Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris

Procés d'admissió i matriculació

La inscripció a aquest programa es fa a traves d'aquest web: www.e-mads.org

Servei d'informació permanent:

Tel.: (+34) 91 401 62 19
Fundación Gaspar Casal
General Díaz Porlier, 78 · 28006 Madrid

.