• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

L'esport, situat de nou a la cruïlla

2 Noviembre - 2020

Carles Murillo Fort
Carles Murillo Fort
Director del Màster en Direcció i Gestió Esportiva de la UPF-BSM

-

La discussió de si l'esport és o no un sector essencial torna a estar a l'agenda política. És necessari aportar evidències amb respecte del significat que té l'esport, tenint en compte tots els seus múltiples vessants. La contribució del sector a la salut és el que li confereix el qualificatiu d'essencial

El cantautor mexicà Juan Salvador titula una de les seves cançons "Al doblar la esquina". La lletra de la cançó comença dient "Yo doblé la esquina... todo era tristeza, todo era amargura, nunca había sentido tanta desesperanza... al cruzar la calle nunca había sentido tan fuerte una espina, ya lo estoy sintiendo". Salvador morí a la seva ciutat natal, Oaxaca, a principis de 2017 de manera tan melancòlica com la lletra de la seva cançó.

La pandèmia suposa situacions crítiques a què convé respondre amb solucions raonables però també imaginatives. Convé fer-ho amb introspecció -el que en el management es coneix com a diagnosi dels mateixos recursos i capacitats-, però també amb les llums de posició i encreuament ben posades i amb la mirada endavant.

L'esport, sector essencial

La discussió de si l'esport és o no un sector essencial torna a estar a l'agenda política. En tot cas, cal aportar evidències respecte al significat que té l'esport, tenint en compte tots els seus múltiples vessants. És a dir, contemplant quina és la seva aportació a la societat en el seu conjunt i la dels seus diferents agents econòmics i socials.

La contribució del sector a la salut és el que li confereix el qualificatiu d'essencial. La pràctica de l'activitat física i l'esport contribueix significativament a la disminució del sedentarisme i a les conseqüències mòrbides de l'obesitat i el sobrepès, de les malalties cardiovasculars i afavoreix la millora de l'estat anímic i emocional de persones amb discapacitats de tota mena i malalties mentals [1] [2].

Que l'esport és un sector econòmicament dinàmic i amb un per relativament important, en donen fe els estudis sobre el seu pes en el conjunt de l'economia territorial. L'esport representa el 2,12% del PIB al conjunt dels països de la Unió Europea

Que l'esport és un sector econòmicament dinàmic i amb un per relativament important en donen fe els estudis sobre el seu pes en el conjunt de l'economia territorial [3]. L'esport representa el 2,12% del PIB en el conjunt dels països de la Unió Europea i l'1,44% en el cas espanyol [4]. Tant des del punt de vista de l'oferta (entitats i empreses productores de béns i serveis), com des de la demanda (persones que fan esport i activitat física, assisteixen en directe o a través dels mitjans de comunicació als espectacles esportius, son turistes esportius o, en definitiva, fan despesa directament o indirecta relacionada amb l'esport), les dades confirmen aquesta realitat. [5] [6] [7]

PIB deporte

Font: ADESP, Consejo Superior de Deportes y Observatorio de la Fundación España Activa (2020)

La COVID-19 colpeja l'esport, però ofereix nous reptes i oportunitats

L'afectació de la COVID-19 a l'esport ha estat objecte de diferents aproximacions basades en les declaracions de la disminució d'activitat en esdeveniments, assistència als espectacles esportius, intensitat en la pràctica esportiva a l'aire lliure i, sobretot, en centres esportius i competicions en l'esport de base. Diferents estudis situen la repercussió de la pandèmia per l'any 2020 -traduïda en una menor facturació global- al voltant del 40-50% i, també, en xifres aproximadament similars, en termes d'ocupació [8].

Les situacions crítiques solen aportar reptes però també oportunitats. Cal respondre, però, amb agilitat als fets crítics que exigeixen solucions urgents (gestió de la crisi amb respostes efectives) tenint en compte com seran els nous escenaris. No es tracta de pensar quin dia es podrà tornar a la "vella normalitat" sinó, més aviat, posar en marxa mecanismes per afrontar la nova situació amb fórmules imaginatives i factibles.

L'assistència als esdeveniments en el futur exigirà, per exemple, noves mesures de seguretat per als esportistes i els espectadors. El fenomen esportiu ha de ser, en general, sostenible econòmicament i, alhora, respectuós amb el medi ambient

En efecte, l'assistència als esdeveniments en el futur exigirà, per exemple, noves mesures de seguretat pels esportistes i els espectadors. El fenomen esportiu ha de ser, en general, sostenible econòmicament però a la vegada respectuós amb el medi ambient. El practicant combinarà les sessions en els centres esportius amb l'ús de recursos digitals per fer més intensiva i freqüent la seva activitat; els esportistes d'alt nivell afegiran a la seva preparació estones de compromís amb els clubs, marques i patrocinadors; els aficionats viuran de manera més lúdica i participativa les competicions i, finalment, es consolidaran noves fórmules d'entreteniment com ara, per exemple, els videojocs esportius.

Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses de caràcter oficial

Les competències clau

Una pregunta pertinent és com garantir que aquesta mirada endavant no agafi el sector amb el pas canviat. Entre les respostes possibles, n'hi ha una que té a veure amb el model educatiu. I és que respondre amb criteri a les afectacions de la crisi implica reforçar les competències clau i això té a veure amb els següents aspectes:

  • Noves prioritats: seguretat i sostenibilitat
  • Àrees funcionals que seran prioritàries: logística i finances
  • Gestió organitzativa dels equips i les persones
  • Transformació tecnològica: digitalització a totes les àrees

Un denominador comú sobrevola el sector esportiu: la disponibilitat de moltes dades (Big Data). Les organitzacions generen mecanismes que faciliten la recollida de dades, és a dir, molta informació -no sempre justificada, enfocada ni útil. Aquesta allau informativa cal convertir-la en coneixement i és en aquest punt on té sentit una competència específica: la capacitat d'anàlisi així com la forma de presentar i comunicar els resultats.

Propostes per canviar el final de la lletra de la cançó de Juan Salvador amb alguna frase com les del poema de Kavafis -musicada per Lluís Llach- és a dir: "Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg... que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per aprendre dels que saben... ric de tot el que hauràs guanyat fent camí".

digitalización deporte

Font: Elaboració pròpia.

[1] Jiménez, A.; Mayo, X.; Copeland, R.J. (2020: The Economic and Social Impact of Promoting Active Living after the COVID-19 Crisis. The Role, Value and Impact of a Proactive and Responsible Health and Fitness Industry. EuropeActive COVID Resources, Brussels.

[2] ADESP, Consejo Superior de Deportes. Observatorio de la Fundación España Activa (2020). Estudio del Impacto del COVID-19 sobre el ecosistema del deporte español.

[3] SpEA (2018). Study on the Economic Impact of Sport through Sport Satellite Accounts. SportsEconAustria and Sheffield Hallam University.

[4] Murillo Fort, C. (2020). Covid-19: el rival a batre fent esport

[5] Anuario de Estadísticas Deportivas 2020. Ministerio de Cultura y Deporte.

[6] Encuesta de Hábitos Deportivos en España (2015). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

[7] AFYDAD (2020). El sector de los artículos deportivos, 2019.

[8] Bosch, J.; García, J.; Murillo, C. (2020). "COVID-19 y deporte: proyecciones de la repercusión económica". A Pérez-Triviño (ed.) El deporte tras el Coronavirus.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic