Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT

16 SET 2021
Sessió informativa
18:30h, Online
Inscriu-t'hi

El Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT és l'únic programa que integra els coneixements tecnològics, legals i empresarials necessaris per construir els nous models de negoci i que proporciona, a més, una visió completa de les diferents àrees que componen la tecnologia blockchain i el seu impacte en les organitzacions.

 • blockchain
 • fintechs
 • Token economics
Pròxima edició
Inici classes
04 Octubre, 2021
Fi programa
30 Gener, 2022
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
15
Preu
2650 €

Les tecnologies DLT estan generant noves formes d'integració i interrelació empresarial, on les fronteres de les organitzacions i del coneixement es desdibuixen creant ecosistemes complexos. En aquest context, les empreses necessiten professionals multidisciplinaris que puguin treballar en equip per resoldre problemes o aconseguir objectius comuns que no es poden aconseguir de forma individual o amb només una especialització.

Conscients d'aquesta necessitat, el Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT et formarà com a especialista en legalitat, en tecnologia o en empresa per tal que puguis crear, des dels 3 enfocaments, innovadors models de negoci basats en tecnologies descentralitzades, Smart Contracts i Apps descentralitzades.

El programa et proporciona les eines i coneixements necessaris per afrontar els reptes que la innovació tecnològica està introduint en la societat i en el teixit empresarial, tant a nivell teòric com en la seva implementació pràctica.

A més, el Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT, gràcies al seu professorat i a les empreses col·laboradores, t'ajuda a crear una xarxa de contactes en un dels sectors més punters de la innovació empresarial i a participar en els premis Izertis, en què competiran els millors projectes de blockchain presentats pels alumnes.

Per què triar aquest programa

01

Aconsegueix una visió integral: tecnològica, legal i empresarial

Podràs aprofundir i conèixer amb detall els pilars fonamentals per poder generar els nous models de negoci partint d'aquesta tecnologia, gràcies a una visió completa de les diferents àrees que la componen: tecnològica, legal i empresarial. Podràs crear, des dels tres enfocaments, models de negoci amb una innovadora lògica empresarial basats en tecnologies descentralitzades, Smart Contracts i Apps descentralitzades.

02

Amplia la teva xarxa de contactes

En una àrea tan nova com la blockchain, tindràs l'oportunitat de crear una xarxa de contactes amb membres de les empreses més punteres a Espanya, els membres de les quals participen com a professors d'aquest programa (Alastria, Izertis, etc.)

03

Aprèn d'un professorat excel·lent

L'equip docent està format per acadèmics d'alta reputació així com per experts, el dia a dia dels quals està relacionat directment amb la blockchain i altres tecnologies DLT.

A qui està dirigit

El programa s'adreça a professionals sènior i júnior que procedeixin de diferents sectors (Banca i fintech, consultors, advocats, enginyers, etc.) amb interès a conèixer els reptes i nous models de negoci que afecten les seves empreses.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT s'estructura en 3 blocs que abasten els tres pilars o àrees en què es basa el programa: Tecnologia, Empresa i Legal.

Blockchain, tecnologies DLT i criptografia

Origen de la Blockchain

Presentació de tots els elements tècnics i humans que han tingut una influència destacable en el naixement de la blockchain.

Introducció tècnica a la Tecnologia de Registres Descentralitzats (DLT)

Anàlisi dels conceptes tècnics bàsics que defineixen la blockchain. Avantatges, desavantatges i possibles beneficis de l'ús de la blockchain.

Introducció a Criptografia

Introducció a funcions hash, clau pública o privada, signatura digital i prova de coneixement zero.

Consens i Escalabilitat. Anàlisi del concepte d'algorisme de consens i de l'objectiu que persegueix.

Anàlisi dels algoritmes de consens més freqüents. Explicarem la dificultat de fer un sistema escalable i el per què això és un problema en les tecnologies blockchain.

Teoria de jocs

Nocions bàsiques d'un dels pilars sobre els quals funcionen els sistemes descentralitzats.

Altres DLT

Menció a projectes que enfoquen la descentralització amb altres sistemes.

Ecosistemes empresarials basats en DLT

Introducció empresarial a les Tecnologies de Registres Descentralitzats (DLT)

Examinem l'estructura i l'abast empresarial social i polític de les DLT i en particular de la blockchain, analitzant el nivell d'inversió ja realitzat en aquesta tecnologia, el context sociopolític i econòmic, els principals agents i l'evolució de la indústria des que es va iniciar amb el Bitcoin el 2008.

L'ecosistema com a nou model de negoci

Aquest tema examina les tendències de la blockchain i investiga les disrupcions del mercat causades per aquesta tecnologia i l'impacte que la blockchain té i tindrà en l'escenari internacional. L'alumne entendrà el nou model empresarial que es descobreix a partir de les tecnologies DLT, una nova estratègia d'ecosistemes empresarials que dilueixen les divisions entre les empreses, els sectors i les especialitzacions professionals.

El valor afegit de les DLT

A partir del tema 2 aprofundim en com la blockchain està canviant nombrosos sectors.  La blockchain està impulsant noves vies de pagament i criptomonedes, registres de títols de propietat i nous mecanismes de negociació, liquidació i compensació. Investigarem els principals reptes i oportunitats estratègics en aquestes àrees, i treballarem en grup per analitzar l'abast, la dimensió i la trajectòria d'aquesta tecnologia: aplicacions descentralitzades (DAPP), organitzacions autònomes descentralitzades (DAO), integració amb IoT, Big Data, eHealth, Banca/Fintech, crowfounding, propietat intel·lectual i negocis col·laboratius.

Estratègia Empresarial

Models de negocis transformadors socials. Descobrim com la blockchain està canviant fonamentalment les formes de fer negocis i l'impacte que té en les indústries, els hàbits de consum i en la societat. Un cop adquirits els coneixements tècnics i estratègics necessaris, en aquest bloc aprendrem a desenvolupar capacitats dinàmiques per a la innovació i el creixement que impulsen l'estratègia comercial de la blockchain.

Les ICO com a nous mecanismes de finançament

RecoRecorrem la història i funcionament detallat de les ICO, la seva categorització (estructures, descomptes, període de durada) i el disseny estratègic (roadmaps). Fem un repàs detallat dels must have d'una ICO (l'equip, el projecte i el token), els instruments de màrqueting i comunitat i les diferents plataformes d'ICO al mercat.

Blockchain Ecosystem Business plan o White Paper

Finalment, cada estudiant de manera individual i en grup, dissenyarà la seva pròpia idea per a un cas d'ús de blockchain i hi aplicarà els coneixements adquirits en el marc d'estratègia d'ecosistema DLT, analitzant-ne les fortaleses i debilitats, així com el potencial transformador que té del panorama empresarial. Aquest document tècnic, legal i de model de negoci es coneix habitualment com a White Paper.

Impacte jurídic i fiscal de les tecnologies DLT i els cryptoassets

Introducció al marc legal de les Tecnologies de Registres Descentralitzats (DLT)

Introducció de les implicacions jurídiques de la descentralització i la blockchain com a tecnologia disruptiva en l'àmbit jurídic. Casos d'ús de la blockchain. Governança i reptes regulators.

Identitat Digital

Signatura, identificació i certificats. Els sistemes de gestió de la blockchain porten associat un mecanisme de signatura electrònica de transaccions que reformula els criteris de gestió d'identitat. En un context en què el marc legal de la signatura electrònica i la identificació digital està regulat pel Reglament UE 910/2014 (EIDAS), val la pena explorar les possibles connexions entre ambdós models i el potencial que tenen des del punt de vista legal. També s'aborden altres iniciatives relacionades amb la gestió d'identitats.

Smart Contracts

Definició i naturalesa jurídica, categories d'Smart contracts, implicacions jurídiques de l'autoexecució, la funció dels Oracles, implicacions jurídiques, validesa tècnica vs. validesa jurídica, jurisdicció aplicable als Smart Contracts.

Les ICO des de la perspectiva legal

Analitzem les ICO com a nous mecanismes de finançament i les seves claus legals: security or not security, els drets de l'inversor i els drets del comparador. També explorem els aspectes jurídics de la "tokenització" d'actius, un concepte essencial en la viabilitat econòmica dels ecosistemes de blockchain.

Fiscalitat de les ICO

En el llançament d'una ICO cal tenir en compte els aspectes fiscals des de diferents perspectives: el tractament de les operacions amb criptomonedes en l'impost de la renda, l'impacte de la compravenda i la conversió en el guany patrimonial, la imposició indirecta (IVA) i la imposició legal sobre activitats econòmiques (IAE).

Treball Final de Postgrau

White Paper

Al llarg de el curs, l'estudiant adquirirà els coneixements necessaris per poder desenvolupar i implementar un model empresarial basat en la blockchain. El treball final consisteix en l'elaboració d'un White Paper, document imprescindible en tot projecte de blockchain, on es descriu el model de negoci, l'equip intern, el sistema d'incentius o token-economics així com els drets i les obligacions dels integrants de l'ecosistema.
El treball es realitzarà en petits grups, per incentivar el caràcter multidisciplinari del curs, i es presentarà al final del programa.
L'avaluació del Treball Final de Postgrau es basa en el document escrit i la presentació. Cada estudiant tindrà la seva nota individual.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Blockchain i altres Tecnologies DLT, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El professorat del Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT està format tant d'acadèmics d'alta reputació com de professionals amb talent emprenedor i innovador que participen en projectes i empreses pioneres en blockchain a Espanya, com són Alastria i Izertis.

Direcció acadèmica

Luz Parrondo Tort

Cap d'Àrea de Comptabilitat i Finances
Senior Lecturer BSM

Professorat

Luz Parrondo Tort

Cap d'Àrea de Comptabilitat i Finances
Senior Lecturer BSM

 • Juan Alonso Margareto

Especialista en sistemes de monitoratge i rendiment amb més de 10 anys d'experiència en organitzacions com IBM, HP o Telefónica.
Fundador i president de The Walking Bit, associació sense ànim de lucre dedicada a la difusió de coneixement tècnic, especialment centrat en tecnologies emergents com IA, Blockchain o Machine Learning, els pilars fonamentals de les quals són el programari lliure i el coneixement lliure.
Enfocat en el desenvolupament backend i l'estudi de les tecnologies de descentralització.

 • Juan Pablo Mejia

Treballa en el exchange de criptomonedas Bit2me i és el director de Government Blockchain Association (GBA) a Madrid.
Enginyer industrial, MBA per la London Business School

 • Toni de Weest Prat

Soci internacional d'Andersen Tax & Legal i soci director del departament fiscal a Barcelona.
Col·laborador del màster en International Business de ESCI-UPF.

Metodologia

A la UPF Barcelona School of Management apostem per un model online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar el participant en el centre del procés i que sigui protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en assignatures amb les quals adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals.

Tot això, tenint accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. D'aquesta manera, podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això.

01.

Materials docents interactius

Materials i formats diversos faran la teva experiència més motivadora: vídeos, casos d'estudi, mapes de continguts i recursos descarregables. Dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, posen al teu abast els últims coneixements, habilitats i eines per portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Et facilitarem diverses eines com el Fòrum de Discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar resposta a comentaris interessants.

03.

Sessions streaming amb experts

A través de sessions per videoconferència amb el professor expert o convidats especials, podràs consultar dubtes, discutir sobre els teus aprenentatges i connectar en temps real com si fóssiu tots al mateix lloc. Per assegurar la flexibilitat de la formació, enregistrem les sessions perquè puguis consultar-les si no t'hi has pogut connectar.

04.

Acompanyament personalitzat

Comptaràs amb el suport del tutor expert que t'orientarà al llarg de cada unitat didàctica; l'acompanyament del coordinador i el gestor de programes en l'entrega d'activitats, qualificacions, gestió de tràmits o accés a serveis, i la guia de l'assessor de carreres en la millora de la teva marca personal i en la recerca d'oportunitats professionals. 

Avaluació

L'avaluació serà el resultat de la mitjana ponderada de l'examen final, els treballs en grup, la participació a classe i el Treball Final de Postgrau.

Per a la superació del programa és obligatòria l'assistència al 80% de les classes.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT t'ajuda i et guia des del primer moment a entendre els nous models de negoci i la implicació de la tecnologia blockchain, formant-te com a professional multidisciplinari capaç de participar en projectes d'avantguarda.

Perfil dels estudiants

El postgrau reuneix estudiants que procedeixen, principalment, dels tres àmbits que conformen els continguts del postgrau. Per això es reuneixen a l'aula virtual tant professionals del Dret i les Finances, com participants amb un perfil i experiència professional vinculats a l'àmbit empresarial i tecnològic.

34

Mitjana d'edat

Sortides professionals

El postgrau prepara els estudiants per entendre els reptes i nous models de negoci que afecten les seves empreses i l'entorn, de manera que siguin capaços de gestionar projectes amb l'aplicació d'aquestes noves tecnologies DLT. El programa permet la realització de pràctiques extracurriculars.


Qualsevol lloc de treball que participi en un projecte d'implantació d'aquesta tecnologia en la seva empresa, negoci o organització. Per la complexitat i la novetat d'aquesta àrea, es preveu que els experts en blockchain participin en grups de treball multidisciplinaris.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals, i del lloc de treball que ocupin.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes, o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica. 

Es requereix un nivell d'anglès que permeti la comprensió oral i escrita, ja que es treballaran materials en anglès.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3338.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT
Modalitat: Distancia
Idioma: Castellà
Preu: 2650
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau Online en Blockchain i altres Tecnologies DLT