VI Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte 'Cultura de mediació per al benestar planetari'

abstract image with three-dimensional squares

El VI Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte es realitza en un moment de canvi de paradigma accelerat per una pandèmia mundial intensificant diverses manifestacions socials, que de forma latent s'estaven gestant: el malestar social, bretxes socioeconòmiques insostenibles i el consegüent trencament del contracte social. Al mateix temps, aquest moment ens obre la possibilitat d'idees emergents com la solidaritat, la igualtat, la cura del planeta, entre d'altres.

En aquest context la mediació com a sistema dialogat de conflictes, hauria esdevenir la frontissa que sostingui el moment de transició que estem vivint, en tensió contínua entre la solidaritat i l'agressivitat social, decanti en un canvi primordialment positiu, enfront de l'amenaça real d'un camí cap a la desintegració dels valors proactius que sostenen una societat que mira cap a un ideal ètic.

La Conferència Universitària per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte (CUEMYC) és una associació universitària sense ànim de lucre a la qual s'associen més de 50 universitats nacionals i internacionals, centres i instituts universitaris i serveis especialitzats en mediació i / o gestió cooperativa de conflictes. La BSM-UPF està associada a aquesta xarxa des dels seus orígens, l'any 2012.

La mediació és diàleg en grup; viu la tensió entre els diferents relats de les persones implicades i té una actitud transformadora des de i cap a la pluralitat, la diversitat i la convivència; fomentant un espai de pensament crític cap al propi individu o pensament social i de pensament crític cap a l'Altre, que actua com a mirall davant el malestar que l'actual moment de metamorfosi presenta.

La mediació com a sistema institucionalitzat corre el risc de ser absorbit i integrar-se en l'estructura i els valors d'un paradigma qüestionat que ja no serveix per a tot. Paradigma que es resisteix a abandonar un poder que la societat està discutint; integrant a la mediació per tal de diluir, per a un canvi catastròfic promovent el "que tot canviï perquè tot segueixi igual".

Sabíem que la mediació era el millor sistema de promoció de convivència per viure en un canvi amb la incertesa que això porta, en aquest temps ho hem comprovat.

Per tant, aquest Congrés versa sobre la innovació i noves metodologies en la cultura de la mediació, per a la construcció d'una convivència ètica.

El període d'inscripció per aquest congrés s'obrirà aviat