Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris

Metodologia

El mètodes didàctics que s'utilitzen en el programa es basen en una combinació de sessions lectives, teoria i pràctica. La metodologia està basada en la resolució de problemes amb un enfocament creatiu orientat a la pràctica. L'aprenentatge se centra en la resolució de casos, activitats i experiències reals de gran aplicabilitat per al directiu sanitari del segle XXI. Incorporem en el programa les últimes tecnologies de la informació, utilitzem l'iPad com a eina didàctica de suport dels continguts del programa, entregant una tauleta tàctil a cada un dels participants a l'inici del curs.L'avaluació és contínua, presencial i en línia i puntua la participació activa de l'alumne.

Avaluació

 

El sistema d'avaluació constarà de:

  • Exercicis individuals i/o en equip
  • Participació a classe i en el desenvolupament dels treballs en grup
  • Cas final: L'avaluació final consistirà en l'elaboració d'una tesina, que constarà d'un treball d'investigació de final d'estudis en qualsevol de les disciplines de Gestió Sanitària i Clínica. Es pot lliurar la tesina fins un any després d'haver finalitzat els estudis d'aquest màster.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos semipresencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la metodologia pròpia de la formació a distància amb sessions presencials que potencien l'aprenentatge experiencial, la discussió de casos pràctics i el treball en grup. La periodicitat, durada i metodologia de les sessions presencials varien segons cada programa adaptant-se, així, a les necessitats específiques dels estudiants.

.