Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Postgrau en Coaching

SOL·LICITA ADMISSIÓ
Postgrado en Coaching

Postgrau en Coaching

SOL·LICITA ADMISSIÓ
UPF-BSMPostgrausPostgrau en Coaching

El Postgrau en Coaching et proporciona els coneixements i recursos fonamentals i avançats del coaching professional des de les perspectives empresarial, executiva i personal. Mitjançant exercicis pràctics, aprendràs tècniques actitudinals i de motivació, com afrontar i superar un repte i com potenciar les teves habilitats personals en qualsevol terreny o situació sigui en l’àmbit professional a l’empresa o  a l’organització, o en l’ òrbita personal.

Coaching empresarialCoaching personalDesenvolupament directiu
Pròxima edició
Inici classes18 octubre, 2024
Fi classes07 juny, 2025 (Per confirmar)
Fi programa07 juny, 2025 (Per confirmar)
ModalitatPresencial
IdiomaCastellà
Crèdits ECTS30
HorariDimecres i divendres de 18:00 a 21:00h i cinc dissabtes de 9:00 a 15:00h
Preu6000 €

El Postgrau en Coaching et prepararà per exercir aquesta professió amb un doble enfocament: coaching per al creixement personal i per al desenvolupament dins de qualsevol empresa. El seu objectiu és proporcionar una sòlida base conceptual i pràctica avançada com a coach que et permeti incorporar una estructura eficaç per dur a terme processos de coaching professional.

A més dels coneixements teòrics necessaris, obtindràs experiència real com a coach, havent desenvolupat processos de coaching real sobre persones amb casos i inquietuds reals. A l'inici del curs es faciliten persones interessades a rebre un acompanyament de coaching, de manera que cada estudiant acompanya, com a coach, a diferents coachees externs. Adquiriràs les principals eines de coaching mitjançant la realització de pràctiques i l'accés a feedback de qualitat per part d'experts en la matèria. També podràs aprofundir en dimensions clau de la persona i en el desenvolupament de les habilitats comunicatives, analítiques i emocionals.

Al llarg del programa es generarà una comunitat d'aprenentatge entre els participants, sostinguda en el temps, per tal de convertir-se en experts en coaching i creixement personal.

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a la certificació

El programa incorpora la validació de l'Associació Espanyola de Coaching Executiu i Organitzatiu (AECOP). Una vegada superat amb èxit el Programa, si és del teu interès, es pot sol·licitar la certificació de la citada Associació i via porfolio la de qualsevol altra associació en coaching. En tots els casos es reconeixen 168 hores de formació en aula.

02

Els nostres alumnes el recomanen

Té un alt grau de satisfacció entre els alumnes: el 98% el recomana.

03

Aconsegueix una titulació universitària reglada

Representa una de les poques formacions actuals en coaching que condueix a una titulació universitària reglada, avalada pel prestigi i la qualitat docent de la Universitat Pompeu Fabra.

04

Coneix dues disciplines del coaching

Tractaràs aspectes del coaching empresarial i també adquiriràs les bases per a convertir-te en un coach orientat al creixement personal.

05

Rep continguts actualitzats

Els seus continguts acadèmics es presenten de manera pràctica i s'adapten contínuament a les noves tendències i demandes d'aquesta disciplina en expansió.

mcep

A qui està dirigit

 

El Postgrau en Coaching s'adreça a llicenciats i diplomats universitaris de qualsevol branca acadèmica i laboral que vulguin especialitzar-se en aquest camp. Els perfils més afins al programa són: personal directiu i/o comandaments intermedis el focus dels quals sigui la gestió d'equips i que vulguin incorporar les habilitats del coaching per impulsar positivament el desenvolupament dels seus col·laboradors i del negoci;personal comercial o tècnic en empresa;  nous emprenedors de negoci o socials; professionals de l'educació i l'ensenyament i també de l’àmbit sanitari o esportiu; persones que vulguin convertir el coaching en la seva professió o ampliar l'oferta de serveis (consultors, terapeutes, etc.).

Pla d'estudis

El postgrau combina 2 blocs, Coaching fonamental i Coaching avançat, amb un programa de pràctiques i supervisió per dur a terme un procés de formació en coaching real.

Coaching Fonamental

Mètode i pautes del coaching
 • Mètode científic (CCSS), enfocament i objectiu: definició i protocols. Naturalesa del coaching. L'univers del coaching. Introducció i referències professionals d'interès. Escenaris i beneficis identificats. Avantatges.
 • Acotació i enfocament. Origen i evolució. Relació i diferència amb d'altres disciplines. Etimologia. Modalitats de coaching, perspectiva de les escoles de coaching i tipus d'aplicació.
 • Coaching personal i coaching a l'empresa.  
 • Anàlisi Transaccional (AT). Gestió del comportament humà: lideratge modern (personal i professional). Intervenció per al desenvolupament de la persona, l'organització i el negoci. Situacions de crisi i recerca de sentit i enfocament.
 • Checking de compentencies del Coach (1)
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades I.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades II.

 

 • Fonts de recolzament i rescursos operacionals.
 • Comunicació, llenguatge i coaching: llenguatge, comunicació i models. Metacomunicació i competències conversacionals.
 • Models mentals. Pensament sistèmic. Mapes mentals. Dinàmica aplicada.
 • L'ontologia del llenguatge i el coaching: el coaching ontològic.
 • La Maièutica y el coaching. Habilitats emocionals: intel·ligència intra i interpersonal.
 • El coaching i la Programació Neurolingüística (PNL): teoria i aplicació del procés.
 • Checking competències del Coach (2)
 • Habilitats crítiques del coach. Disseny introductori de la conversa de coaching.
 • Habilitats crítiques del coach. Claus de l'èxit: actituds bàsiques i reptes del coach.
 • Comprovació de competències del coach, inventari, intervisió: aplicació a la disciplina.
 • Disseny introductori de la conversa de coaching: l'essència del procés i fases de la conversa en el coaching (maqueta i dinàmica). Perspectives del coaching: present i futur.
 • Ètica del coaching i els seus actors (I). El canvi personal: definició i desenvolupament.
 • Ètica del coaching i els seus actors (II): enfocament a valors i compromisos. La ICF i l'AECOP. Introducció a les competències de les associacions professionals de coaching.
 • Recursos i habilitats aplicades al procés: gestió del temps, gestió del canvi i contradicció. Resiliència i coaching. Perspectiva empresarial.
 • Recursos aplicats al procés: resolució de conflictes i millora de l'autoestima. Tractament de l'estrès i la frustració. Estratègies per a la conciliació.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades III.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades IV.
 • Procés de síntesi de l'aprenentatge i validació: memòria i treball aplicat (enfocament tesina  programa avançat). Pla d'acció individual.

Coaching avançat

Principis rectors i competencials. Procés, essència i variables
 • El procés de coaching i la seva aplicació: què, per a què, com.
 • Esquemes de procés: essència i variables (I). Emplaçament i positura. Descripció de l'objectiu. Alternatives i recursos.
 • La conversa de coaching: metodologia, objectiu i fases. Reptes i enfocament d'èxit: la clau. Aplicació dels principals recursos del coaching personal.
 • La maqueta del coaching i la seva dinàmica. Aplicació sistematitzada: principis, activitats, competències, procés de conversa, recursos i resultats. Acció i resultats. Avantatges i limitacions a la pràctica real.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades V.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades VI.
 • Actituds i rol del coach i del coachee. L'acord i el contracte de coaching.
 • Esquemes de procés i variables del coaching executiu i personal.
 • Esquemes de procés: essència i variables (II). Reaprenentatge i retroalimentació. Pla d'actuació. Seguiment i resultats: progressió i moviments regressius.
 • Eines i utillatges del coaching personal. Experiències d'èxit del professional del coaching.
 • Recursos addicionals vinculats i útils en els processos de coaching. La psicologia com a complement en el procés de coaching.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades V.
 • Procés introcoaching-pràctiques supervisades VI.
 • Empresa i organització. Coaching a l'empresa. Coaching d'equips i sistemes.
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (I). Coaching intern vs. mentoring. Mentoring: procés, beneficis i fases.
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (II). Tipus d'organització. Sistema, grup i equip. Enfocament del coaching d'equips. Perspectiva sistèmica, evolució permanent. Predicció, transparència, confiança, regles, protocols i promeses, alineació i resultat.
 • Coaching en l'àmbit empresarial. Context . El món de l'empresa. Tipus, procés i aliança corporativa. Transparència com a valor: T-Coachs. Lloc de treball i competències (visió pràctica).
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (III). Aplicació a l’empresa y el negoci.
 • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (IV). Aplicació en el treball social: reptes i resultats.
 • Desenvolupaments específics: aplicacions temàtiques i sectorials.
 • Coaching en l'àmbit de l'educació . Coaching per a docents. Com millorar. Diferències i avantatges d'altres formes d'atenció: objectiu i benefici. Coaching a l'alumne. Sistema "per competències" i coaching. Model d'acció tutorial i d'acompanyament.
 • Sector sanitari (I). Avantatges i dificultats. Fonaments i aplicació.
 • Sector sanitari (II). Avantatges i dificultats. Aplicacions pràctiques (casos reals i hàbits de salut).
 • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (I). Bases de la direcció. Codi de conducta i Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Ètica empresarial i beneficis. Fixació de metes. Motivació positiva, intel·ligència emocional i coaching.
 • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (II). Potencial i competències. Coaching relacional, eficiència i valor total. Millora i regeneració relacions.
 • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (III). Gestió del talent a l'organització. Vincle amb el procés de coaching. La dimensió relacional.
 • Coaching en l'àmbit empresarial: context. El món de l'empresa (II): visió pràctica i aplicació del coaching.
 • Coaching per a emprenedors. Aplicació de l'eina del coaching en els processos d'autoocupació i creació de negoci, anàlisi de perfil, obstacles i bloqueig. Definició de l'estratègia professional. Palanques i suports. Factors econòmics i pla de negoci: quadre de comandament, pressupost, objectiu i indicadors.
 • Els enneatipus (enneagrama) i el coaching. La perspectiva somàtica. El coaching i la psicologia com a complement.
  Neurocoaching: Neurociéncia  aplicacions al coaching.
 • Competències professionals i el coach: aplicacions a l'entorn laboral.
 • Treballs col·laboratius i el procés de coaching: aplicacions a la maqueta personal.
 • Ètica, associacions professionals i comercialització del coaching.
 • Màrqueting i comercialització del coaching: el mercat i l'entorn. Clients i competidors. Segmentació i targeting: públic objectiu i màrqueting. Cicle relacional. Customer need, communication, convenience, cost to customer. Societat digital: impacte en el coaching.
 • Codi ètic i competències en el coaching executiu (I). Introducció.
 • Codi ètic i competències en el coaching executiu (II). Visió aplicada.
 • Competències de la ICF. Codi ètic i deontològic de la ICF i AECOP. Associacions Professionals
 • Presentació i defensa pública dels Treballs Finals de Postgrau .

Nota sobre el pla d'estudis

La informació continguda en aquestes pàgines té una finalitat merament informativa i pot estar subjecta a canvis en l’adaptació de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà disponible per als estudiants a l'espai virtual abans de l'inici.

Activitats complementàries

El Postgrau en Coaching també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs l'e-títol de Diploma de Postgrau en Coaching, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El professorat del Postgrau en Coaching està format per coaches certificats internacionalment i en actiu amb llarga experiència com a consultors i formadors.

Direcció acadèmica

Profesorado colaborador

 • Francesc Beltri Gebrat
  Soci de Mediterráneo Consultoras.
  MBA per la Universitat Politécnica de Catalunya.
 • Claudio Drapkin
  Director general de SOLO Consultores.
  Màster en Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos amb Itamar Rogovsky (GR Institute Israel). MBA per ESADE i llicenciat en Ciències Empresarials. Programa Agents de Transformació i Humanització (MOLINI, Estocolm).
 • James Haigh
  Coach Professional Executiu certificat per AECOP.
  Llicenciat en Comerç Internacional per la Universitat de Plymouth (Regne Unit). Màster en Màrqueting Directe i Digital i postgrau en Coaching pel iDEC-UPF
 • Carmen López Ferrero
  Professora titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.
 • M. Jordi López Mercadé
  Consultor, formador i coach en organitzacions i alta direcció. PCC (Professional Certified Coach) per la ICF-USA i Coach Executiu Certificat Sènior per AECOP.
  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Ramon Llull.
 • Jesús Martínez Bustos
  Consultor, formador i coach en organitzacions. Coach Executiu Certificat Sènior per AECOP i President de AECOP - Catalunya.
  Programa especialitzat en Coaching Executiu de ESADE. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid.
 • Lola Márquez Borrull
  Psicòloga Clínica, de la Salut i educativa. Coach Professional Executiu certificat per AECOP.
  Màster en Coaching Personal per l'Institut de Coaching i Desenvolupament de Barcelona.
 • Mercè Martín
  Lecturer UPG-BSM.
  Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Màster en Desenvolupament Organitzacional pel GR Institute for Organizational Development a la Universitat de Tel-Aviv.
 • Vicens Olivé Pibernat
  Soci fundador del Instituto Gestalt. Coach certificat ICF.
  Postgrau en Teràpia cognitiva social i en Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona. Fundador, didacta i professor coaching PNL per a coaches certificats per l'Associació Espanyola PNL (AEPNL).
 • Joana Ortega Alemany
  Llicenciada en Psicologia per la Universitat Abad Oliba. CEU.
  Programes formatius específics i de postgrau: Coaching Executiu i personal BSM.
  Programa lideratge i gestió en IESE. Estudis sobre comunicació a The George Washington University.
 • Gustavo Piera Trius
  Empresari i fundador del grup CMR.
  Advisor. Executive Coach. Coach Executiu Certificat Senior per AECOP i President emèrit d'AECOP. Enginyer i diplomat en Alta Direcció d'Empreses per IESE.
 • Nia Plamenova
  Lecturer UPF-BSM.
  Doctora en Psicologia dels Recursos Humans (RRHH) i Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i de les RRHH per la Universitat de València. Invsetigadora a la Unitat de Coaching de l'Escola de Negocis IESE.
 • Ángel Porqueras Roca
  Assessor i ponent en tècniques de comunicació grupal i psicoterapeuta especialista en anàlisi transaccional i teràpia cognitiva. Coach Professional Executiu certificat per AECOP.
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
 • Joan Quintana Forns
  Psicòleg expert en comportament i canvi en les organitzacions. Especialista acreditat en Coaching Relacional. Director de l'Institut Relacional.
  Psicòleg del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). Professional i Directiu en empresa multinacional.
 • Gabriel Robles Ortega
  Coach Professional Executiu certificat per AECOP.
  Titulat en Professorat de Llengua Catalana pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Professor de comunicació i tècniques d'expressió corporal. Gestió per competències i desenvolupament d'habilitats directives.
 • Pilar Romero Benedí
  Coach profesional. ACC (Associate Certified Coach) per la International Coach Federation.
  Llicenciada en Filologia Angloamericana per la Universitat de Barcelona.
 • Coral Sánchez
  Executive coach. Professional Certified Coach (PCC) per la International Coach Federation.
  Llicenciada en Business Management per la University of the Arts de Londres. Diverses formacions d'especialitat en coaching, mentoring i habilitats de lideratge.
 • Antonio Vega Vidal
  Soci director a Humaniza.
  Màster en Direcciónde Recursos Humans i Consultoria a les Organitzacions per la Universitat de Barcelona. 

Metodologia

La metodologia del Postgrau en Coaching es recolza en diverses eines que són fruit de la recerca i innovació aplicada. Cal destacar l'elevada presència de treball cooperatiu i col·laboratiu entre alumnes i professorat (i també amb el professor-mentor), que es desenvolupa en el transcurs de la impartició a l’aula.

Les pràctiques són una part important del programa i en elles es treballa internament amb altres companys i amb persones externes per dur a terme un procés de formació de coaching real.

Finalment, cada participant completa el seu propi pla de desenvolupament individual i de transferència dels aprenentatges. Tot aquest procés té continuïtat en el temps mitjançant la incorporació a les xarxes professionals en coaching, que dona suport i desenvolupament futur.

01

Sessions a l'aula

Les sessions de classes s'enfocaran en l'exposició teòrica dels mòduls a través d'una metodologia pràctica i vivencial, on es realitzen simulacions, pràctiques individuals i en grups, i dinàmiques vivencials d'autoanàlisis i aplicades.

02

Pràctiques de coaching

Adquiriràs experiència transversal i professional en coaching mitjançant diferents sessions reals, que poden arribar a ser fins a 35 en funció de l'interès i desenvolupament de l'estudiant, aplicades a entre 5 i 6 coachees externs. En aquestes podràs aplicar i desenvolupar les competències core del coach, ampliar el nivell d'observació i identificar possibilitats d'intervenció.

03

Tutor expert

Les sessions pràctiques de coaching seran supervisades grupalmente i individualment per un professor - tutor expert que et permetran revisar i retroalimentar l’enfoc personal del procés de coaching. A més, es realitzarà puntualment feedback d'enregistraments en àudio sobre sessions de coaching desenvolupades pels estudiants - coach.

04

Treball Final de Postgrau

 

Es requerirà la realització d'un resum escrit per a cada procés de coaching (aquest resum s'utilitzarà com a part del procés d'avaluació de l'alumne) i el seu compendi es defensarà com a Treball Final de Postgrau.

Avaluació

Per superar el Postgrau en Coaching cal:

 • Assistir al 80% de les classes de teoria i pràctica.
 • Lliurar i presentar tots els treballs assignats.
 • Realitzar la corresponent monografia o treball aplicat a cada part amb les característiques predeterminades (dimensió, qualificació i presentació).
 • Realitzar i aprovar tots els exàmens escrits i/o orals assignats.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de Final de Màster (TFM) o Postgrau (TFP) per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu treball final (TFM o TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

Amb el Postgrau en Coaching et convertiràs en un coach professional executiu i personal, exercint funcions integrals de coaching tant en entorns professionals i d'empresa (Executive Coach) com en l'àmbit personal (Life Coach). També en la dimensió sistèmica i d'equips (Team Coach).

Perfil dels estudiants

El programa reuneix alumnes procedents de diferents àmbits acadèmics i àrees professionals com ara comunicació, educació o pedagogia i ciències empresarials,  i socials, entre d’altres. Aquesta combinació contribueix a crear un esperit pluridisciplinar, col·laboratiu i enriquidor per a tothom. La majoria són professionals en actiu amb més de 10 anys d'experiència laboral i que desitgen fer un salt en la seva carrera o complementar-la per desenvolupar competències directives o de consultoria.

A més, compartiràs aula amb participants de diferents procedències nacionals i internacionals, cosa que et permetrà créixer no només a nivell acadèmic, sinó també cultural i personal. 

 

41

Mitjana d'edat

14

Mitjana d'experiència professional

23%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

 

El Postgrau en Coaching et prepararà per desenvolupar un acompanyament reflexiu i creatiu amb clients per tal de maximitzar el seu potencial personal i professional. Com a coach, aconseguiràs multiplicar capacitats i que el client innovi en processos i models de gestió amb resultats. També podràs interactuar en equips interdisciplinaris. Tot això d'acord amb el codi deontològic i competències pròpies del Programa, alineades a les descripcions de les principals associacions professionals de coaching. El programa inclou l'opció de realitzar pràctiques extracurriculars.

 • Coach professional executiu i personal.
 • Consultor coach per a empreses i professionals en actiu: lideratge i team building.
 • Entrepreneur (emprenedor d'activitat o negoci i emprenedor social).
 • Speaker o motivador.
 • Coach intern/formador per a multinacionals o empreses i per a tot tipus d'organitzacions.
 • Head-hunting i outplacement.
 • Instructor de desenvolupament o capacitació (formador).

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Descomptes per a exalumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Saber-ne més

Descomptes per a personal UPF

Si ets membre o familiar d'un empleat del grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Saber-ne més

Descomptes Universitats Partner UPF de Llatinoamèrica

Si ets exalumne de les nostres universitats partner gaudiràs d'un 10% de descompte sobre el preu de matrícula de la programació de Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS.

*Descompte no acumulable amb altres beques, reduccions o descomptes.

 

Saber-ne més

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a finançar els teus estudis.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

CaixaBank
BBVA
Caixa d'Enginyers
AGAUR
Futur alumneTroba tota la informació que necessites per a preparar el teu futur