Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris 

Al Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris descobriràs els principis de l'administració i direcció sanitàries necessaris per dur a terme amb èxit la planificació, organització, gestió i avaluació de qualsevol centre o servei sanitari.

 • Gestió serveis sanitaris
 • Salut
 • Sanitat
Pròxima edició
Inici classes
05 Novembre, 2021 (Per confirmar)
Fi classes
27 Març, 2023 (Per confirmar)
Fi programa
15 Setembre, 2023 (Per confirmar)
Horari
Divendres de 16:00 a 21:00 i dissabte de 9:00 a 14:00 dos caps de setmana al mes
Idioma
Castellà
Modalitat
Semipresencial
Crèdits ECTS
75
Preu
7500 €

El màster és impartit a Madrid per la Fundació Gaspar Casal (FGC) en col·laboració amb la UPF Barcelona School of Management i el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra.

Al llarg del programa s'abordaran els fonaments polítics, socials, jurídics i econòmics implicats en el sistema sanitari i desenvoluparàs les teves aptituds i destreses per a un correcte lideratge en l'administració i direcció dels serveis sanitaris. A més, et capacitarà per implantar processos de canvi i prendre decisions crítiques en situacions d'alta incertesa.

Amb el Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris podràs conèixer els fonaments polítics, socials, jurídics i econòmics implicats en el sistema sanitari. A més, s'abordaran els principis de la gestió clínica i sanitària que permeten dur a terme amb èxit la planificació, direcció, organització, coordinació i control d'un centre o servei sanitari.

Aprendràs a desenvolupar les aptituds i destreses necessàries per a un correcte lideratge en administració i direcció de serveis sanitaris i a examinar-ne críticament el funcionament. A més, et prepararàs per manejar amb desimboltura les tècniques i metodologies més comunes en la gestió clínica i sanitària, adquiriràs els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per prendre decisions informades en l'àmbit de l'organització sanitària, i seràs capaç d'implantar processos de canvi, treballant en equip i en entorns d'alta incertesa.

Per què triar aquest programa

01

Excel·lència acadèmica al teu abast

Comptem amb un claustre de professors excepcionals i líders en les seves disciplines, format per acadèmics de les universitats més importants d'Espanya i professionals experts en la gestió de polítiques sanitàries i economia de la salut.

02

Programa de referència en el sector

Amb més de 30 edicions, aquest MBA en Gestió Sanitària és un programa de referència i gran reconeixement a Espanya.

03

Coneixements demandats pel mercat

El màster permet a l'alumne fer un pas endavant i entendre el funcionament d'un dels sectors regulats més potents del món: el sector farmacèutico-sanitari.

A qui està dirigit

Adreçat tant a recents titulats com a professionals de l'àmbit de l'administració i la direcció dels serveis sanitaris, aquest programa és d'especial interès per a professionals que necessitin incorporar la gestió en les seves activitats quotidianes, desenvolupant el pensament estratègic sorgit de la incorporació de disciplines com l'economia de la salut, la política sanitària, la gestió clínica i l'avaluació econòmica, entre d'altres, adquirint així una visió holística de l'entorn sanitari.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris es divideix en 5 assignatures que combinen classes presencials, online i tallers.

El programa consta d'un total de 400 hores: 250 presencials i 150 online. Un cop finalitzades les classes al març de 2022, l'alumne haurà de realitzar un Treball Final de Màster (TFM) que podrà lliurar durant els següents 6 mesos.

Política Sanitària

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer les bases de la salut pública moderna i la seva aplicació a la gestió sanitària.
 • Entendre la rellevància dels determinants de la salut.
 • Entendre la sanitat en el seu context polític i econòmic, subministrant instruments d'anàlisi i coneixement dels condicionants de la pràctica professional, clínica o gestora.
 • Conèixer els models de sistemes sanitaris i les seves característiques més rellevants.
 • Conèixer les qüestions ètiques i legals que poden afectar els professionals sanitaris a l'hora de desenvolupar la seva activitat.
 • Aplicar els fonaments del finançament, organització i gestió a la pràctica clínica.

 

Detall de l'assignatura:

 • Salut Pública · presencial · 10 hores
 • Política Sanitària · presencial · 15 hores
 • Marc jurídic · online · 20 hores
 • Taller: Protecció de dades sanitàries · presencial · 2,5 hores
 • Taller: La perspectiva de gènere · presencial · 2,5 hores
 • Finançament, Organització i Gestió · presencial · 20 hores
Economia de la Salut

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer els conceptes clau de l'Economia de la Salut en les anàlisis de la demanda de salut i d'atenció sanitària, de l'oferta i del comportament dels mercats.
 • Aplicar aquests conceptes per analitzar i valorar el mercat laboral sanitari, el mercat de medicaments, el comportament dels professionals, els incentius a usuaris i a proveïdors i el paper dels diferents tipus de regulació i el seu impacte en termes d'eficiència i d'equitat.
 • Entendre i aplicar els conceptes d'equitat per valorar les desigualtats en salut, en accés i en utilització de serveis sanitaris.
 • Conèixer les macromagnituds del sector sanitari.
 • Conèixer els mètodes d'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries i saber interpretar amb visió crítica un estudi d'avaluació econòmica en l'àmbit de la salut.

 

Detall de l'assignatura:

 • Salut Pública · presencial · 10 hores
 • Política Sanitària · presencial · 15 hores
 • Marc jurídic · online · 20 hores
 • Taller: Protecció de dades sanitàries · presencial · 2,5 hores
 • Taller: La perspectiva de gènere · presencial · 2,5 hores
 • Finançament, Organització i Gestió · presencial · 20 hores
Investigació de Serveis Sanitaris

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer els fonaments i mètodes d'estadística i epidemiologia clínica i aplicarlos a la gestió de serveis sanitaris.
 • Gestionar i aplicar el coneixement basat en proves, necessari per a la presa de decisions en gestió clínica.
 • Incorporar les eines per a la investigació de resultats en salut i l'avaluació de tecnologies sanitàries en el procés de presa de decisions.
 • Aplicar les metodologies apropiades per a l'avaluació de tecnologies i de serveis sanitaris.

 

Detall de l'assignatura:

 • Taller: Lectura Crítica · presencial · 5 hores
 • Eines estadístiques · online · 20 hores
 • Epidemiologia Clínica · online · 20 hores
 • Gestió del Coneixement · online · 10 hores
 • Taller: Eficiència en les intervencions sanitàries · presencial · 2,5 hores
 • Taller: Avaluació de medicaments per al finançament públic · presencial · 2,5 hores
 • Anàlisi de Decisions · online · 20 hores
 • Avaluació de Tecnologies Sanitàries · online · 20 hores
 • Taller: Digitalització de la pràctica clínica · presencial · 5 hores
 • Taller: Innovació, a propòsit del diagnòstic per la imatge · presencial · 5 hores
Gestió de Serveis Sanitaris

En aquesta assignatura adquiriràs les següents competències:

 • Conèixer i aplicar els fonaments i utilitats de la gestió clínica.
 • Disposar d'estratègies d'anàlisi i reorientació de situacions conflictives.
 • Conèixer els suports de la negociació eficaç.
 • Manejar les eines per al treball en equip eficaç i per desenvolupar el lideratge i la motivació.
 • Entendre la rellevància del desenvolupament i canvi organitzatiu en sanitat.
 • Manejar les eines de millora de la qualitat assistencial.
 • Millorar les decisions per a la coordinació de nivells assistencials.
 • Conèixer els principis comptables que regeixen l'elaboració d'estats financers en el marc normatiu espanyol.
 • Manejar les eines necessàries per al control econòmic i financer en les institucions sanitàries.

 

Detall de l'assignatura:

 • Gestió Clínica · presencial · 50 hores
 • Taller: Optimització de processos assistencials · presencial · 5 hores
 • Taller: Innovació Organitzativa · presencial · 5 hores
 • Taller: Emprenedoria: part segur i feliç · presencial · 2,5 hores
 • Taller: Pla Dignifica, la infermera com a gestora · presencial · 2,5 hores
 • Taller: Resultats en salut a partir de dades en la vida real · presencial · 5 hores
 • Taller: Operadors PúblicoPrivats a la pràctica clínica · presencial · 5 hores
 • Control Econòmic · presencial · 15 hores
 • Control Financer · online · 15 hores
 • Gestió de persones · presencial · 20 hores
 • Gestió clínica, comunicació i mitjans socials · presencial · 10 hores
 • Taller: Resolució de conflictes i presa de decisions en atenció primària · presencial · 5 hores
 • Taller: La transformació de l'atenció primària · presencial · 2,5 hores
 • Taller: La transformació dels hospitals · presencial · 2,5 hores
Treball Final de Màster (TFM)

El Treball Final de Màster (TFM) constitueix un element substantiu al cos pràctic del pla d'estudis del MADS, que permet a l'alumne posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirits en la seva formació. La realització del TFM és obligatòria i són al voltant de 100 les hores mínimes estimades per a la seva realització.

La qualificació del TFM serà el resultat de la nota mitjana posada pel tutor i un professor especialista en la matèria objecte del TFM, d'acord amb els objectius concrets de formació propis de la titulació.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris, expedit per la UPF Barcelona School of Management.

Professorat

El quadre de professors del Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris de la UPF Barcelona School of Management el formen acadèmics de les universitats més importants d'Espanya i professionals experts en la gestió de polítiques sanitàries i economia de la salut.

Direcció acadèmica

Vicente Ortun Rubio

Distinguished Full Professor UPF.

Juan Ernesto Del Llano Señarís
 • Juan Ernesto del Llano Señarís. Director Académico y Coordinador del Área de Gestión de Servicios Sanitarios. 
 • Ildefonso Hernández Aguado. Doctor en Medicina, Universidad de Sevilla y Doctor en Buen Gobierno y Administración Pública. Catedrático de Salud Pública de la Facultad de Medicina y Director del Departamento en la Universidad Miguel Hernández (Alicante). Miembro del Consejo de Gobierno de la Asociación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. Fue Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 
 • Fernando Rodríguez Artalejo. Catedrático y director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.
 • Carles Ramió Matas. Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Experto en Gestión Pública. Ha sido decano y Vicerrector de la UPF. Ha sido director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y presidente de Ivàlua. 
 • Ignacio Lago Peñas. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March, Madrid. Doctor en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid. Doctor-Miembro del Instituto Juan March. Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF).
 • Juan José Ganuza Fernández. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Carlos III de Madrid. Licenciado en Físicas, Universidad Complutense de Madrid. Catedrático del Departamento de Economía y Empresa, Universidad Pompeu Fabra. Ha sido Investigador Visitante en la Universidad de California, Los Angeles, EEUU y del Instituto de Economía Industrial de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia.
 • Javier Sanz Martín. Licenciado en Derecho (ICADE-UPCO). Licenciado en ADE (ICADE_UPCO). Licenciado en Ciencias Políticas (ICADE-UPCO). Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, Fundación Gaspar Casal y Universidad Pompeu Fabra. Experto en seguros (UNED). Abogado del ICAM. Actualmente trabaja como abogado freelance.
 • Lorena Rivera Novillo. Derecho y Administración y Dirección de Empresa, Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual, Derecho de las Telecomunicaciones, Centro Universitario Villanueva. Abogada, Infinia Mobile. Colaboradora en la coordinación, Revista de Privacidad y Derecho Digital.
 • Pilar Núñez-Cortés Contreras. Profesora Titular de área Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Loyola Andalucía. Directora de la Revista Derecho Social y Empresa (Dykinson S. L. y Centro de Estudios Sagardoy). Titular Cátedra UNESCO de Promoción Socio Laboral Centro de Estudios Sagardoy. Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
 • Guillem López-Casasnovas. Licenciado en Ciencias Económicas (Premio Extraordinario, 1978) y licenciado en Derecho (1979) por la Universidad de Barcelona, obtuvo su doctorado en Economía Pública por la Universidad de York (Reino Unido, PhD 1984). Desde junio de 1992 es Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En 1996 cofunda, junto con Vicente Ortún, el Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES-UPF). Actualmente es su director. Ha sido presidente de la International Health Economics Association (IHEA).
 • Beatriz González López-Valcarcel. Coordinadora del Área de Economía de la Salud. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrática de Economía Aplicada, Departamento de Métodos Cuantitativos, Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Investigadora Asociada, CRES, Universitat Pompeu Fabra. Presidenta saliente de SESPAS. 
 • Indalecio Corugedo de las Cuevas. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Catedrático Emérito de Fundamentos del Análisis Económico, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. MSc Economics, London School of Economics , London University . 
 • Álvaro Hidalgo Vega. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). Director del Seminario de Investigación en Economía y Salud, UCLM 
 • Rosa María Urbanos Garrido. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Complutense de Madrid. Máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Profesora titular de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Investigadora Asociada, CRES, UPF.
 • Jaume Puig Junoy. Profesor de la UPF Barcelona School of Management, Director del Master en Economía de la Salud y del Medicamento.
 • Juan Oliva Moreno. Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid. Profesor Catedrático del Departamento de Análisis Económico y Finanzas e Investigador del Seminario de Investigación en economía de la salud de la Universidad de Castilla La Mancha.
 • Rafael Bravo Toledo. Médico de Atención Primaria, Servicio Madrileño de la Salud. Más de 20 años de experiencia docente en Medicina basada en la evidencia, Búsqueda de información científico técnica, Investigación científico médica, Internet y medicina, Web 2.0 y aplicaciones en sanidad. Autor del blog “primum non nocere”.
 • Jesús Barea Mendoza. Licenciado en Medicina “Cum Laude”, Universidad de Granada. Facultativo Especialista Medicina Intensiva. Hospital 12 de Octubre (Madrid). Especialista en Metodología de la Investigación Científica. Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Administración y Dirección de servicios sanitarios por la Universidad Pompeu Fabra y Fundación Gaspar Casal. Autor activo del Grupo Cochrane Anaesthesia, Critical, and Emergency Care.
 • Alicia Coduras Martínez. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Barcelona. Doctora en Ciencias Políticas, Universidad Pompeu Fabra. Analista, Institut Opinomètre. Miembro del equipo técnico del GEM. Investigadora Senior de la Fundación Gaspar Casal.
 • Carlos Campillo Artero. Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona. Master in Public Health, The Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, EEUU. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Consultor de la OMS. Responsable de evaluación clínica y de servicios de salud del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Investigador Asociado, CRES-UPF.
 • Luis Quecedo Gutiérrez. Coordinador del Área de Investigación de Servicios Sanitarios. Doctor en Medicina, Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especialista en Medicina Interna, Especialista en Anestesiología y Reanimación. European Healthcare Leadership Programme, INSEAD. Vicepresidente de la Sección de Gestión Clínica de la Sociedad Española de Anestesia.
 • José Antonio Sacristán del Castillo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Farmacología Clínica. Máster en Administración de Empresas, IESE. Profesor Colaborador Docente, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Asociado Universidad CEU. Director Médico de Lilly. Director de la Fundación Lilly.
 • César Hernandez García. Licenciado en Medicina y Cirugía, UCM. Doctor en Medicina, UCM. Especialista en Reumatología, Hospital Clínico San Carlos. Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
 • Hilda Gambara. d´Er rico Doctora en Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. Profesora titular, Departamento de Metodología de la Ciencia del Comportamiento, Universidad Autónoma de Madrid.
 • José Luis García López. Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Alcalá de Henares. Especialista en Oncología Médica. Programa rotación externa “Division of Neoplastic Diseases, Mount Sinai Medical Center, New York, USA. FEA, Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Subdirector Médico en H.U. Ramón y Cajal de Madrid 2009-2015. Medical director, OBU, Astra Zéneca.
 • Julio Mayol Martínez. Licenciatura y doctorado cum laude en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Cirugía General y Digestiva en el Hospital Clinico San Carlos. Director Médico y de Innovación del Hospital Clínico San Carlos y del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, respectivamente. Profesor titular de Cirugía de la UCM y académico correspondiente y director de redes de la Real Academia Nacional de Medicina.
 • Salvador Peiró Moreno. Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Investigador senior Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) e Investigador asociado del CRESUPF. Presidente de la Fundación Instituto de Investigación de Servicios de Salud (fIISS). Miembro del Grupo Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el SNS y de la Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Secretario de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
 • Luis Martí Bonmatí. Jefe de Servicio de Radiología y Director del Área Clínica de Imagen Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Director del Grupo de Investigación Biomédica en Imágenes y de la Plataforma de Radiología Experimental y Biomarcadores de Imagen en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Fundador de QUIBIM.
 • Jordi Colomer i Mascaró. Doctor en Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona. Director General del Grup SAGESSA. Ha sido Gerente de los Hospitales de Mataró, Valle de Hebrón y San Pablo de Barcelona.
 • Modesto Martínez Pillado. Doctor en Medicina (Universidad Las Palmas de Gran Canaria). Unidad de Calidad-EOXI Pontevedra e O Salnés. Premio Expansión y Empleo 82005). Premio Fundación Signo (2004-07-16); Investigador Principal Equipo de Investigación eHEALTH en AREAS INTEGRADAS (IIGS).
 • Susana Lorenzo Martínez. Doctora en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Máster in Public Health Policy Administration, University of Michigan. Jefe de Calidad y Gestión de Pacientes del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Directora de Journal of Healthcare Qualit y Research (formerl y Revista Calidad Asistencial).
 • Javier García Alegría. Doctor en Medicina. Director de Línea de Procesos Médicos, Hospital Empresa Pública Costa del Sol, Marbella. Profesor Colaborador de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Coordinador del proyecto Ministerial “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Médicas en España”.
 • Miguel Arjona Torres. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Corporate Finance IOF. Director del Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada. Durante más de 30 años ha ocupado puestos de Dirección en empresas multinacionales, entre ellas: Grupo IAG, BBVA, PriceWaterhouse, Ernst&Young, Sanitas etc. Investigador en Talent Management y Modelos Organizativos en Salud.
 • Rosa Llamas Fuentes. Diplomada de Enfermería. Experta universitaria en enfermería de Urgencias y Emergencias. Enfermera especialista en obstetricia y ginecología. Programa de Especialización en Alta Dirección Sanitaria, San Telmo Business School. Directora de Comat Matronas. Coordinadora Asistencial de la Unidad de la Mujer del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.
 • Begoña Izquierdo Alcolea. Diplomada en Enfermería. Máster en Gestión y Dirección de Instituciones Sanitarias. Supervisora del Área Gerencia Atención Integrada Ciudad Real.
 • Aníbal García-Sempere. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universitat de València. Master en Economía de la Salud y Diploma de Postgrado en Farmacoeconomía, Universidad Pompeu Fabra. Equipo de Investigación en Servicios Sanitarios, FISABIO.
 • Tomás Urda Valcárcel. Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Málaga. Especialista en Cardiología. Gerente de los Hospitales Quirón Marbella y Málaga. Experto Universitario en Gestión Clínica y en Epidemiología e Investigación, Escuela Andaluza de Salud Pública.
 • Manuel Casado Mayordomo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad II, Universidad Complutense de Madrid.
 • Miguel Javier Rodríguez Gómez. Licenciado en Medicina, Universidad de Cantabria. Máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Fundación Gaspar Casal y Universidad Pompeu Fabra. Inspector Médico el Servicio Cántabro de Salud. Actualmente, Consejero de Sanidad de Cantabria.
 • Ernesto López Méndez. Licenciado en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Licenciado en Psicología, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Salud Pública, Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Senior, FGC.
 • Jesús Ángel Sánchez Pérez. Licenciado en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, ADOS e ICADE- Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Director de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).
 • Miguel Javier Rodríguez Gómez. Licenciado en Medicina, Universidad de Cantabria. Máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Fundación Gaspar Casal y Universidad Pompeu Fabra. Inspector Médico el Servicio Cántabro de Salud. Actualmente, Consejero de Sanidad de Cantabria.
 • Javier Padilla. Licenciado en Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Economía de la Salud y del Medicamento (UPF). Máster en Salud Pública y Gestión Sanitarias (EASP). Autor de "¿A quién vamos a dejar morir?" (Capitán Swing, 2019). Miembro del Colectivo Silesia. Actualmente médico de familia en el C.S Fuencarral (Madrid).
 • Miguel Ángel Máñez Ortíz. Licenciado en Ciencias Económicas y experto en Gestión Sanitaria. Unidad de Gestión del Conocimiento, Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid. Autor del Blog "Salud con Cosas".
 • Francesc Borrell i Carrió. Licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (EAP Gavarra, Instituto Catalán de la Salud). Profesor titular de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Miembro fundador del “Grupo Comunicación y Salud de España”. Consejero del Instituto Catalán de Salud (ICS).
 • Sergio Minué Lorenzo. Licenciado en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Profesor del área de Sistemas y Servicios Sanitarios, Escuela Andaluza de Salud Pública.
 • Manel del Castillo Rey. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Gestión de la Empresa Pública por ESADE. Director Gerente del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Factor Humano. Miembro del Children’s Hospital’s International Executive Forum.

Metodologia

Els mètodes didàctics utilitzats en el programa segueixen la metodologia docent de les millors escoles de negoci del món, l'enfocament teoricopràctic del qual et permetrà aprendre sobre la base de casos reals i fàcilment extrapolables a la teva vida professional diària.

A través de les dinàmiques lectives que es proposen, podràs desenvolupar les aptituds i les actituds adequades per exercir amb solvència la gestió clínica i sanitària, així com especialitzar-te en el sector sanitari-farmacèutic.

01.

Metodologia Blended

Podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps de què disposis per a l'estudi. Aquesta metodologia et donarà màxima flexibilitat, sense perdre el contacte directe i les dinàmiques pròpies de les classes presencials.

02.

Enfocament pràctic

La metodologia incorpora l'aprenentatge basat en casos, activitats i experiències viscudes en primera persona, exercicis de role-playing i la recerca de la participació activa dels alumnes.

03.

Entrenament per a la vida real

Durant les classes es fomentarà la innovació, la creativitat i la imaginació en el maneig de problemes. L'objectiu és que alumne domini l'anàlisi dels procediments més importants de la gestió i s'entreni en la recerca i troballa de solucions a situacions de difícil i complexa resolució.

Avaluació

Les assignatures s'avaluen a través d'exercicis individuals o en grup, tenint també en compte la participació activa en les classes i fòrums.

Conclòs el programa, cada participant ha d'elaborar el Treball Final de Màster en qualssevol de les disciplines de la Gestió Sanitària i Clínica. El termini de lliurament és de 6 mesos després de la finalització de la part lectiva.

Eines

La combinació d'aprenentatge online i sessions presencials afavoreix l'equilibri entre teoria i pràctica en un procés d'aprenentatge flexible. Els diversos recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant el permeten d'adquirir coneixements de manera autoregulada i les sessions presencials busquen la seva posada en pràctica amb metodologies actives.

Comptaràs amb:

 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Sessions presencials amb metodologies actives per a un aprenentatge transferible
 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)

Sortides professionals

El Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris és d'especial interès per a professionals que necessitin incorporar la gestió en les seves activitats quotidianes, desenvolupant el pensament estratègic sorgit de la incorporació de disciplines com l'economia de la salut, la política sanitària, la gestió clínica i l'avaluació econòmica, entre d'altres, adquirint així una visió holística de l'entorn sanitari.

Perfil dels estudiants

El programa reuneix professionals de la medicina, l'economia, el dret, la infermeria, la psicologia, la biologia, la biotecnologia, la nutrició i la farmàcia.

Aquest programa dona pas a una nova etapa professional, permetrà als alumnes fer un salt qualitatiu a llocs de treball predirectius i directius i facilitarà l'accés als no clínics a especialitzar-se en un sector clau de l'economia mundial.

Sortides professionals


Les sortides laborals d'aquest programa són:

 • Gerents de grups sanitaris públics i privats
 • Directors mèdics de grups sanitaris públics i privats
 • Caps de servei dels principals hospitals nacionals
 • Personal directiu de la indústria farmacèutica
 • Caps de servei de farmàcia hospitalària
 • Personal de Psicologia Clínica dels principals hospitals nacionals
 • Personal de Biotecnologia en empreses líders en investigació mèdica
 • Consultors de les principals empreses del sector
 • Personal d'advocacia en les millors firmes nacionals i internacionals especialitzades en Dret FarmacèuticoSanitari
 • Lobbistes i responsables de relacions institucionals en el sector sanitarifarmacèutic.

Admissió i matrícula

Qui hi pot aplicar?

Aquest programa l'imparteix la Fundació Gaspar Casal conjuntament amb la UPF Barcelona School of Management.

La inscripció al programa es realitza en la web de la Fundació Gaspar Casal.

Per a més informació:

 • Telèfon 91 401 62 19
 • Coordinació acadèmica: formacion@fgcasal.org
 • Secretaria tècnica: secretariafgc@fgcasal.org

Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris