Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

La banca davant les Fintech i les Bigtech. Mapa competitiu

20 Septiembre - 2020


David Igual Molina
- Professor de Finances a la UPF Barcelona School of Management
- Director del Curs Executive Online en Fintech: la reinvenció de les finances
- Soci cofundador de Pensium

-

Les entitats bancàries que han sobreviscut a les nombroses crisis econòmiques i monetàries del passat observen ara com, a l'espai en el qual actuaven amb exclusivitat i domini, apareixen nous agents que estan captant gradualment quota de mercat del negoci financer.

mapa competitiu

Mai amb anterioritat el sector financer s'ha vist sotmès a un entorn de competència tan intens i exigent com en l'actualitat[1], amb enormes reptes tecnològics, canvis en els models de distribució, aparició de nous competidors, reducció de marges, adversitats econòmiques i, tot això, de manera simultània.

Les entitats bancàries que han sobreviscut a les nombroses crisis econòmiques i monetàries del passat observen en aquests moments com, en aquell espai on actuaven amb exclusivitat i domini, han aparegut nous agents que estan capturant progressivament quotes de mercat del negoci financer mitjançant noves fórmules basades en la tecnologia. Aquest conjunt de nous actors en les finances abraça un ampli grup d'empreses de diferents característiques. D'una banda, les fintech amb propostes innovadores i disruptives[2], algunes de les quals ja estan assolint una notable dimensió[3] i, d'altra banda, les poderoses bigtech (Google, Amazon, Apple, Facebook, Tencent, Samsung, etc.), que també estan penetrant en l'activitat financera amb determinats serveis i gran capacitat d'intimidació pel seu potencial[4].

Aquest context planteja un entorn competitiu on bancs, fintech i bigtech tenen arguments a favor i en contra per encarar el futur en un entorn molt complex i amb molts matisos. Aquests grans temes s'han volgut recollir a la infografia adjunta amb una visió integral i on apareixen els elements clau a tenir en compte, així com una anàlisi de la posició competitiva que cada grup ocupa en cadascun d'ells. Per exemple, es considera que el suport institucional o les economies d'escala afavoreixen la banca, mentre que la capacitat d'innovació o el tracte regulador beneficien les fintech. En canvi, en l'ús de les tecnologies exponencials i l'orientació a l'usuari s'atorga un avantatge a les bigtech.

L'aparició d'aquests "nous jugadors" és una novetat en la història del sector financer, que sempre ha estat dominat per la banca, mitjançant poderoses estructures, però en què ara ha emergit una fragmentació de l'oferta i tant les fintech com les bigtech son capaces d'oferir solucions en tots els àmbits de l'activitat financera. Cadascun d'aquests grups tenen al davant grans reptes que hauran d'enfrontar i dels quals en dependran els seus respectius futurs dependran i la seva capacitat de superació com és el cas de la transformació dels bancs en plataformes tecnològiques (adaptació de serveis centrals, millora d'experiència del client, etc.), de les fintech en millorar les seves capacitats d'estabilitat o de les bigtech en evitar la por que encara generen de provocar inestabilitat financera en cada país[5].

Després d'uns anys d'identificació d'aquesta competència i d'augment de les amenaces per part de les possibilitats de cada grup, ja son tangible a escalal de productes els avenços i les àrees en què es van concretant la presència de serveis financers de manera alternativa a la banca. En aquest sentit, destaquen els pagaments, que és un camp en el qual tots volen participar amb noves fórmules[6] (entitats de pagament, wallets, codis QR, eliminació de comissions, pagaments invisibles, etc.), transferències (immediates i amb costos que tendeixen a zero), gestió de comptes (nova normativa d'Open Banking europea PSD2 i en altres parts del món), gestió d'inversions (roboadvisors, trading, etc.) o crèdits personals i per a empreses (crowdlending, invoice trading, etc.), entre altres.

El recurs pedagògic de l'esport utilitzat en la infografia permet disposar d'una visió competitiva que trasllada al món del negoci financer una concepció molt utilitzada en estratègia empresarial com és la competició esportiva. Aquesta translació impulsa el desenvolupament d'habilitats després de la comprensió de situacions complexes (pròpies i alienes) per canviar i millorar constantment com a única opció per assolir els reptes buscats. Sembla evident que els bancs continuaran existint, però també que han de canviar; que les fintech mantindran opcions i que les bigtech, encara que son l'autèntica amenaça, també cometen errors, com hem vist en el cas d'una gran tecnològica en el seu intent de llançar una criptomònada pròpia d'abast mundial.

[1] Capgemini & EFMA. World Retail Banking Report. 2020

[2] KPMK. Pulse of Fintech H2. 2019

[3] CB Insights, State of Fintech Q1'20 Report. Investment & Sector Trends to Watch. 2020

[4] Delgado, M. Subgobernadora Banco de España. El sector bancario ante un nuevo contexto: calibrando el reto de la digitalización. Banco de España, 2019.

[5] Bank for International Settlements. "Bigtech in Sinance: Opportunities and Risks". 2019

[6] Minsat (INDRA). IX infirme. Tendencias en medios de pago. 2019.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic