Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris 

Al Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris descobriràs els principis de l'administració i direcció sanitàries necessaris per dur a terme amb èxit la planificació, organització, gestió i avaluació de qualsevol centre o servei sanitari.

 • Gestió serveis sanitaris
 • Salut
 • Sanitat
Pròxima edició
Inici classes
05 Novembre, 2021 (Per confirmar)
Fi classes
27 Març, 2023 (Per confirmar)
Fi programa
15 Setembre, 2023 (Per confirmar)
Horari
Divendres de 16:00 a 21:00 i dissabte de 9:00 a 14:00 dos caps de setmana al mes
Idioma
Castellà
Modalitat
Semipresencial
Crèdits ECTS
75
Preu
7500 €

El màster és impartit a Madrid per la Fundació Gaspar Casal (FGC) en col·laboració amb la UPF Barcelona School of Management i el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra.

Al llarg del programa s'abordaran els fonaments polítics, socials, jurídics i econòmics implicats en el sistema sanitari i desenvoluparàs les teves aptituds i destreses per a un correcte lideratge en l'administració i direcció dels serveis sanitaris. A més, et capacitarà per implantar processos de canvi i prendre decisions crítiques en situacions d'alta incertesa.

Amb el Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris podràs conèixer els fonaments polítics, socials, jurídics i econòmics implicats en el sistema sanitari. A més, s'abordaran els principis de la gestió clínica i sanitària que permeten dur a terme amb èxit la planificació, direcció, organització, coordinació i control d'un centre o servei sanitari.

Aprendràs a desenvolupar les aptituds i destreses necessàries per a un correcte lideratge en administració i direcció de serveis sanitaris i a examinar-ne críticament el funcionament. A més, et prepararàs per manejar amb desimboltura les tècniques i metodologies més comunes en la gestió clínica i sanitària, adquiriràs els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per prendre decisions informades en l'àmbit de l'organització sanitària, i seràs capaç d'implantar processos de canvi, treballant en equip i en entorns d'alta incertesa.

Per què triar aquest programa

01

Excel·lència acadèmica al teu abast

Comptem amb un claustre de professors excepcionals i líders en les seves disciplines, format per acadèmics de les universitats més importants d'Espanya i professionals experts en la gestió de polítiques sanitàries i economia de la salut.

02

Programa de referència en el sector

Amb més de 30 edicions, aquest MBA en Gestió Sanitària és un programa de referència i gran reconeixement a Espanya.

03

Coneixements demandats pel mercat

El màster permet a l'alumne fer un pas endavant i entendre el funcionament d'un dels sectors regulats més potents del món: el sector farmacèutico-sanitari.

A qui està dirigit

Adreçat tant a recents titulats com a professionals de l'àmbit de l'administració i la direcció dels serveis sanitaris, aquest programa és d'especial interès per a professionals que necessitin incorporar la gestió en les seves activitats quotidianes, desenvolupant el pensament estratègic sorgit de la incorporació de disciplines com l'economia de la salut, la política sanitària, la gestió clínica i l'avaluació econòmica, entre d'altres, adquirint així una visió holística de l'entorn sanitari.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris es divideix en 5 assignatures que combinen classes presencials, online i tallers.

El programa consta d'un total de 400 hores: 250 presencials i 150 online. Un cop finalitzades les classes al març de 2022, l'alumne haurà de realitzar un Treball Final de Màster (TFM) que podrà lliurar durant els següents 6 mesos.

Política Sanitària

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer les bases de la salut pública moderna i la seva aplicació a la gestió sanitària.
 • Entendre la rellevància dels determinants de la salut.
 • Entendre la sanitat en el seu context polític i econòmic, subministrant instruments d'anàlisi i coneixement dels condicionants de la pràctica professional, clínica o gestora.
 • Conèixer els models de sistemes sanitaris i les seves característiques més rellevants.
 • Conèixer les qüestions ètiques i legals que poden afectar els professionals sanitaris a l'hora de desenvolupar la seva activitat.
 • Aplicar els fonaments del finançament, organització i gestió a la pràctica clínica.

 

Detall de l'assignatura:

 • Salut Pública · presencial · 10 hores
 • Política Sanitària · presencial · 15 hores
 • Marc jurídic · online · 20 hores
 • Taller: Protecció de dades sanitàries · presencial · 2,5 hores
 • Taller: La perspectiva de gènere · presencial · 2,5 hores
 • Finançament, Organització i Gestió · presencial · 20 hores
Economia de la Salut

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer els conceptes clau de l'Economia de la Salut en les anàlisis de la demanda de salut i d'atenció sanitària, de l'oferta i del comportament dels mercats.
 • Aplicar aquests conceptes per analitzar i valorar el mercat laboral sanitari, el mercat de medicaments, el comportament dels professionals, els incentius a usuaris i a proveïdors i el paper dels diferents tipus de regulació i el seu impacte en termes d'eficiència i d'equitat.
 • Entendre i aplicar els conceptes d'equitat per valorar les desigualtats en salut, en accés i en utilització de serveis sanitaris.
 • Conèixer les macromagnituds del sector sanitari.
 • Conèixer els mètodes d'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries i saber interpretar amb visió crítica un estudi d'avaluació econòmica en l'àmbit de la salut.

 

Detall de l'assignatura:

 • Salut Pública · presencial · 10 hores
 • Política Sanitària · presencial · 15 hores
 • Marc jurídic · online · 20 hores
 • Taller: Protecció de dades sanitàries · presencial · 2,5 hores
 • Taller: La perspectiva de gènere · presencial · 2,5 hores
 • Finançament, Organització i Gestió · presencial · 20 hores
Investigació de Serveis Sanitaris

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer els fonaments i mètodes d'estadística i epidemiologia clínica i aplicarlos a la gestió de serveis sanitaris.
 • Gestionar i aplicar el coneixement basat en proves, necessari per a la presa de decisions en gestió clínica.
 • Incorporar les eines per a la investigació de resultats en salut i l'avaluació de tecnologies sanitàries en el procés de presa de decisions.
 • Aplicar les metodologies apropiades per a l'avaluació de tecnologies i de serveis sanitaris.

 

Detall de l'assignatura:

 • Taller: Lectura Crítica · presencial · 5 hores
 • Eines estadístiques · online · 20 hores
 • Epidemiologia Clínica · online · 20 hores
 • Gestió del Coneixement · online · 10 hores
 • Taller: Eficiència en les intervencions sanitàries · presencial · 2,5 hores
 • Taller: Avaluació de medicaments per al finançament públic · presencial · 2,5 hores
 • Anàlisi de Decisions · online · 20 hores
 • Avaluació de Tecnologies Sanitàries · online · 20 hores
 • Taller: Digitalització de la pràctica clínica · presencial · 5 hores
 • Taller: Innovació, a propòsit del diagnòstic per la imatge · presencial · 5 hores
Gestió de Serveis Sanitaris

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer i aplicar els fonaments i utilitats de la gestió clínica.
 • Disposar d'estratègies d'anàlisi i reorientació de situacions conflictives.
 • Conèixer els suports de la negociació eficaç.
 • Manejar les eines per al treball en equip eficaç i per desenvolupar el lideratge i la motivació.
 • Entendre la rellevància del desenvolupament i canvi organitzatiu en sanitat.
 • Manejar les eines de millora de la qualitat assistencial.
 • Millorar les decisions per a la coordinació de nivells assistencials.
 • Conèixer els principis comptables que regeixen l'elaboració d'estats financers en el marc normatiu espanyol.
 • Manejar les eines necessàries per al control econòmic i financer en les institucions sanitàries.

 

Detall de l'assignatura:

 • Gestió Clínica · presencial · 50 hores
 • Taller: Optimització de processos assistencials · presencial · 5 hores
 • Taller: Innovació Organitzativa · presencial · 5 hores
 • Taller: Emprenedoria: part segur i feliç · presencial · 2,5 hores
 • Taller: Pla Dignifica, la infermera com a gestora · presencial · 2,5 hores
 • Taller: Resultats en salut a partir de dades en la vida real · presencial · 5 hores
 • Taller: Operadors PúblicoPrivats a la pràctica clínica · presencial · 5 hores
 • Control Econòmic · presencial · 15 hores
 • Control Financer · online · 15 hores
 • Gestió de persones · presencial · 20 hores
 • Gestió clínica, comunicació i mitjans socials · presencial · 10 hores
 • Taller: Resolució de conflictes i presa de decisions en atenció primària · presencial · 5 hores
 • Taller: La transformació de l'atenció primària · presencial · 2,5 hores
 • Taller: La transformació dels hospitals · presencial · 2,5 hores
Treball Final de Màster (TFM)

El Treball Final de Màster (TFM) constitueix un element substantiu al cos pràctic del pla d'estudis del MADS, que permet a l'alumne posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirits en la seva formació. La realització del TFM és obligatòria i són al voltant de 100 les hores mínimes estimades per a la seva realització.

La qualificació del TFM serà el resultat de la nota mitjana posada pel tutor i un professor especialista en la matèria objecte del TFM, d'acord amb els objectius concrets de formació propis de la titulació.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris, expedit per la UPF Barcelona School of Management.

Professorat

El quadre de professors del Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris de la UPF Barcelona School of Management el formen acadèmics de les universitats més importants d'Espanya i professionals experts en la gestió de polítiques sanitàries i economia de la salut.

Direcció acadèmica

Vicente Ortun Rubio

Distinguished Full Professor UPF

Juan Ernesto Del Llano Señarís

Metodologia

Els mètodes didàctics utilitzats en el programa segueixen la metodologia docent de les millors escoles de negoci del món, l'enfocament teoricopràctic del qual et permetrà aprendre sobre la base de casos reals i fàcilment extrapolables a la teva vida professional diària.

A través de les dinàmiques lectives que es proposen, podràs desenvolupar les aptituds i les actituds adequades per exercir amb solvència la gestió clínica i sanitària, així com especialitzar-te en el sector sanitari-farmacèutic.

01.

Metodologia Blended

Podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps de què disposis per a l'estudi. Aquesta metodologia et donarà màxima flexibilitat, sense perdre el contacte directe i les dinàmiques pròpies de les classes presencials.

02.

Enfocament pràctic

La metodologia incorpora l'aprenentatge basat en casos, activitats i experiències viscudes en primera persona, exercicis de role-playing i la recerca de la participació activa dels alumnes.

03.

Entrenament per a la vida real

Durant les classes es fomentarà la innovació, la creativitat i la imaginació en el maneig de problemes. L'objectiu és que alumne domini l'anàlisi dels procediments més importants de la gestió i s'entreni en la recerca i troballa de solucions a situacions de difícil i complexa resolució.

Avaluació

Les assignatures s'avaluen a través d'exercicis individuals o en grup, tenint també en compte la participació activa en les classes i fòrums.

Conclòs el programa, cada participant ha d'elaborar el Treball Final de Màster en qualssevol de les disciplines de la Gestió Sanitària i Clínica. El termini de lliurament és de 6 mesos després de la finalització de la part lectiva.

Eines

La combinació d'aprenentatge online i sessions presencials afavoreix l'equilibri entre teoria i pràctica en un procés d'aprenentatge flexible. Els diversos recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant el permeten d'adquirir coneixements de manera autoregulada i les sessions presencials busquen la seva posada en pràctica amb metodologies actives.

Comptaràs amb:

 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Sessions presencials amb metodologies actives per a un aprenentatge transferible
 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)

Sortides professionals

El Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris és d'especial interès per a professionals que necessitin incorporar la gestió en les seves activitats quotidianes, desenvolupant el pensament estratègic sorgit de la incorporació de disciplines com l'economia de la salut, la política sanitària, la gestió clínica i l'avaluació econòmica, entre d'altres, adquirint així una visió holística de l'entorn sanitari.

Perfil dels estudiants

El programa reuneix professionals de la medicina, l'economia, el dret, la infermeria, la psicologia, la biologia, la biotecnologia, la nutrició i la farmàcia.

Aquest programa dona pas a una nova etapa professional, permetrà als alumnes fer un salt qualitatiu a llocs de treball predirectius i directius i facilitarà l'accés als no clínics a especialitzar-se en un sector clau de l'economia mundial.

Sortides professionals


Les sortides laborals d'aquest programa són:

 • Gerents de grups sanitaris públics i privats
 • Directors mèdics de grups sanitaris públics i privats
 • Caps de servei dels principals hospitals nacionals
 • Personal directiu de la indústria farmacèutica
 • Caps de servei de farmàcia hospitalària
 • Personal de Psicologia Clínica dels principals hospitals nacionals
 • Personal de Biotecnologia en empreses líders en investigació mèdica
 • Consultors de les principals empreses del sector
 • Personal d'advocacia en les millors firmes nacionals i internacionals especialitzades en Dret FarmacèuticoSanitari
 • Lobbistes i responsables de relacions institucionals en el sector sanitarifarmacèutic.

Admissió i matrícula

Qui hi pot aplicar?

Aquest programa l'imparteix la Fundació Gaspar Casal conjuntament amb la UPF Barcelona School of Management.

La inscripció al programa es realitza en la web de la Fundació Gaspar Casal.

Per a més informació:

 • Telèfon 91 401 62 19
 • Coordinació acadèmica: formacion@fgcasal.org
 • Secretaria tècnica: secretariafgc@fgcasal.org

Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris