• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

'Volem demostrar que la mediació pot ser eficaç en casos de violència de gènere'

20 Enero - 2020

Gener(and)o. Una guía para implementar la mediación en casos de violencia de género

Autores: Sara Mendoza Martínez, Andrea Viejo Palacios i Anna Gimeno Mañosa

Programa: Màster en Mediació Professional

Premi UPF-BSM a millor projecte de gènere

El propòsit

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, prohibeix la mediació en casos de violència de gènere. Considerem que aquesta prohibició, a més de ser paternalista, no ofereix una solució eficient al problema social que suposa. Tal com alerta l'Organització Mundial de la Salut (OMS), "la violència contra les dones i nenes constitueix un problema de proporcions pandèmiques". Ens sembla que la solució al conflicte avui dia no s'aconsegueix a través del sistema judicial tradicional. Per això, considerem necessari recórrer a altres vies de resolució de conflictes com és el cas de la mediació i canviar la manera com actualment s'aborden aquests casos. Apostem per buscar maneres més pacificadores de solució, i defensem l'ús de la mediació i la cultura de la mediació, no sols pels seus possibles beneficis per a la víctima i l'agressor, sinó també per a la societat en el seu conjunt. Al seu torn, a través d'aquest procés volem dotar a les dones víctimes de violència de gènere d'una eina més per a poder sortir d'aquesta situació. Fem aquest treball per a donar veu a les eternes oblidades de la història, per les que no van poder alçar la veu, per les que ho fan i les que encara no ho han fet. Perquè, en un futur, treballs com aquest aconsegueixin una societat unida lluitant contra la violència de gènere i un ideal de societat igualitària a la qual aspirem.

El projecte

Hem dissenyat les pautes a seguir en un procés de mediació, adaptat a cada cas. Per a això, i englobant-ho dins de la cultura de la mediació, analitzem el context actual en el que a violència de gènere es refereix, la legislació vigent en la matèria, i recollim l'opinió d'especialistes que estan en contacte amb aquesta tipologia de casos. Amb la finalitat que aquest projecte pugui realment dur-se a terme, assenyalem tres aspectes a tenir en compte:

  • l'estructura orgànica, és a dir, de quina institució dependrà el procés a fi de garantir la seva durabilitat i funcionalitat.
  • la infraestructura i, per tant, l'espai físic en el qual es pot dur a terme. Com en tot projecte, també és important estudiar quins recursos econòmics es dedicaran i d'on provenen els mateixos. Alhora, tenim en compte la necessitat de crear una xarxa de derivació de casos que sigui recíproca entre persones mediadores, entitats i cossos de seguretat de l'estat.
  • les especificitats que s'han de dur a terme en la pràctica: la formació i supervisió de les persones mediadores, un procediment flexible segons la casuística, el tractament de les parts i la configuració d'un espai lliure de judici.

Valor i impacte

L'objectiu és aconseguir realment el desenvolupament de noves polítiques públiques en la nostra societat que ajudin a resoldre els conflictes de violència de gènere preservant al màxim el benestar de les víctimes. El seu impacte pretén ser global. No sols busca la creació de processos específics de mediació, sinó crear un canvi en el sistema de resolució de conflictes per a aquesta tipologia de casos. Per a evidenciar els beneficis de les propostes, proposem implementar-ho de forma escalada, començant a escala autonòmica o en tribunals que apostin per la mediació per a elevar-ho posteriorment a escala nacional i global.

El vostre procés personal

La violència de gènere forma part de la nostra societat, i en els últims anys és un conflicte que ha guanyat visibilitat, lamentablement perquè cada dia són més les dones assassinades. A través del màster que hem cursat ens hem adonat dels beneficis que la mediació pot aportar a aquesta tipologia de casos, i creiem fermament que estudiar la violència de gènere i buscar noves vies per a combatre-la és altament necessari, vies entre les quals es troba la mediació, per la seva capacitat reparadora i les seves múltiples tècniques.

Cal dir que, quan vam començar aquest projecte, sabíem que hi ha professionals en contra i a favor de la mediació en casos de violència de gènere, els qui la creuen impossible i els qui ressalten els seus beneficis. És per això que, mentre fèiem aquest treball i escoltàvem diversos arguments, hem pogut reforçar aquesta idea inicial que sí que es pot mediar, perquè les dones que han estat maltractades també han de tenir veu i ser les protagonistes del seu procés, que actualment se centra a castigar a l'agressor. Per descomptat creiem que la via punitiva és necessària, però també hem de deixar pas a noves eines que empoderin a la dona víctima i responsabilitzin a la seva víctima, esdevenint, al cap i a la fi, una altra manera d'instruir i educar en la problemàtica social de la violència de gènere. Així doncs, volem ser part d'aquest canvi necessari, integrar els valors de llibertat, igualtat i justícia en el procés, i tal com va dir Angela Davis, no estem acceptant les coses que no podem canviar, estem canviant les coses que no podem acceptar. aceptar.

Properes passes

Una de les nostres intencions principals és presentar aquest treball al Concurs de ADR 2019/2020 i donar-li així una major visibilitat. A més, ens agradaria que el projecte continués creixent i que obtingués el finançament necessari perquè ens permeti l'ampliació del seu estudi i, en un futur, la seva possible implementació. Considerem que aquest projecte és molt ampli i que solament podrà ser aplicat a través de polítiques públiques. Per això entenem que és necessari difondre el treball i els seus beneficis amb la finalitat que pugui arribar a les persones adequades que aconsegueixin veure i creguin en les possibilitats que entranya. No obstant això, malgrat viure en una realitat conflictiva on la mediació, més que mai, és necessària, sembla que encara hi ha una certa falta de confiança cap a aquest mètode de resolució de conflictes i, per tant, una important manca de finançament a projectes com el que hem desenvolupat. D'aquesta manera, aconseguint ampliar el nostre estudi no sols aconseguiríem el nostre principal objectiu, sinó també donar una major difusió a la mediació i mostrar camps on els beneficis de la seva aplicació serien substancials.

N'han dit

"Es un treball molt innovador i valent, les alumnes han pensat intervencions mediadores en un àmbit que encara és tabú a la nostra societat, tenint en compte la doble victimització que el nostre sistema judicial fa de les víctimes de violència de gènere. És un treball amb una revisió crítica de la normativa vigent i amb propostes tècniques per reflexionar i tenir molt en compte"
Javier Wilhelm. Director del Màster en Mediació Professional

Dades Pràctiques

Nom del projecte: Gener(and)o. Una guía para implementar la mediación en casos de violencia de género

Any: 2019

Mentor: Javier Wilhelm

Descarrega't el projecte

Contactes:

- Sara Mendoza Martínez: saramendozamartinez@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/saramenmar/

- Andrea Viejo Palacios: andreaviejo@telefonica.net

https://www.linkedin.com/in/andrea-viejo-palacios-904967168/

- Anna Gimeno Mañosa: Annagimeno18@gmail.com

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic