Curs d'especialització en Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques: conceptes bàsics

keyfacts

Inici de classes:
14 octubre 2021 (per confirmar)
Fi de programa:
15 desembre 2021 (per confirmar)
Crèdits ECTS:
6
Modalitat:
Online
Preu:
900€

L'objectiu general d'aquest curs consisteix a guiar al participant en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi.

Què t’aportarà?

  • Proporcionar una justificació de la necessitat de dur a terme una avaluació econòmica de medicaments o tecnologies mèdiques en un context de recursos escassos i aportar el coneixement bàsic dels principals mètodes (anàlisis cost-efectivitat, anàlisi cost-utilitat i anàlisi cost-benefici) i etapes o passos a seguir en la realització i disseny d'un estudi d'avaluació econòmica de medicaments, de tecnologies mèdiques i de programes de salut.
  • Desenvolupar la capacitat d'emprar els instruments necessaris per a dur a terme una valoració monetària dels recursos emprats (costos) en l'aplicació d'una tecnologia mèdica, medicament o programa de salut.
  • Desenvolupar la capacitat d'emprar els instruments necessaris per a dur a terme una avaluació econòmica del tipus cost-utilitat d'una tecnologia mèdica, medicament o programa de salut.
  • Desenvolupar la capacitat d'emprar els instruments necessaris per a dur a terme una valoració monetària de totes les conseqüències que es puguin derivar de la introducció d'un nou medicament o tecnologia mèdica mitjançant les tècniques d'anàlisis cost-benefici

Continguts

Aquest curs està compost de 4 Unitats Didàctiques, el contingut de les quals es detalla a continuació:

Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.

1.1 La necessitat de comptar.

1.2 Quins són els passos a seguir per a realitzar una avaluació econòmica?

1.3 Disseny de l'anàlisi cost-efectivitat d'un AINE COIX-2.

Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (1).

2.1 Estimació dels costos d'un nou medicament.

2.2 L'ajust temporal dels costos.

2.3 La distinció entre el cost mitjà i el cost marginal.

Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.

3.1 Estimació dels beneficis de les alternatives de tractament.

3.2 L'ús i el càlcul dels anys de vida ajustats per qualitat (AVAC).

3.3 Disseny d'un estudi cost-utilitat (ACU).

Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1).

4.1 És útil valorar el resultat en termes monetaris?

4.2 Primers passos per a obtenir una mesura del valor monetari net.

4.3 Valorant els resultats a través de la disposició a pagar.

Metodologia

Digital. L'avaluació es realitzarà mitjançant un test final per cada unitat didàctica i una activitat avaluativa final.

A qui va dirigit?

Professionals de l'àmbit del sector sanitari i farmacèutic relacionats amb la gestió del medicament que vulguin conèixer les tècniques d'avaluació econòmica dels medicaments i tecnologies mèdiques.

Direcció Acadèmica

Jaume Puig-Junoy, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials amb premi extraordinari (1983) per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Economia (1991) per la mateixa universitat.  Ha estat director del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) el període 2010-2011 i 2014-1025, i co-director del 2006 al 2010. Va ser president de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) entre els anys 2010 i 2011. Ara és Director del Màster en Economia de la Salut i del Medicament (MESOL) (UPF-BSM) i del International Master on Health Economics and Pharmacoeconomics (MESIOL) (UPF-BSM).

>
.