Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance

Forma't per superar amb èxit la prova d'accés a l'advocacia amb el màster que té la taxa més alta d'aprovats a nivell estatal. Juntament amb el Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance, dos sectors del dret penal que han experimentat un espectacular auge en els últims anys.

 • Advocacia
 • Dret penal
 • Compliance
Pròxima edició
Inici classes
27 Setembre, 2021 (Per confirmar)
Fi classes
01 Març, 2023 (Per confirmar)
Fi programa
30 Març, 2023 (Per confirmar)
Horari
De setembre 2021 a juny 2022: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00. D'octubre 2022 a març 2023: dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00.
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
150
Preu
16000 €

El doble Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance t'ofereix un avantatge comparatiu professional inigualable. A més de cursar el Màster Universitari en Advocacia, programa de referència en la formació d'advocats a Espanya amb la taxa més alta d'aprovats a nivell estatal, et permet espacializar-te en una de les àrees del dret amb més demanda professional, el dret penal econòmic i compliance, dedicant-hi uns mesos més.

Durant el primer any acadèmic, el Màster Universitari en Advocacia et forma en les àrees centrals de la litigació, l'ètica professional i l'assessorament legal empresarial, i t'especialitza en matèries professionals concretes com el dret concursal, de danys, de la propietat intel·lectual i de la competència, de l'entorn, immobiliari i urbanístic, delictes contra la hisenda i delictes societaris, entre d'altres.

El Màster Universitari en Advocacia és un projecte singular que aplega institucions universitàries, professionals, públiques i privades, amb un objectiu comú: proporcionar als graduats en dret una formació d'excel·lència que, en el marc legal vigent d'ordenament jurídic, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d'èxit la seva carrera professional com a advocats en l'àmbit del dret penal econòmic i compliance.

Posteriorment, el Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance et forma tant en les qüestions generals comunes als delictes econòmics, com ara delictes societaris o delictes contra la hisenda pública, com en l'estudi dels tipus en concret. Així mateix, la formació en compliance és exhaustiva i va des de les nocions teòriques bàsiques, fins a les més avançades novetats pràctiques en matèria de models de prevenció de delictes i de cultura del compliment normatiu corporatiu.

L'extraordinària presència i creixent complexitat del Dret penal econòmic en la legislació penal i, per tant, en la pràctica dels nostres tribunals, així com la importància del fenomen del compliment normatiu en les empreses per evitar o minimitzar la seva possible responsabilitat penal, justifiquen la necessitat de formació especialitzada de professionals en el terreny penal que desitgin afrontar amb èxit els reptes que ja s'estan plantejant en el dret penal econòmic i compliance. 

Programa ofert juntament amb:

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ICABUPF Unidad de Coordinación Académica de Derecho

Per què triar aquest programa

01

Rep un pla d'estudis de qualitat

Els seus continguts han estat elaborats pel Departament i la Facultat de Dret de la UPF, per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i per 6 dels despatxos d'advocats i firmes més prestigioses de la ciutat de Barcelona: Cuatrecasas, Garrigues, Roca Junyent, Uría Menéndez, Baker & McKenzie, KPMG i RCD.

02

Aconsegueix una doble titulació

Dedicant uns mesos més d'estudis rebràs una doble titulació de màster: Títol oficial de Màster Universitari en Advocacia, expedit per la Universitat Pompeu Fabra (90 crèdits ECTS) i Títol de Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance, expedit per la Universitat Pompeu Fabra ( 60 crèdits ECTS).

03

Posa en pràctica els teus coneixements

El programa tracta l'advocacia de manera pràctica, amb la realització d'exercicis pràctics, intervenció en debats i simulacions judicials, de l'especialització en dret penal i compliance.

04

Accedeix a un excel·lent programa de pràctiques

El màster proporciona l'accés a un programa de pràctiques no només en bufets d'advocats, sinó també en empreses i en l'administració de justícia i pública. A més, al cursar el doble màster, et garantim poder realitzar les pràctiques en l'àrea d'especialització que hagis triat.

05

Taxa més alta d'aprovats a nivell estatal

El 99% de l'alumnat del Màster Universitari en Advocacia de la UPF Barcelona School of Management que es va presentar a l'examen oficial d'accés a la professió entre 2016 i 2019, va aprovar.

A qui està dirigit

El màster s'adreça als recents graduats en Dret, principalment de la UPF, amb els millors perfils acadèmics. També es dirigeix a aquells graduats d'altres universitats espanyoles amb molt bons expedients i/o que procedeixen de dobles graus (ADE+Dret, Dret+Criminologia...). En el cas d'estudiants internacionals, per temes administratius, hauran de presentar una credencial d'homologació, el procés de la qual pot ser llarg i complex.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El doble màster s'estructura en un bloc de continguts obligatoris necessaris per poder obtenir la doble titulació amb l'especialització en Dret Penal Econòmic i Compliance i la realització d'assignatures optatives, Treball Final de Màster i període obligatori de pràctiques.

Continguts obligatoris 

Litigació
Litigació Civil i Mercantil (5 crèdits ECTS)
Litigació Penal (4 crèdits ECTS)
Litigació Administrativa (3 crèdits ECTS)
Litigació Laboral (3 crèdits ECTS)
Drets Fonamentals, Llibertats Econòmiques i Integració Europea (4 crèdits ECTS)
Prova (4 crèdits ECTS)
Litigació Penal Avançada (4 crèdits ECTS)
Matèries Professionals
Resolució Judicial i Extrajudicial de Conflictes (4 crèdits ECTS)
Deontologia i Marc Normatiu Professional (3 crèdits ECTS)
Exercici Professional: organització i habilitats (4 crèdits ECTS)
Compliance
Compliance I: fonaments de la prevenció del delicte a l'empresa (4 crèdits ECTS)
Compliance II: qüestions pràctiques (4 crèdits ECTS)
Compliance III: àmbits específics (4 crèdits ECTS)
Dret Penal Econòmic
Responsabilitat Penal Corporativa (4 crèdits ECTS)
Fonaments de la responsabilitat penal individual a l'empresa (4 crèdits ECTS)
Empresa i interessos patrimonials individuals (4 crèdits ECTS)
Empresa i interessos públics (4 crèdits ECTS)
Protecció penal dels interessos de l'empresa (4 crèdits ECTS)

Continguts Optatius

Pràctica jurídica de les Societats Mercantils de Capital (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Contractes: qüestions especials (4 crèdits ECTS)
Comptabilitat i Finances per a Advocats (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Dret Concursal (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Dret de la Propietat Intel·lectual i de la Competència (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Protecció Jurídica dels Recursos Naturals i Responsabilitat Mediambiental (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Dret dels Mercats Financers (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Dret Fiscal (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Fonaments per a la responsabilitat Civil Extracontractual (4 crèdits ECTS)
Dret Global dels Negocis (4 crèdits ECTS)
Aprofundiment en Dret Urbanístic (4 crèdits ECTS)
Empresa i Relacions Laborals (4 crèdits ECTS)
Litigació Civil Avançada (4 crèdits ECTS)
Litigació en Dret de la Família i de la Persona (4 crèdits ECTS)
Litigació Fiscal (4 crèdits ECTS)
Litigació Laboral Avançada (4 crèdits ECTS)
Sectors Regulats (4 crèdits ECTS) - Optativa recomanada
Litigació Internacional i Arbitratge Comercial Internacional (4 crèdits ECTS)

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster
Trabajo Final de Máster en Derecho Penal Económico y Compliance

Pràctiques Professionals

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica. 

Activitats complementàries

El màster organitzarà, durant el període lectiu, una sèrie d'activitats extracurriculars voluntàries: assistència a judicis i a guàrdies de detinguts, simulacions de judicis, workshops organitzats per empreses i despatxos col·laboradors, formacions específiques en oratòria i anglès jurídic, etc.

Idioma:

Es crearan tres grups: dos amb llengües vehiculars català, castellà i anglès, i un altre, en castellà i anglès.

Titulació que s'obté

Un cop superats el programes, els estudiants obtindran els títols de Màster Universitari en Advocacia (90 crèdits ECTS), expedit per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance (60 crèdits ECTS), expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol. 

Professorat

El Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance compta amb un professorat format per acadèmics i professionals experts en cadascuna de les assignatures que conformen el pla d'estudis del programa.

Direcció acadèmica

Ricardo Robles Planas

Full professor UPF

 • Albert Azagra
  Advocat. Uría y Menendéz.
 • Albert Estrada i Cuadras (Coord.)
  Advocat.
 • Albert Lamarca (Coord.)
  Professor Titular de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Ana Belén Macho (Coord.)
  Professora Adjunta de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Antonia Agulló
  Catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Aurea Suñol (Coord.)
  Professora Lectora de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Avelina Rucosa
  Advocada. Avelina Rucosa Abogados Matrimonialistas.
 • Beatriz Goena Vives
  Professora de Dret Penal i Advocada a Molins & Silva.
 • Carlos Gómez (Coord.)
  Professor Titular de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Christian Herrera (Coord.)
  Advocat. Herrera Abogados.
 • Cristina González
  Catedràtica de Dret Internacional Privat de la Universitat de Barcelona.
 • David Carpio Briz
  Professor lector de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.
 • David Felip (Coord.)
  Professor Titular de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Enric Carulla Advocat.
  Soci de Garrigues.
 • Enrique Grande Advocat.
  Soci de Garrigues.
 • Esther Farnós
  Professora de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Fernando Cerdá
  Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra. Soci de Cuatrecasas.
 • Guillermo Bayas
  Advocat. Inley.
 • Héctor Sebert
  Advocat. Professor associat de dret processal de la Universitat Pompeu Fabra. Soci de Lawants - Lawyers & Accountants SLP.
 • Ignacio Farrando (Coord.)
  Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Ignasi Ciutad
  Inspector d'Hisenda d'Estat.
 • Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno
  Professor de Dret Penal i Criminologia de la Universitat Complutense de Madrid. Advocat.
 • Ivó Coca Vila (Coord.)
  Universitat de Freiburg, Alemanya.
 • Javier Béjar
  Advocat. Soci de Gómez-Acebo & Pombo. Magistrat en excedència.
 • Javier Grávalos
  Advocat. Soci de Uría Menéndez.
 • Javier Hernández (Coord.)
  Magistrat President de l'Audiència Provincial de Tarragona.
 • Javier Zuloaga
  Advocat Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal.
 • Jesús María Silva Sánchez
  Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Joan Cano
  Inspector d'Hisenda d'Estat.
 • Joan Hortalà
  Advocat. Soci de Cuatrecasas.
 • Joaquim Castañer
  Advocat. Professor Visitant de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Joaquín Bayo
  Magistrat.
 • Jorge Navarro (Coord.)
  Advocat. Soci de Molins & Silva.
 • José María Fuster
  Advocat. Socio de Fuster-Fabra Abogados.
 • José Miguel Company
  Fiscal.
 • José Ramón Salelles
  Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Josep Ferrer
  Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Josep Lluis Boned
  Professor Visitant d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Josep Maria Paret
  Advocat. Soci de Cuatrecasas.
 • Juan Antonio Fernández-Velilla
  Advocat. Soci de Uría Menéndez.
 • Juan Antonio Loste
  Advocat. Soci de Uría Menéndez.
 • Juan Antonio Ruiz (Coord.)
  Advocat. Professor Associat de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra. Soc de Cuatrecasas.
 • Judit Gené
  Advocada. Socia de Melero & Gené.
 • Luis Garrido
  Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona.
 • Luis Rodríguez Vega
  Magistrat del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona.
 • Mª Rosa Font
  Magistrada del Jutjat d’instrucció nº5 de Terrassa.
 • Mariona Llobet Anglí
  Professora visitant de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Màrius Miró
  Advocat. Soci de Roca Junyent.
 • Marta Forcada
  Magistrat del Jutjat d’ instrucció nº5 de Badalona.
 • Mercè Caso
  Magistrat.
 • Miró Ayats
  Advocat. Soci de Cuatrecasas.
 • Montserrat Ballarín
  Professora Titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Nuria Mallandrich
  Professora de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona.
 • Nuria Pastor Muñoz (Coord.)
  Professora Adjunta de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Olga de la Cruz
  Advocada. Socia de Martínez Ramos & de la Cruz. Professora Associada de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Olga Forner
  Advocada. Directora del Departament de Dret Processal-Concursal de KPMG.
 • Óscar Figueras
  Advocat. Àrea Legal A Catalunya de Ernest & Young. Antic Advocat de l’Estat-Cap a Tarragona.
 • Oscar Serrano Zaragoza
  Fiscal.
 • Rafael Audivert
  Advocat. Soci de Roca Junyent. Professor Associat de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Raquel Alastruey
  Magistrada del Jutjat d’instrucció nº52 de Barcelona.
 • Raquel Xalabarder
  Professora d’Estudis de Dret y Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Remei Soriano
  Fiscal Cap de la Fiscalia de Terrassa.
 • Ricardo Robles Planas (Coord.)
  Professor Titular i Catedràtic acreditat de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Rosa Artigas
  Advocada Titular d’Artigas Abogados.
 • Rosa Milà
  Professora Asosciada de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sergio Baches
  Advocat. Professor Associat de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra. Soci de Baches-Galíndez Abogados.
 • Sonia Ramos
  Investigadora "Ramón y Cajal" de la Universitat Pompeu Fabra.

Metodologia

El curs combina teoria i pràctica amb un mètode molt participatiu. L'objectiu docent, pel que fa a l'especialització del dret penal econòmic i compliance, és aprofundir en els marcs conceptuals i metodològics per entendre i analitzar el nou Dret Penal Econòmic i, particularment, el fenomen del Compliance penal, que actualment té una rellevància extraordinària en el món de l'advocacia.

01.

Continguts adequats per a l'examen oficial

Amb les assignatures obligatòries es pretén garantir una adequada preparació de l'examen oficial i, d'altra banda, completar el contingut obligatori per obtenir la titulació d'especialització en Dret Penal Econòmic i Compliance, situant així l'estudiant en les millors condicions per iniciar la seva carrera professional com a advocat.

02.

Assignatures de litigació

Configuren el bloc principal de continguts del programa. A partir dels problemes plantejats per casos reals, els estudiants seran capaços d'aplicar a la seva resolució, tant el dret processal com el substantiu, l'intern i el comunitari. La redacció d'escrits jurídics (demandes, querelles, recursos) i la seva defensa oral (simulacions de judicis i vistes orals) tenen un paper essencial en aquestes assignatures.

03.

Altres continguts imprescindibles

S'estudien continguts imprescindibles per a l'exercici de la professió d'advocat, com la deontologia, la negociació i l'organització del despatx, que tindran un paper fonamental en el posterior examen oficial.

04.

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar la seva correcta evolució.

05.

Activitats complementàries

El màster organitzarà durant el període lectiu un seguit d'activitats extracurriculars voluntàries: assistència a judicis i a guàrdies de detinguts, simulacions de judicis, workshops organitzats per empreses i despatxos col·laboradors, formacions específiques (com, per exemple, entre d'altres, oratòria i anglès jurídic), etc.

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent és indispensable aprovar totes les assignatures, l'avaluació de les quals dependrà del professor corresponent i que pot consistir en una avaluació continuada, realització d'un treball/exercici o examen final. També s'ha d'aprovar el projecte final, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80%) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Els professionals que els encarreguen, en cada cas, en marcaran les condicions de lliurament i elaboració.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Doble Màster en Advocacia + Dret Penal Econòmic i Compliance s'adreça a graduats en Dret amb un bon expedient acadèmic que desitgin adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a l'exercici professional de l'advocacia i que, a més, persegueixen una especialització en l'àrea de Dret Penal Econòmic i Compliance. Per als estudiants del doble màster s'intenta que les pràctiques (ja sigui en bufet/empresa o institució pública) tinguin relació amb l'àrea d'especialització.

Perfil dels estudiants

El programa reuneix cada any recent graduats en Dret, principalment de la ciutat de Barcelona. Es tracta, per tant, d'un perfil júnior amb l'experiència prèvia adquirida en les pràctiques professionals realitzades durant el Grau en Dret.

23

Mitjana d'edat

Sortides professionals

Per superar el programa, cada estudiant haurà de realitzar un període de pràctiques curriculars amb un valor de 30 crèdits ECTS. Les pràctiques seran de jornada completa i tindran lloc entre els mesos de juny i novembre als bufets, empreses i institucions que col·laboren amb el programa. L'estada serà tutelada per un advocat d'experiència amb la supervisió d'un equip de tutors i tindrà com a objectius que l'estudiant pugui:

 1. Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
 2. Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat.
 3. Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la professió.
 4. Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per gestionar-les.
 5. En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió d'advocat.

El Màster Universitari en Advocacia + Dret Penal Econòmic i Compliance té com a objectiu proporcionar als graduats en Dret una formació d'excel·lència que, en el marc legal vigent, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d'èxit la seva carrera professional com a advocats i experts en l'àmbit del Dret Penal Econòmic i Compliance.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

A més de complir els requisits d'accés general establerts a la normativa vigent, per a ser admès al Programa oficial de Màster hauran també de complir-se els requisits específics d'admissió exigits per l'art. 2 de la Llei 34/2006 i els arts. 2 i 3 del Reglament que la desenvolupa (Reial Decret 775/2011, de 3 de juny), per a tots els programes que habiliten per a l'accés a aquesta professió. El requisits són els següents:

 1. Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reuneixi els requisits que estableix l'apartat següent.
 2. Títols universitaris de grau que acreditin l'adquisició de les següents competències jurídiques:
 • Conèixer i comprendre els elements, estructura, recursos, interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic i interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de cada un dels diferents ordres jurídics.
 • Conèixer i comprendre els mecanismes i procediments de resolució dels conflictes jurídics, així com la posició jurídica de les persones en les seves relacions amb l'Administració i en general amb els poders públics
 •  Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables en cada cas, i en especial el de la conformitat amb les regles, els principis i els valors constitucionals.
 • Interpretar textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària utilitzant els principis jurídics i els valors i principis socials, ètics i deontològics com a eines d'anàlisi.
 • Pronunciar-se amb una argumentació jurídica convincent sobre una qüestió teòrica relativa a les diverses matèries jurídiques.
 • Resoldre casos pràctics d'acord amb el Dret positiu vigent, cosa que implica l'elaboració prèvia de material, la identificació de qüestions problemàtiques, la selecció i interpretació de la dada de Dret positiu aplicable i l'exposició argumentada de la subsumpció.
 • Manejar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret: redactar de forma ordenada i comprensible documents jurídics, i comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics usant els registres adequats a cada context
 •  Utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions per a la recerca i obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.), així com eines de treball i comunicació.

 

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què així es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Estudiants amb titulacions obtingudes a l'estranger:

Els participants amb titulacions obtingudes a l'estranger (ja sigui a l'Espai Econòmic Europeu o fora d'ell) que vulguin concórrer a la prova d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'Advocat, un cop superat amb èxit el Màster, hauran d'estar en possessió de la credencial d'homologació del seu títol estranger en Dret a la data d'admissió al Màster (veure al respecte la Nota informativa relativa al règim aplicable als títols obtinguts a l'estranger per a l'obtenció del títol professional d'advocat o de procurador dels Tribunals emesa pel Ministeri de Justícia en data 27 de juliol de 2016).

També es disposa dels procediments de convalidació del títol o d'admissió a la Universitat d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per complir amb aquest requisit exigit per la normativa que regula la prova d'avaluació per a l'obtenció del títol professional d'advocat o de procurador dels Tribunals.

Documentació obligatòria* per presentar la sol·licitud d'admissió (format digital):

 • Carta o vídeo de presentació
 • Curriculum Vitae actualitzat
 • Còpia simple en format digital de l'expedient acadèmic, actualitzat amb totes les notes de les assignatures cursades al grau. Només s'acceptaran expedients on apareguin, com a mínim, les qualificacions obtingudes fins al primer trimestre o quadrimestre inclosos i el nombre de crèdits ECTS pendents i la nota mitjana (escala 1-10). Els alumnes d'últim curs que acreditin estar d'Erasmus, hauran de presentar un expedient que inclogui, com a mínim, les notes dels tres primers anys del Grau.
 • Còpia simple en format digital del títol associat a l'expedient acadèmic presentat. Si encara no el tens, hauràs d'enviar-nos-lo abans de la data d'inici del programa. En cas contrari, l'admissió quedarà anul·lada i no podràs iniciar el programa.
 • Si ets un estudiant amb una titulació obtinguda a l'estranger (ja sigui a l'Espai Econòmic Europeu o fora d'ell) i vols poder concórrer a la prova d'avaluació per a l'obtenció del títol professional d'advocat o procurador dels Tribunals, hauràs d'aportar també la credencial d'homologació del teu títol.
 • Còpia escanejada del DNI o passaport
 • Fotografia de mida carnet (format jpg)

 

* En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional.

Documentació que es valorarà:

 • Certificat del nivell B2 d'anglès o d'altres idiomes (només es valoraran els certificats expedits per organismes reconeguts).
 • Certificació d'altres estudis de grau obtinguts o en curs (full de matrícula o expedient acadèmic).

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

El formulari de sol·licitud d'admissió per la segona convocatòria s'obrirà el 3 de maig. Tot seguit es detallen les dates de les convocatòries d'admissió (data límit de sol·licitud, resolució, etc.):

Ronda1a convocatòria2a convocatòria
Termini de sol·licitud d'admissió02/03/202128/05/2021
Termini pel pagament de 120€ (drets d'admissió)05/03/202102/06/2021
Termini presentació de la documentació requerida12/03/202111/06/2021
Data de resolució23/04/202122/06/2021
Termini pel pagament de reserva plaça (25% de la matrícula)05/05/202107/07/2021

Admissió

 • Emplena el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € a compte dels drets d'inscripció; aquesta quota es retorna si l'aspirant no és admès, però no es retorna en cas que s'abandoni el procés d'admissió.
 • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar la documentació que es detalla més amunt per poder valorar el teu perfil i l'adequació al programa. El lliurament d'aquesta documentació es farà per mitjà d'una plataforma específica a la qual se't donarà accés. 

Resolució

Les sol·licituds d'admissió es valoraran seguint el calendari de convocatòries d'admissió; la resolució de la sol·licitud d'admissió s'enviarà per correu electrònic.

Matriculació

Una vegada rebuda la carta d'acceptació al programa i abans que comenci l'activitat acadèmica, hauràs de presentar la documentació original següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic oficial

En cas que tinguis titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

Per garantir la plaça és imprescindible fer el pagament de reserva de plaça en la data indicada i formalitzar la matrícula.

Si tries l'opció de pagar mitjançant transferència bancària, et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1266.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance