"La CE considera gas i nuclear energies verdes per acontentar França i Alemanya"

Nuclear

La Comissió Europea (CE) ha decidit incloure el gas i l'energia nuclear com a energies verdes dins la taxonomia per assenyalar als inversors les activitats que poden ser qualificades com a sostenibles o que contribueixen a reduir les emissions. Una decisió contrària al criteri dels experts com Marcos Eguiguren, director de la Càtedra en Finances Sostenibles de la UPF Barcelona School of Management i Triodos Bank.

Per què la CE considera l'energia nuclear i el gas com a energies verdes en la taxonomia?

La CE aprova donar l'etiqueta verda al gas i a la nuclear per equilibris polítics. Ho fa perquè la generació elèctrica de França es basa en energia nuclear en un gran percentatge, la pressió francesa ha estat molt gran perquè la nuclear sigui considerada verda. I el mateix podem dir d'Alemanya i el gas natural, amb les plantes de cicle combinat alimentades per gas, amb permís de Putin. Aquesta decisió és purament un equilibri polític i la CE es deu als Estats membres, i ha tingut aquesta deferència amb els dos grans. I tot això absolutament en contra del criteri del grup d'experts en finances sostenibles.

La CE atorga l'etiqueta verda al gas i la nuclear perquè la generació d'energia a Alemanya i França es sustenta en aquestes energies

I què diuen els experts en finances sostenibles?

El grup d'experts no incorporava l'energia nuclear ni el gas com a energies verdes, els deixaven fora de la taxonomia verda. M'agradaria matisar que si hom considera verda la lluita contra el canvi climàtic, és veritat que l'energia nuclear no produeix emissions de gasos d'efecte hivernacle i el gas sí, però substantivament inferiors a altres combustibles fòssils.

Gas i nuclear poden lluitar contra el canvi climàtic doncs?

Aquestes energies poden lluitar contra el canvi climàtic, tanmateix el que tenim és un problema de paraules. Però poden ser considerades energies verdes, com a energies que realment són netes i no provoquen cap mena de contaminació, llavors la resposta és no. El gas tot i que poc genera gasos i la nuclear genera despulles radioactives que necessiten una gestió molt estricta. Són bones contra el canvi climàtic, però podrien provocar altres problemes.

Aquesta decisió de la CE pot fer que aquestes energies rebin grans inversions, que de fet ja reben. Aquesta decisió deixa la taxonomia verda en paper mullat? Va en contra d'una transició verda real?

La taxonomia es crea per lluitar contra el canvi climàtic, per fer un llistat d'accions econòmiques, d'activitats que poden ser considerades positives en la lluita contra el canvi climàtic. I com es crea amb aquesta idea, doncs sí, l'energia nuclear encaixa. El problema són les paraules, potser hauríem de dir taxonomia contra el canvi climàtic. Si s'anomena verda, amb un significat més ampli de protecció del medi ambient, més enllà del canvi climàtic, llavors l'energia nuclear i el gas no hi podrien ser mai. Ara bé, aquesta etiqueta de gas o nuclear verd només es considerarà així per facilitar inversions si es fa amb unes tecnologies concretes i fins al 2045. Hi ha certes limitacions.

Hi ha un cert perill que moltes inversions que podrien anar a altres fonts d'energia, puguin dirigir-se al gas o la nuclear.

Invertir en aquestes energies és una aposta segura, davant d'altres com les renovables, per exemple.

Tot i les limitacions, hi ha un cert perill que moltes inversions que podrien anar a altres fonts d'energia, puguin dirigir-se al gas o la nuclear.

I quin és el teu parer sobre el paper de la CE?

La CE no hauria d'haver canviat la taxonomia ni incorporat nuclear ni gas, en tot cas els hagués reconegut com a opcions per a una transició durant un temps limitat. Tot amb condicions de finançament més dures o incòmodes per a aquestes energies. Aquesta decisió fa palès el gravíssim problema que té la Unió Europea, que és un club d'Estats, i aquest tipus de coses passen. En una UE federal aquestes coses no passarien, segurament.

ODS Marcos Eguiguren CAT