• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Postgrau en Compliance

SOL·LICITA ADMISSIÓ
Postgrado en Compliance

Postgrau en Compliance

SOL·LICITA ADMISSIÓ
UPF-BSMCursosPostgrau en Compliance

El Postgrau en Compliance, un programa d'enfocament internacional, et prepara per treballar amb la normativa a què està subjecta una organització. Aprèn a gestionar el corporate compliance, tant a escala nacional com internacional. 

ComplianceManagement
Pròxima edició
Inici classes: octubre 2024
IdiomaCastellà
ModalitatPresencial
HorariTardes
Durada4 mesos
Crèdits ECTS15
Preu4000 €

El Postgrau en Compliance proporciona una visió completa de les àrees que componen la disciplina de compliment normatiu i legal (compliance) de les organitzacions. El seu objectiu és facilitar-te els coneixements necessaris per desenvolupar una anàlisi dels riscos de compliment de les empreses. D’aquesta manera, es defineix l’abast del compliance i les eines necessàries per a la seva gestió. 

Desenvolupa coneixements sobre el dret indicatiu i el dret imperatiu en l’àmbit nacional i internacional. Aprèn a dissenyar estratègies de compliment normatiu. Obtén una visió general de les normatives de responsabilitat i ètica empresarial imposades per organitzacions com l’ONU i l’OCDE. A més, analitza exemples específics aplicats a la gestió d’empreses, com ara la Llei sobre suborns britànica i les directrius corporatives dels Estats Units. 

A través de casos pràctics descobreix com s’exerceix de compliance officer en situacions de detecció de pràctiques empresarials corruptes durant una auditoria interna. En plantejar la resolució d’aquests casos, adquiriràs els coneixements de compliance necessaris per dissenyar polítiques de compliment i sistemes de gestió del compliment (compliance management systems —CMS). 

El postgrau s'imparteix en col·laboració amb KPMG.

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a un programa dissenyat per professors i experts

Les assignatures han estat dissenyades tant per professors de Dret de la UPF i de la Universitat Carlos III de Madrid com per experts en responsabilitat jurídica i compliance de la KPMG

02

Continguts actualitzats en cada edició

Els continguts estan adaptats a la realitat del compliance officer i del compliment normatiu en empreses. Coneix les darreres actualitzacions de la Llei orgànica del Codi penal i descobreix els sistemes més actuals de gestió de delictes en empreses. 

A qui està dirigit

El Postgrau en Compliance s’adreça a professionals que vulguin adquirir coneixements específics en matèria de responsabilitat i compliment normatiu en una empresa.  

Pla d'estudis

El Postgrau en Compliance s'estructura en 10 assignatures impartides per docents i especialistes en corporate compliance, que proporcionen a l'estudiant els coneixements a nivell expert que componen la disciplina de compliment legal (Compliance) a les organitzacions i empreses.

En paral·lel, i al llarg de el programa, es realitzaran casos pràctics a través de la metodologia de la immersió simulada.

Continguts acadèmics

Aspectes de Business Ethics, de compliance i de responsabilitat aplicats al món de gestió de les empreses i projectats a aspectes que habitualment produeixen normes d'aplicació interna. Relació de l'ètica en els negocis amb el compliment de les normes i l'establiment d'estàndards voluntaris per damunt dels llindars legals de compliment jurídic obligat.

Importància de les bones pràctiques de compliance com a fonts d'obligacions. La seva naturalesa interpretativa i fins i tot vinculant. Fonts de Soft Law.

 • Sistema tradicional de fonts del Dret i de les obligacions.
 • Fonts de Soft Law i eficàcia pràctica.
 • Taxonomia de normes tècniques (ISO, ISA i ISAE).

Els models de gestió empresarial moderns enquadren les comeses de compliment (compliance) dins de models integrats amb la Governança i Gestió del Risc (models GRC). En aquest apartat es tractaran les interaccions entre aquestes tres esferes.

 • Concepte de Governança, Gestió del Risc i Compliment (GRC).
 • Models de gestió integrada GRC: aplicacions i solucions.
 • Ubicacions de la funció de compliment en l'organigrama empresarial.
 • Interaccions entre compliment, control intern i auditoria interna.

A causa de la proliferació de normes de responsabilitat que afecten les empreses (de caràcter obligat o autoimposades), es fa necessari disposar de sistemes de corporate compliance que permetin una gestió eficaç del seu compliment. A aquests efectes, s'estan elaborant estàndards tant internacionals com nacionals que determinen l'actualitat més recent en aquesta matèria.

 • Concepte de CMS i àrees de compliment.
 • Estàndards genèrics i específics.
 • Estructures orgàniques de compliment.
 • Perfil i funcions del Compliance Officer.
 • Política de compliment i CMS.
 • Estàndard ISO en CMS.
 • Estàndard ISO en ABMS.

Tant els estàndards internacionals com els nacionals en temes de compliment jurídic fan ús d'una sèrie de principis i components que es desenvolupen en l'entorn del control intern de gestió empresarial. En aquest apartat es tracten aquests marcs de referència genèrics i els principis que s'han desenvolupat a través d'ells.

 • El COSO Framework: COSO I, COSO II i COSO III.
 • El Capability Model d'OCEG.
 • Directrius de l'OCDE.
 • Perfil i funcions del Compliance Officer.
 • L'Australian Standards AS 3806-2006.
 • La norma tècnica d'auditoria IDW AssS 980.

A causa de matèria tècnica o de sector d'activitat, s'han desenvolupat marcs de compliment especialment adaptats a ells. Entre aquests, hi ha els de prevenció i defensa de la corrupció, que s'han convertit en models de gestió ètica i font d'inspiració per a un gran nombre de normes sobre la matèria que cal que el compliance officer conegui.

 • Les línies directrius de les "Corporate Guidelines" de la US Sentencing Commission nord-americana.
 • Les normes OCDE contra la corrupció.
 • La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) nord-americana.
 • La Bribery Act britànica.
 • El model de compliment del Codi penal espanyol.
 • Tax Governance, Tax Morality i Tax Transparency.
 • Model de prevenció del blanqueig de capitals.
 • Entorns compliance de compliment en matèria de competència.
 • Entorns de defensa de consumidors en el sector bancari.
 • Models de compliance en matèria de drets humans.
 • Models de gestió de prevenció d'estafes.
 • Models de gestió de la privacitat.

L'aplicació pràctica de models de compliment i de corporate compliance necessita seguir tècniques desenvolupades tant arran dels marcs de referència genèrics com dels específics sobre compliment.

 • Risk assessment: priorització de conductes de risc.
 • Polítiques, procediments, controls i investigacions.
 • Mapa de risc de compliment i de prevenció penal.
 • Mesures organitzatives.

L'aplicació pràctica de models de compliment en compliance exigeix implantar mecanismes de detecció i per desenvolupar, posteriorment, processos d'investigació que conjugaran el respecte de la legalitat amb les tècniques forenses més avançades.

 • Canals de denúncia i protocols d'investigació.
 • Garanties de privadesa, defensa i no represàlia.
 • Garanties de procediment en la investigació interna.
 • Tècniques d'investigació forense.
 • Obtenció i tractament d'evidències digitals.

El comportament tant dels individus com dels col·lectius de persona s'ha de tenir en consideració tant en el disseny com en l'aplicació de models de compliment en una empresa. En aquest apartat s'abordaran qüestions essencials de psicologia social que afecten l'àmbit del compliment i que el compliance officer ha de tenir en compte.

 • Risk assessment: priorització de conductes de risc.
 • Polítiques, procediments, controls i investigacions.
 • Mapa de risc de compliment i de prevenció penal.

El comportament de responsabilitat tant dels individus com dels col·lectius de persona s'ha de tenir en consideració tant en el disseny com en l'aplicació de models de compliment de corporate compliance. En aquest apartat s'abordaran qüestions essencials de psicologia social que afecten l'àmbit del compliment.

 • Tècniques de framing i influència en la propensió al compliment.
 • Tècniques de comunicació en circumstàncies adverses.
 • Comunicació en mitjans.

Casos pràctics

Mitjançant aquest cas pràctic en una empresa es gestionarà una iniciativa comercial inadequada des del punt de vista del compliment jurídic, a través de diferents moments:

 • Moment 1: el compliance officer participa en un comitè de llançament de productes en què es planteja una iniciativa molt beneficiosa des del punt de vista de negoci, però que vulnera el Dret de la Competència.
 • Moment 2: el compliance officer participa en un Consell d'Administració en què s'avalua la iniciativa anterior.

Per mitjà d'aquest cas pràctic en una empresa es gestionarà un supòsit d'incompliment deliberat per part d'una àrea de negoci i els sistemes de denúncies:

 • Moment 1: un empleat reporta un supòsit greu de corrupció al departament de compliance. El CO l'estudia. Afecta el responsable de la unitat de negoci més rellevant de l'organització.
 • Moment 2: després d'un període d'investigació, en què s'involucra el Departament de Compres, es confirma el cas de corrupció. El CO prepara l'informe per al Consell d'Administració.
 • Moment 3: el CO reporta el cas de corrupció davant el Consell d'Administració.

Mitjançant aquest cas pràctic es gestionarà una situació en què el responsable de compliment d'una àrea concreta no es mostra alineat amb els objectius de compliment declarats per l'organització i deriva en casos de delictes:

 • Moment 1: en una reunió del Compliance Committee, el responsable de l'àrea fiscal reporta l'execució d'una reestructuració fiscal d'alt risc. La política de compliment i els valors de l'organització es declaren expressament conservadors. El CO manifesta la seva opinió.
 • Moment 2: el CO presenta l'informe mensual de compliment al Consell d'Administració. Explica la seva visió pel que fa a la iniciativa fiscal.

Nota sobre el pla d'estudis

La informació continguda en aquestes pàgines té una finalitat merament informativa i pot estar subjecta a canvis en l’adaptació de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà disponible per als estudiants a l'espai virtual abans de l'inici.

Activitats complementàries

El Postgrau en Compliance també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs un eTítulo© de Diploma d'expert en Compliance, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. L'eTítulo© s'expedirà en català, castellà i anglès.

Un eTítulo© és un títol digital autèntic, emès en format pdf i signat electrònicament, amb la mateixa validesa legal que si fos en format paper.

Professorat

L’equip docent del Postgrau en Compliance està format per especialistes amb una trajectòria professional i una expertise fortament vinculades a la disciplina del compliance i a la pràctica jurídica.  

Aprèn de professors de la UPF i de la Universitat Carlos III, a més d’experts en responsabilitat jurídica i compliance de la KPMG

Direcció acadèmica

Professorat

Professorat col.laborador

Mònica Caellas Camprubí
Advocada penalista. Despatx CAELLAS
•Almudena Curero Saiz
Associada de Legal Compliance en KPMG
•Olga de la Creu Herrero
Sòcia i advocada en Farriols & De la Cruz Advocats
Professora associada en la Universitat Pompeu Fabra
•Fernando Esteso Tórtora
Sènior manager CC-Forensic en KPMG
•Itziar Galindo Jiménez 
Sòcia de Tax CTS en KPMG
•Raul García Pavesio
Sènior manager CC-Forensic en KPMG
•Dra. Beatriz Goena Vives
Professora associada de Dret Penal en la Universitat de Barcelona
Consultora a MOLINS. 
•Dr. Víctor Gómez Martín
Catedràtic de Dret Penal en la Universitat de Barcelona.
•Jerusalem Hernández Velasco
Sòcia de CC- Sustainability en KPMG
•Dr. Adán Nieto Martín
Catedràtic de Dret Penal en la Universitat Castella-la Manxa.
•Dra. Ana Carolina Oliveira
Personal Docent Investigador en la Universitat Pompeu Fabra
•Ramón Pueyo Viñuales
Soci de CC- Sustainability en KPMG
•Dr. Ramon Ragués i Vallès
Catedràtic de Dret Penal en la Universitat Pompeu Fabra.
•Patricia Reverter Guillot
Sòcia de CC- Sustainability en KPMG
•Mª Jesús Rico Martínez
Sòcia del departament de Govern, Risc i Compliment en KPMG
•Victòria Siguán Cervera
Advocada en matèria de competència
Principal Case Officer. Competition and Markets Authority.

Metodologia

El Postgrau en Compliance combina teoria i pràctica amb una metodologia molt participativa dels alumnes. L'objectiu docent és aprofundir tant en els marcs conceptuals i metodològics per entendre i analitzar el món del compliment normatiu, com en les aplicacions pràctiques més avançades en gestió de compliance que s'utilitzen en l'actualitat i en el tractament jurisprudencial dels esforços de compliment.

01

Dimensió global del compliance

El programa aborda el compliance des de la hard law i, sobretot, des de la gestió de diferents instruments de la soft law.

02

Sessions pràctiques

Al llarg del curs es desenvolupen sessions pràctiques de compliance en què es presentaran casos i supòsits pràctics de gestió i denúncies que es resoldran a través d'exercicis de simulació per part de l'alumne.

03

Professorat expert

Els professors del postgrau són tots especialistes i professionals amb una àmplia trajectòria relacionada amb el compliance. Els estudiants podran nodrir-se de la seva experiència, coneixement jurídic i visió.

Avaluació

La metodologia d'avaluació del postgrau per formar-se com a compliance officer requereix la presentació d'un treball final per part de l'alumne, que s'ha de fer en grup d'un mínim de 3 persones, i que consisteix en la redacció dels documents que descriuen una Política de Compliance.

Els alumnes de gestió de compliance que ho desitgin podran presentar també el Sistema que la desenvolupa. El treball consisteix a proporcionar una hipòtesi de treball (tipus d'organització a la qual es referiran els documents) així com un o dos documents, segons vulguin redactar la Política o també la descripció de sistema de compliance (poden escollir). Serà un treball pràctic que en paral·lel els permetrà elaborar aquests documents per a les seves pròpies empreses.

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

El Postgrau en Compliance s’adreça a professionals, nacionals i internacionals, amb una àmplia experiència en l’àrea del dret, que volen adquirir coneixements en matèria de compliment normatiu en una empresa. 

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb professionals en actiu que tenen com a objectiu completar i actualitzar coneixements, com ara advocats d’empresa, economistes, auditors interns i externs, consultors i altres professionals d’administració. 

35

Mitjana d'edat

81%

Formació en Dret

15%

Formació en ADE i Economia

4%

Formació en Comptabilitat i Auditoria

Sortides professionals

El Postgrau en Compliance t’ensenya a desenvolupar eficientment les funcions i les responsabilitats pròpies del compliance officer a nivell expert. 

 • Compliance Officer (CO)
 • Chief Compliance Officer (CCO)
 • Chief Ethics & Compliance Officer (CECO)
 • Assessor o consultor en matèria de compliance
 • Gestió de compliance en despatxos d'advocats.
 • Gestió de compliance en empresas

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes de formació en compliance sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa sobre compliment normatiu en una empresa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Descomptes per a exalumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Saber-ne més

Descomptes per a personal UPF

Si ets membre o familiar d'un empleat del grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Saber-ne més

Descomptes Universitats Partner UPF

Comprova si la universitat on vas realitzar els teus estudis de pregrau és una Universitat Partner de la UPF i obtingues un 10% de descompte.

*Descompte no acumulable amb altres beques, reduccions o descomptes.

Saber-ne més

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a finançar els teus estudis.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

CaixaBank
BBVA
Caixa d'Enginyers
AGAUR
Futur alumneTroba tota la informació que necessites per a preparar el teu futur