Postgrau en Innovació i Design Thinking

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El postgrau es divideix en dos mòduls: un presencial i un altre semipresencial (o blended):

Mòdul 1: Innovació i anàlisi estratègica (presencial)

Aquest mòdul s'imparteix de manera 100% presencial i conforma la base del postgrau. En ell s'abordaran temes com: què és innovar, per què és important, cultura de la innovació en l'empresa, tipus d'innovació, ecosistemes innovadors (el cas de BCN), gestió de la innovació en les empreses, transformació digital, models de negoci innovadors/disruptivos.

Assignatures:

  • Gestió de la innovació: Aprendràs sobre la gestió de la innovació com a part de la gestió d'una empresa. Aprofundirem en per què l'èxit de la innovació està lligat, en gran manera, a com es relaciona amb la resta de l'empresa. Coneixeràs com contribueix el fet de ser una empresa ambidextra i com la gestió de la innovació es tradueix a gestionar el risc i l'agilitat per a crear nou valor per als clients.
  • Factors clau i d'alt impacte del mercat en els processos d'innovació: Analitzarem els factors del mercat que condicionen de manera directa els processos d'innovació, des de la demanda fins a la pròpia legislació. Coneixeràs exemples concrets de cada àrea i processos d'anàlisis en cadascun d'ells.
  • Transfomación digital: Identificaràs quins són els canvis produits per la digitalització en la societat i quin impacte te a les empreses.
  • Ecosistemes innovadors: aprendràs quins són les característiques d'un ecosistema emprenedor d´èxit. Analitzarem en concret els factors d'èxit del cas de BCN.
  • Optimització d'operacions i conversions web amb noves eines tecnològiques (blockchain, machine learning, realitat augmentada): Aprendràs a emprar tecnologies que t'ajudaran a augmentar la velocitat dels processos de la teva empresa reduint treballs recorrents i sense valor afegit i minimitzant el risc d'errors. Veuràs eines que milloren la conversió a vendes de visitants de la web de la teva empresa.

Mòdul 2: Eines per a la innovació (presencial 50% i online 50%)

Aquest mòdul serà més instrumental i s'aprofundirà en cada metodologia i eina d'innovació. Aquest mòdul s'imparteix en modalitat blended, per la qual cosa intercalen sessions presencials i online.

Assignatures:

  • Desing Thinking i altres eines com a paradigma d'innovació: Facilitarem la visió i les tècniques d'aquesta metodologia d'innovació amb l'objectiu d'aprendre a dissenyar nous productes, serveis i, fins i tot, nous negocis que s'adaptin a les també noves necessitats dels consumidors.
  • Service desing i experiència d'usuari: A través de l'anàlisi i mapatge de l'experiència de client, idearem i prototiparem noves solucions (ja siguin físiques o digitals) que enriqueixin la seva experiència, sempre tenint en compte la visió de negoci.
  • Mètodes Lean startup: Coneixeràs aquesta metodologia centrada en l'usuari i basada en l'experimentació per llançar al mercat la teva idea innovadora de negoci. Aprendràs a veure si realment és una oportunitat de negoci i a validar-la a través de diferents eines i experiments com: prototips, entrevistes, desenvolupament de clients, Business Model Canvas, potencial del mercat, productes mínims viables (MVP).
  • Metodologia Agile: Aprendrem els valors i principis que regeixen a les anomenades metodologies àgils com el SCRUM o el QRM per al desenvolupament de projectes i l'organització de processos.

Veure calendari (nota: això document pot sofrir canvis).

.