Postgrau en Compliance

El Postgrau en Compliance et prepara per fer front al creixent nombre de normatives i reglaments a què està subjecta una organització, per gestionar el corporate compliance tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, i per assumir el càrrec de compliance officer d'una empresa.

 • Compliance
 • Corporate Compliance
Pròxima edició
Inici classes
15 Octubre, 2021
Fi programa
29 Gener, 2022 (Per confirmar)
Horari
Divendres de 16:30 a 20:30 i dissabte de 9:00 a 13:00
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial&Live
Crèdits ECTS
15
Preu
3550 €

El Postgrau en Compliance proporciona una metodologia basada en una visió completa de les diferents àrees que componen la disciplina de compliment normatiu i legal (Compliance) a les organitzacions i empreses. Facilita els coneixements de compliance necessaris per desenvolupar una anàlisi dels riscos de compliment en empreses, de manera que pugui definir-se l'abast del compliance i les eines necessàries per a la seva gestió en un determinat marc jurídic.

Al llarg del curs a la nostra escola desenvoluparàs coneixements sobre el dret indicatiu i el dret imperatiu en l'àmbit nacional i internacional del compliance i aprendràs com dissenyar estratègies de compliment normatiu. A més d'obtenir una visió general de les normatives de responsabilitat i ètica empresarial imposades per organitzacions com l'ONU i l'OCDE, també analitzaràs exemples específics aplicats a la gestió d'empreses, com la llei sobre suborns britànica i les directrius corporatives dels Estats Units. Per mitjà de casos pràctics descobriràs com actuar com  a compliance officer en situacions de detecció de pràctiques empresarials corruptes durant una auditoria interna i en plantejaràs la resolució, de manera que adquireixis els coneixements de compliance necessaris per al disseny de Polítiques de compliment i de Sistemes de Gestió de l'Acompliment (Compliance Management Systems -CMS-) que els dotin d'efectivitat.

Impartit conjuntament amb la Universitat Carlos III de Madrid i en col·laboració amb KPMG, el Postgrau en Compliance s'orienta a professionals que desitgin obtenir un coneixement específic sobre els procediments de compliment normatiu i gestió de compliance, i també a professionals i directius de corporate compliance que vulguin obtenir el coneixement tècnic que consolidi la seva feina en un marc jurídic. Igualment, està obert a persones que treballin en l'àmbit de l'economia, el dret, la defensa, l'administració i l'auditoria.

Programa ofert juntament amb:

Universidad Carlos III Madrid

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a un programa dissenyat per professors i experts

Els continguts del programa de la nostra escola estan adaptats a la realitat de la professió del compliance officer i del compliment normatiu en una empresa o en despatxos d'advocats: les assignatures del postgrau que ha de superar l'alumne han estat dissenyades tant per professors de dret de la UPF i de la Universitat Carlos III de Madrid, com per experts professionals en responsabilitat jurídica i compliance de KPMG, firma especialitzada en auditoria i assessorament financer, fiscal i de negoci.

02

Continguts actualitzats en cada edició

T'especialitzaràs en els últims ordenaments jurídics i en l'ètica empresarial que actualment han de complir les empreses: estaràs al dia de les últimes actualitzacions de la Llei orgànica del Codi Penal i jurídic, aprendràs a aplicar models de responsabilitat, denúncies i gestió empresarial (GRC) i coneixeràs els últims sistemes de gestió del compliment i gestió de delictes en empreses (Compliance Management Systems, CMS), entre d'altres.

03

Aconsegueix una doble titulació

En acabar el postgrau sobre la responsabilitat del corporate compliance l'alumne rebrà una doble titulació per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i per la Universitat Carlos III de Madrid.

A qui està dirigit

El Postgrau en Compliance s'adreça a tots aquells professionals que desitgin adquirir coneixements específics en matèria jurídica i de responsabilitat, gestió i compliment normatiu en una empresa (Compliance) i, especialment, als que ja estan exercint com a Compliance Officers (COs), Chief Compliance Officers (CCOs) o Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs) i vulguin dotar-se dels coneixements tècnics que fonamenten la seva comesa a càrrec de l'ètica empresarial. També es dirigeix a advocats d'empresa, economistes, auditors interns i externs, consultors i altres professionals d'administració que vulguin adquirir una visió sòlida i estructurada sobre compliance.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau en Compliance s'estructura en 9 assignatures impartides per docents i especialistes en corporate compliance, que proporcionen a l'estudiant els coneixements a nivell expert que componen la disciplina de compliment legal (Compliance) a les organitzacions i empreses.

En paral·lel, i al llarg de el programa, es realitzaran casos pràctics a través de la metodologia de la immersió simulada.

Continguts acadèmics

Aspectes essencials d'Ètica Corporativa (Business Ethics)

Aspectes de Business Ethics, de compliance i de responsabilitat aplicats al món de gestió de les empreses i projectats a aspectes que habitualment produeixen normes d'aplicació interna. Relació de l'ètica en els negocis amb el compliment de les normes i l'establiment d'estàndards voluntaris per damunt dels llindars legals de compliment jurídic obligat.

Les fonts d'obligacions de compliment: Hard Law i Soft Law

Importància de les bones pràctiques de compliance com a fonts d'obligacions. La seva naturalesa interpretativa i fins i tot vinculant. Fonts de Soft Law.

 • Sistema tradicional de fonts del Dret i de les obligacions.
 • Fonts de Soft Law i eficàcia pràctica.
 • Taxonomia de normes tècniques (ISO, ISA i ISAE).
Models de gestió empresarial GRC

Els models de gestió empresarial moderns enquadren les comeses de compliment (compliance) dins de models integrats amb la Governança i Gestió del Risc (models GRC). En aquest apartat es tractaran les interaccions entre aquestes tres esferes.

 • Concepte de Governança, Gestió del Risc i Compliment (GRC).
 • Models de gestió integrada GRC: aplicacions i solucions.
 • Ubicacions de la funció de compliment en l'organigrama empresarial.
 • Interaccions entre compliment, control intern i auditoria interna.
Sistemes de Gestió de Compliment (CMS)

A causa de la proliferació de normes de responsabilitat que afecten les empreses (de caràcter obligat o autoimposades), es fa necessari disposar de sistemes de corporate compliance que permetin una gestió eficaç del seu compliment. A aquests efectes, s'estan elaborant estàndards tant internacionals com nacionals que determinen l'actualitat més recent en aquesta matèria.

 • Concepte de CMS i àrees de compliment.
 • Estàndards genèrics i específics.
 • Estructures orgàniques de compliment.
 • Perfil i funcions del Compliance Officer.
 • Política de compliment i CMS.
 • Estàndard ISO en CMS.
 • Estàndard ISO en ABMS.
Marcs de referència genèrics

Tant els estàndards internacionals com els nacionals en temes de compliment jurídic fan ús d'una sèrie de principis i components que es desenvolupen en l'entorn del control intern de gestió empresarial. En aquest apartat es tracten aquests marcs de referència genèrics i els principis que s'han desenvolupat a través d'ells.

 • El COSO Framework: COSO I, COSO II i COSO III.
 • El Capability Model d'OCEG.
 • Directrius de l'OCDE.
 • Perfil i funcions del Compliance Officer.
 • L'Australian Standards AS 3806-2006.
 • La norma tècnica d'auditoria IDW AssS 980.
Marcs de referència específics

A causa de matèria tècnica o de sector d'activitat, s'han desenvolupat marcs de compliment especialment adaptats a ells. Entre aquests, hi ha els de prevenció i defensa de la corrupció, que s'han convertit en models de gestió ètica i font d'inspiració per a un gran nombre de normes sobre la matèria que cal que el compliance officer conegui.

 • Les línies directrius de les "Corporate Guidelines" de la US Sentencing Commission nord-americana.
 • Les normes OCDE contra la corrupció.
 • La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) nord-americana.
 • La Bribery Act britànica.
 • El model de compliment del Codi penal espanyol.
 • Tax Governance, Tax Morality i Tax Transparency.
 • Model de prevenció del blanqueig de capitals.
 • Entorns compliance de compliment en matèria de competència.
 • Entorns de defensa de consumidors en el sector bancari.
 • Models de gestió compliance mediambiental.
 • Models de gestió de la privacitat.
Desenvolupament pràctic de models de compliment a Espanya

L'aplicació pràctica de models de compliment i de corporate compliance necessita seguir tècniques desenvolupades tant arran dels marcs de referència genèrics com dels específics sobre compliment.

 • Risk assessment: priorització de conductes de risc.
 • Polítiques, procediments, controls i investigacions.
 • Mapa de risc de compliment i de prevenció penal.
 • Mesures organitzatives.
Processos de denúncia i investigació interna

L'aplicació pràctica de models de compliment en compliance exigeix implantar mecanismes de detecció i per desenvolupar, posteriorment, processos d'investigació que conjugaran el respecte de la legalitat amb les tècniques forenses més avançades.

 • Canals de denúncia i protocols d'investigació.
 • Garanties de privadesa, defensa i no represàlia.
 • Garanties de procediment en la investigació interna.
 • Tècniques d'investigació forense.
 • Obtenció i tractament d'evidències digitals.
Classificació de conductes de grup i individuals

El comportament tant dels individus com dels col·lectius de persona s'ha de tenir en consideració tant en el disseny com en l'aplicació de models de compliment en una empresa. En aquest apartat s'abordaran qüestions essencials de psicologia social que afecten l'àmbit del compliment i que el compliance officer ha de tenir en compte.

 • Risk assessment: priorització de conductes de risc.
 • Polítiques, procediments, controls i investigacions.
 • Mapa de risc de compliment i de prevenció penal.
Competències de comunicació

El comportament de responsabilitat tant dels individus com dels col·lectius de persona s'ha de tenir en consideració tant en el disseny com en l'aplicació de models de compliment de corporate compliance. En aquest apartat s'abordaran qüestions essencials de psicologia social que afecten l'àmbit del compliment.

 • Tècniques de framing i influència en la propensió al compliment.
 • Tècniques de comunicació en circumstàncies adverses.
 • Comunicació en mitjans.

Casos pràctics

Correcció d'iniciatives de negoci inadequades

Mitjançant aquest cas pràctic en una empresa es gestionarà una iniciativa comercial inadequada des del punt de vista del compliment jurídic, a través de diferents moments:

 • Moment 1: el compliance officer participa en un comitè de llançament de productes en què es planteja una iniciativa molt beneficiosa des del punt de vista de negoci, però que vulnera el Dret de la Competència.
 • Moment 2: el compliance officer participa en un Consell d'Administració en què s'avalua la iniciativa anterior.
Detecció i gestió de comportaments corruptes

Per mitjà d'aquest cas pràctic en una empresa es gestionarà un supòsit d'incompliment deliberat per part d'una àrea de negoci i els sistemes de denúncies:

 • Moment 1: un empleat reporta un supòsit greu de corrupció al departament de compliance. El CO l'estudia. Afecta el responsable de la unitat de negoci més rellevant de l'organització.
 • Moment 2: després d'un període d'investigació, en què s'involucra el Departament de Compres, es confirma el cas de corrupció. El CO prepara l'informe per al Consell d'Administració.
 • Moment 3: el CO reporta el cas de corrupció davant el Consell d'Administració.
Gestió de conductes de compliment no alineades amb els objectius

Mitjançant aquest cas pràctic es gestionarà una situació en què el responsable de compliment d'una àrea concreta no es mostra alineat amb els objectius de compliment declarats per l'organització i deriva en casos de delictes:

 • Moment 1: en una reunió del Compliance Committee, el responsable de l'àrea fiscal reporta l'execució d'una reestructuració fiscal d'alt risc. La política de compliment i els valors de l'organització es declaren expressament conservadors. El CO manifesta la seva opinió.
 • Moment 2: el CO presenta l'informe mensual de compliment al Consell d'Administració. Explica la seva visió pel que fa a la iniciativa fiscal.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs la doble titulació de Curs de Postgrau en Compliance, expedida per la Universitat Pompeu Fabra i per la Universitat Carlos III de Madrid.

Professorat

L'equip de docents del Postgrau en Compliance està format per especialistes i professionals, la trajectòria professional i expertesa dels quals estan fortament vinculades a la disciplina del compliance i a la pràctica jurídica.

Direcció acadèmica

Alain Casanovas Ysla

Professor de Contractació Internacional del Màster d'Advocacia Internacional de l'Institut Superior d'Economia i Dret (ISDE).

Raquel Montaner Fernández

Professora agregada interina de la Universitat Pompeu Fabra

Jacobo Dopico Gómez-Aller

Catedràtic de Dret Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

Professorat

Jacobo Dopico Gómez-Aller

Catedràtic de Dret Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

Raquel Montaner Fernández

Professora agregada interina de la Universitat Pompeu Fabra

José Luis Pérez Triviño

Director de la publicació Fair Play, Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte.

Ramon Ragués Vallès

Full Professor UPF

Mònica Caellas Camprubí
Advocada penalista. Despatx CAELLAS
•Almudena Curero Saiz
Associada de Legal Compliance en Advocats
•Olga de la Creu Herrero
Sòcia i advocada en Farriols & De la Cruz Advocats
Professora associada en la Universitat Pompeu Fabra
•Fernando Esteso Tórtora
Sènior manager CC-Forensic
•Itziar Galindo Jiménez 
Sòcia de Tax CTS
•Raul García Pavesio
Sènior manager CC-Forensic
•Dra. Beatriz Goena Vives
Professora associada de Dret Penal en la Universitat de Barcelona
Consultora a MOLINS. 
•Dr. Víctor Gómez Martín
Catedràtic de Dret Penal en la Universitat de Barcelona.
•Jerusalem Hernández Velasco
Sòcia de CC- Sustainability
•Dr. Adán Nieto Martín
Catedràtic de Dret Penal en la Universitat Castella-la Manxa.
•Dra. Ana Carolina Oliveira
Personal Docent Investigador en la Universitat Pompeu Fabra
•Ramón Pueyo Viñuales
Soci de CC- Sustainability
•Dr. Ramon Ragués i Vallès
Catedràtic de Dret Penal en la Universitat Pompeu Fabra.
•Patricia Reverter Guillot
Sòcia de CC- Sustainability
•Mª Jesús Rico Martínez
Sòcia de CC-IAS
•Victòria Siguán Cervera
Advocada en matèria de competència
Principal Case Officer. Competition and Markets Authority.
 

Metodologia

El Postgrau en Compliance combina teoria i pràctica amb una metodologia molt participativa dels alumnes. L'objectiu docent és aprofundir tant en els marcs conceptuals i metodològics per entendre i analitzar el món del compliment normatiu, com en les aplicacions pràctiques més avançades en gestió de compliance que s'utilitzen en l'actualitat i en el tractament jurisprudencial dels esforços de compliment.

01.

Dimensió global del compliance

El programa aborda el compliance des de la hard law i, sobretot, des de la gestió de diferents instruments de la soft law.

02.

Sessions pràctiques

Al llarg del curs es desenvolupen sessions pràctiques de compliance en què es presentaran casos i supòsits pràctics de gestió i denúncies que es resoldran a través d'exercicis de simulació per part de l'alumne.

03.

Professorat expert

Els professors del postgrau són tots especialistes i professionals amb una àmplia trajectòria relacionada amb el compliance. Els estudiants podran nodrir-se de la seva experiència, coneixement jurídic i visió.

Avaluació

La metodologia d'avaluació del postgrau per formar-se com a compliance officer requereix la presentació d'un treball final per part de l'alumne, que s'ha de fer en grup d'un mínim de 3 persones, i que consisteix en la redacció dels documents que descriuen una Política de Compliance.

Els alumnes de gestió de compliance que ho desitgin podran presentar també el Sistema que la desenvolupa. El treball consisteix a proporcionar una hipòtesi de treball (tipus d'organització a la qual es referiran els documents) així com un o dos documents, segons vulguin redactar la Política o també la descripció de sistema de compliance (poden escollir). Serà un treball pràctic que en paral·lel els permetrà elaborar aquests documents per a les seves pròpies empreses.

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

El Postgrau en Compliance s'adreça a tots aquells professionals que desitgin adquirir coneixements específics en matèria de compliment normatiu (Compliance) i per exercir com a Compliance Officers (COs), Chief Compliance Officers (CCOs), Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs) o en una altra especialització vinculada a despatxos d'advocats.

Perfil dels estudiants

En cada edició, el postgrau en compliance reuneix a professionals interessats en compliance que provinguin, principalment, d'aquesta àrea i que tenen com a objetiu adquirir tots els coneixements actuals relatius a un expert en aquesta matèria jurídica. A l'aula es reuneixen també altres perfils com advocats d'empresa, economistes, auditors interns i externs, consultors i altres professionals que vulguin adquirir una visió sòlida i estructurada sobre compliance.

35

Mitjana d'edat

81%

Formació en Dret

15%

Formació en ADE i Economia

4%

Formació en Comptabilitat i Auditoria

Sortides professionals

El Postgrau en Compliance proporciona als estudiants els coneixements necessaris per desenvolupar una especialització jurídica de forma eficient i les funcions i responsabilitats pròpies dels càrrecs laborals relacionats amb l'àmbit de gestió del compliance a nivell expert.


 • Compliance Officers (COs)
 • Chief Compliance Officers (CCOs)
 • Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs)
 • Assessor o consultor en matèria de compliance. 
 • Gestió de compliance en despatxos d'advocats.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció del postgrau en gestió de compliance altres candidats sense el diploma universitari requerit en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals i del lloc de treball que ocupin.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar en administració la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3295.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes de formació en compliance sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa sobre compliment normatiu en una empresa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Compliance
Modalitat: Presencial&Live
Idioma: Castellà
Preu: 3550
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3