desenvolupaments específics: aplicacions temàtiques i sectorials.
 • Coaching en l'àmbit de l'educació . Coaching per a docents. Com millorar. Diferències i avantatges d'altres formes d'atenció: objectiu i benefici. Coaching a l'alumne. Sistema "per competències" i coaching. Model d'acció tutorial i d'acompanyament.
 • Sector sanitari (I). Avantatges i dificultats. Fonaments i aplicació.
 • Sector sanitari (II). Avantatges i dificultats. Aplicacions pràctiques (casos reals i hàbits de salut).
 • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (I). Bases de la direcció. Codi de conducta i Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Ètica empresarial i beneficis. Fixació de metes. Motivació positiva, intel·ligència emocional i coaching.
 • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (II). Potencial i competències. Coaching relacional, eficiència i valor total. Millora i regeneració relacions.
 • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (III). Gestió del talent a l'organització. Vincle amb el procés de coaching. La dimensió relacional.
 • Coaching en l'àmbit empresarial: context. El món de l'empresa (II): visió pràctica i aplicació del coaching.
Coaching avançat (el procés de coaching profesional)
 • Coaching per a emprenedors. Aplicació de l'eina del coaching en els processos d'autoocupació i creació de negoci, anàlisi de perfil, obstacles i bloqueig. Definició de l'estratègia professional. Palanques i suports. Factors econòmics i pla de negoci: quadre de comandament, pressupost, objectiu i indicadors.
 • Els enneatipus (enneagrama) i el coaching. La perspectiva somàtica. El coaching i la psicologia com a complement.
  Neurocoaching: Neurociéncia  aplicacions al coaching.
 • Competències professionals i el coach: aplicacions a l'entorn laboral.
 • Treballs col·laboratius i el procés de coaching: aplicacions a la maqueta personal.
Coaching avançat (ètica i comercialització)
 • Ètica, associacions professionals i comercialització del coaching.
 • Màrqueting i comercialització del coaching: el mercat i l'entorn. Clients i competidors. Segmentació i targeting: públic objectiu i màrqueting. Cicle relacional. Customer need, communication, convenience, cost to customer. Societat digital: impacte en el coaching.
 • Codi ètic i competències en el coaching executiu (I). Introducció.
 • Codi ètic i competències en el coaching executiu (II). Visió aplicada.
 • Competències de la ICF. Codi ètic i deontològic de la ICF i AECOP. Associacions Professionals
 • Presentació i defensa pública dels Treballs Finals de Postgrau .

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Coaching, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El professorat del Postgrau en Coaching està format per coaches certificats internacionalment i en actiu amb llarga experiència com a consultors i formadors.

Direcció acadèmica

Manel Jordi López Mercadé

Associate Professor UPF

 • Francesc Beltri Escarchado
  Socio de Mediterráneo Consultoras.
  MBA por la Universitat Politécnica de Catalunya.
 • Claudio Drapkin
  Director general de SOLO Consultores.
  Máster en Desarrollo Organizacional y Consultoría de Procesos con Itamar Rogovsky (GR Institute Israel). MBA por ESADE y licenciado en Ciencias Empresariales. Programa Agentes de Transformación y Humanización (MOLINI, Estocolmo).
 • Fernando Giráldez
  Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra.
  Director de la Unidad de Biología del Desarrollo del Programa de Genética y Neurociencias, CEXS-*PRBB.
  Doctor por la Universidad de Valladolid y formato en la Universidad de Cambridge.
 • James Haigh
  Coach Profesional Ejecutivo certificado por AECOP.
  Licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Plymouth (Reino Unido). Máster en Marketing Directo y Digital y posgrado en Coaching por el iDEC-UPF
 • Carmen López Ferrero
  Profesora titular del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Docencia en lengua y de análisis del discurso.
  Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona.
 • M. Jordi López Mercadé
  Consultor, formador y coach en organizaciones y alta dirección. PCC (Profesional Certified Coach) por la ICF-USA y Coach Ejecutivo Certificado Senior por AECOP. ADE por Esade.
  Dirección de empresas de la INSEAD. Máster Dirección F. de la empresa por la UB. Practitioner PNL.
  Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Ramon Llull.
 • Jesús Martínez Bustos
  Consultor, formador y coach en organizaciones. Coach Ejecutivo Certificado Senior por AECOP y Presidente de AECOP - Cataluña.
  Programa especializado en Coaching Ejecutivo de ESADE. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.
 • Lola Márquez Borrull
  Psicóloga Clínica, de la Salud y educativa. Coach Profesional Ejecutivo certificado por AECOP
  Máster en Coaching Personal por el Instituto de Coaching y Desarrollo de Barcelona. Máster en Terapia Brey Estratégica por I. Gestalt (Barcelona).
 • Francisco José Muñoz López
  Profesor en asignaturas de grado de Biología, Medicina e Ingeniería Biomédica de la Universitat Pompeu Fabra.
  Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.
 • Vicens Olivé Pibernat
  Socio fundador del Instituto Gestalt. Coach certificado ICF.
  Posgrado en Terapia cognitivo social y en Pedagogía Terapéutica por la Universitat de Barcelona. Fundador, didacta y profesor coaching PNL para coaches certificados Asociación Española PNL (AEPNL).
 • Gustavo Piera Trius
  Empresario y fundador del grupo CMR.
  Advisor. Executive Coach. Coach Ejecutivo Certificado Senior por AECOP y Presidente emérito de AECOP. Ingeniero y diplomado en Alta Dirección de Empresas por IESE.
 • Ángel Porqueras Roca
  Asesor y ponente en técnicas de comunicación grupal y psicoterapeuta especialista en análisis transaccional y terapia cognitiva. Coach Profesional Ejecutivo certificado por AECOP
  Licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona.
 • Joan Quintana Forns
  Psicólogo experto en comportamiento y cambio en las organizaciones. Especialista acreditado en Coaching Relacional. Director Instituto Relacional.
  Psicólogo Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña (COPC). Profesional y Directivo en empresa multinacional.
 • Gabriel Robles Ortega
  Coach Profesional Ejecutivo certificado por AECOP.
  Titulado en Profesorado de Lengua Catalana por el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña. Profesor de comunicación y técnicas de expresión corporal. Gestión por competencias y desarrollo de habilidades directivas.
 • Pilar Romero Benedí
  Coach profesional. ACC (Associate Certified Coach) por la International Coach Federation.
  Licenciada en Filología Angloamericana por la Universitat de Barcelona.
 • Antonio Vega Vidal
  Socio director a Humaniza.
  Máster en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría a las Organizaciones por la Universitat de Barcelona. Diplomado en Dirección de Empresas por Esade. Co-Activo Coaching Augere y de The Coaches Training Institute (EE. UU.).
 • Ester Oliveras Sobrevias
  Delegada en sostenibilidad de la UPF. Directora Posgrado en Gestión de la Responsabilidad Social y Corporativa (RSC) a BSM_UPF
  Executive MBA (EMBA). Profesora Agregada del Departamento de Economía y Empresa.

 

Metodologia

La metodologia del Postgrau en Coaching es recolza en diverses eines que són fruit de la recerca i innovació aplicada. Cal destacar l'elevada presència de treball cooperatiu i col·laboratiu entre alumnes i professorat.

Les pràctiques són una part important del programa i en elles es treballa internament amb altres companys i amb persones externes per dur a terme un procés de formació de coaching real.

Finalment, cada participant completa el seu propi pla de desenvolupament individual i transferència dels aprenentatges. Tot aquest procés té continuïtat en el temps mitjançant la creació d'una xarxa de professionals de coaching que dona suport i desenvolupament futur.

01.

Sessions a l'aula

Les sessions de classe s'enfocaran a l'exposició teòrica dels mòduls a través d'una metodologia pràctica i vivencial, on es discutiran casos pràctics (Mètode Harvard) i es realitzaran simulacions.

02.

Pràctiques de coaching

Adquiriràs experiència transversal i professional en coaching a través de 3 sessions, com a mínim, per a 5 coachees, en les quals podràs aplicar i desenvolupar les core competencies del coach, ampliar el nivell d'observació i identificar possibilitats d'intervenció.

03.

Tutor expert

Les sessions pràctiques de coaching seran supervisades grupalment i individualment per un tutor expert que et permetrà revisar i retroalimentar l'enfocament personal del procés de coaching. A més, es realitzarà l'anàlisi d'enregistraments en vídeo de sessions de coaching realitzades pels alumnes-coach.

04.

Treball Final de Postgrau

 

Es requerirà la realització d'un resum escrit per a cada procés de coaching (aquest resum s'utilitzarà com a part del procés d'avaluació de l'alumne) i el seu compendi es defensarà com a Treball Final de Postgrau.

Avaluació

Per superar el Postgrau en Coaching cal:

 • Assistir al 80% de les classes de teoria i pràctica.
 • Lliurar i presentar tots els treballs assignats.
 • Realitzar la corresponent monografia o treball aplicat a cada part amb les característiques predeterminades (dimensió, qualificació i presentació).
 • Realitzar i aprovar tots els exàmens escrits i/o orals assignats.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

Amb el Postgrau en Coaching et convertiràs en un coach professional executiu i personal, exercint funcions integrals de coaching tant en entorns professionals i d'empresa (Executive Coach) com en l'àmbit personal (Life Coach). També en la dimensió sistèmica i d'equips (Team Coach).

Perfil dels estudiants

El programa reuneix alumnes procedents de diferents àmbits acadèmics i àrees professionals com ara comunicació, educació o pedagogia i ciències empresarials,  i socials, entre d’altres. Aquesta combinació contribueix a crear un esperit pluridisciplinar, col·laboratiu i enriquidor per a tothom. La majoria són professionals en actiu amb més de 10 anys d'experiència laboral i que desitgen fer un salt en la seva carrera o complementar-la per desenvolupar competències directives o de consultoria.

A més, compartiràs aula amb participants de diferents procedències nacionals i internacionals, cosa que et permetrà créixer no només a nivell acadèmic, sinó també cultural i personal. 

 

41

Mitjana d'edat

14

Mitjana d'experiència professional

23%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

 

El Postgrau en Coaching et prepararà per desenvolupar un acompanyament reflexiu i creatiu amb clients per tal de maximitzar el seu potencial personal i professional. Com a coach, aconseguiràs multiplicar capacitats i que el client innovi en processos i models de gestió amb resultats. També podràs interactuar en equips interdisciplinaris. Tot això d'acord amb el codi deontològic i competències de la ICF i l'AECOP. El programa inclou l'opció de realitzar pràctiques extracurriculars.


 • Coach professional executiu i personal.
 • Consultor coach per a empreses i professionals en actiu: lideratge i team building.
 • Entrepreneur (emprenedor d'activitat o negoci i emprenedor social).
 • Speaker o motivador.
 • Coach intern/formador per a multinacionals o empreses i per a tot tipus d'organitzacions.
 • Head-hunting i outplacement.
 • Instructor de desenvolupament o capacitació (formador).

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al Postgrau en Coaching cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat. 

Igualment podran accedir al procés de selecció altres futurs participants sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals i del lloc de treball que ocupin. 

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió de, com a mínim, un nivell B2 d'espanyol (Marc europeu comú de referència per a les llengües). També hauran de superar amb fluidesa, en els casos que sigui necessària, l'entrevista personal amb la Direcció Acadèmica.

Per superar el procés d'admissió serà necessària la realització d'una entrevista amb la direcció acadèmica del programa.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2286.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Coaching
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 4500
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3